eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zasiłek chorobowy w rozliczeniu rocznym PIT-37/PIT-36 2015

Zasiłek chorobowy w rozliczeniu rocznym PIT-37/PIT-36 2015

2016-04-13 13:27

Zasiłek chorobowy w rozliczeniu rocznym PIT-37/PIT-36 2015

Zasiłek chorobowy w PIT-37/PIT-36 © resket - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (7)

Jeżeli tylko podatnik podlegał ubezpieczeniu chorobowemu, za czas swojej choroby otrzymuje zasiłek chorobowy. Ten może wypłacać bezpośrednio Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bądź zakład pracy. Niemniej zasiłek taki w każdym przypadku pochodzi ze środków ZUS-u, zakład pracy jest tutaj jedynie pośrednikiem. W zależności od tego, kto zasiłek taki wypłaca oraz z jakiego tytułu do ubezpieczenia, różnie jest on ujmowany w rocznych zeznaniach podatkowych.

Przeczytaj także: Będzie trudniej o zwrot nadpłaty podatku z Holandii

Obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają pracownicy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osoby odbywające służbę wojskową. Dobrowolnie ubezpieczeniu temu mogą natomiast podlegać m.in. osoby pracujące na podstawie umowy agencyjnej czy umowy zlecenie, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, więźniowie skierowani do pracy, duchowni, czy osoby wykonujące pracę nakładczą.
Ubezpieczony nabywa przy tym prawo do zasiłku chorobowego po upływie ustalonego okresu wyczekiwania, który różni się w zależności od tego, czy ubezpieczenie to jest obowiązkowe czy też dobrowolne. W tym pierwszym przypadku prawo do zasiłku ubezpieczony na bywa po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. W drugim przypadku jest to aż 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Istnieją też grupy ubezpieczonych, którym zasiłek chorobowy przysługuje bez okresu wyczekiwania.

Gdy zasiłek wypłaca ZUS


Tyle tytułem wstępu. Wracając do tematu głównego należy w pierwszej kolejności wyjaśnić, że zasiłki chorobowe podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. Jak to też zostało już podkreślone we wstępie, zasiłki takie może wypłacać bezpośrednio Zakład Ubezpieczeń Społecznych bądź przekazywać pieniądze za pośrednictwem zakładu pracy.

Gdy środki finansowe przekazuje ubezpieczonemu bezpośrednio ZUS, pobiera z wypłacanej kwoty zaliczkę na podatek dochodowy, zaś do końca lutego następnego roku wystawia podatnikowi informację PIT-11A, w której wskazuje wartość wypłaconego świadczenia oraz pobranej zaliczki na podatek.

fot. mat. prasowe

Zasiłek z ZUS w PIT-11A

Ustawodawca przewidział jeden formularz PIT-40A/11A wypełniany przez ZUS. Ten jednak wskazuje w nim, czy stanowi on informację dla podatnika czy też jego zeznanie roczne.


fot. mat. prasowe

Zasiłki pieniężne z ZUS w PIT-11A

Dla zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych bezpośrednio przez ZUS ustawodawca przewidział odrębne pola w informacji PIT-11A.


Wartości te następnie podatnik winien wykazać w składanym rozliczeniu rocznym. Należy pamiętać, iż zasiłki wypłacane bezpośrednio przez ZUS są zaliczane do innych źródeł przychodów i co do zasady podlegają rozliczeniu na formularzu PIT-37 (część C.1., pola 59, 61 i 63 bądź odpowiednie pola w części C.2.), chyba że inne przychody zobowiązują podatnika do złożenia PIT-36.

fot. mat. prasowe

Zasiłek choroby z ZUS w PIT-37

Zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS jest wykazywany w innych źródłach przychodu zeznania PIT-37.


Warto dodać, że nie występują tutaj koszty uzyskania przychodu. To pole w PIT pozostaje zatem puste bądź z wartością zerową.
Koszty uzyskania przychodów nie przysługują od przychodów z tytułu zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Gdy zasiłek wypłaca pracodawca/zleceniodawca


Prawo do ustalania wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnienie do ich wypłacania przez cały rok kalendarzowy przysługuje płatnikom składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego co najmniej 21 ubezpieczonych na 30 listopada poprzedniego roku.
W związku z tym zakład pracy, który zatrudnia powyżej 20 pracowników samodzielnie ustala i wypłaca (w imieniu ZUS-u) zasiłki chorobowe

Powyższe wywołuj istotne skutki na tle podatkowym. Jeżeli bowiem zasiłek taki jest wypłacany pracownikowi (czyli osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę), zostaje on doliczony w informacji PIT-11 otrzymanej od zakładu pracy, jak i w zeznaniu podatkowym do przychodów ze stosunku pracy (a nie wykazany w innych źródłach przychodów). Należy go zatem wykazać razem z wypłacanym wynagrodzeniem i innymi przychodami od pracodawcy w części C.1. formularza PIT-37, pola 37, 39 i 41 (bądź ich odpowiednikach w części C.2.).

fot. mat. prasowe

Zasiłek chorobowy z zakładu pracy w PIT-37

Jeżeli zasiłek chorobowy wypłaca zakład pracy, jego wartość jest ujmowana w PIT-37 razem z wynagrodzeniem za pracę.


Zasiłek choroby z umowy zlecenie
Sprawa się komplikuje, gdy zasiłek jest wypłacany z uwagi na zawartą umowę zlecenie, a nie umowę o pracę. I po ilości pytań występujących w tym temacie na naszym forum podatkowym można stwierdzić, iż prawidłowe rozliczenie takiego zasiłku sprawia podatnikom niemałe problemy.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: