eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Koszty pracy wspólnika dla spółki cywilnej w podatku dochodowym

Koszty pracy wspólnika dla spółki cywilnej w podatku dochodowym

2016-05-30 12:58

Koszty pracy wspólnika dla spółki cywilnej w podatku dochodowym

Koszty pracy wspólnika dla spółki cywilnej w podatku dochodowym © FotolEdhar - Fotolia.com

To wspólnicy spółki cywilnej z reguły w największym stopniu pracują, aby ta przynosiła odpowiednie dochody. Niestety ustawodawca nie pozwala zaliczać do kosztów uzyskania przychodu takiej spółki pracy własnej jej wspólników oraz ich najbliższych rodzin. Chyba że praca taka będzie wykonywana w ramach odrębnej działalności gospodarczej.

Przeczytaj także: Zatrudnienie żony to wyższe koszty firmy ale nie zawsze podatkowe

Rozpatrzmy następującą sytuację: Spółka cywilna ma dwóch wspólników. Jeden z nich prowadzi dodatkowo działalność gospodarczą na własne nazwisko i w ramach tej działalności świadczy usługi na rzecz spółki, za które wystawia faktury. Drugi natomiast nie prowadzi własnej firmy. Pracuje jedynie w tej spółce. Czy koszty pracy obydwu wspólników można zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?

Niestety odpowiedź jest twierdząca jedynie w przypadku tego wspólnika, który wykonuje na rzecz spółki usługi w ramach własnej działalności gospodarczej.
Art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi bowiem, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki.

W związku z tym, nawet gdyby drugiemu wspólnikowi była wypłacana pensja, jej wartość nie stanie się kosztem uzyskania przychodu. Podobnie jest m.in. w przypadku pracy małżonków takich wspólników i to nawet wówczas, gdy ci byliby zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę.

fot. FotolEdhar - Fotolia.com

Koszty pracy wspólnika dla spółki cywilnej w podatku dochodowym

ustawodawca nie pozwala zaliczać do kosztów uzyskania przychodu takiej spółki pracy własnej jej wspólników oraz ich najbliższych rodzin. Chyba że praca taka będzie wykonywana w ramach odrębnej działalności gospodarczej.


Szerzej na temat zatrudniania członków rodziny można przeczytać w artykule: Zatrudnienie żony to wyższe koszty firmy ale nie zawsze podatkowe.

Dlaczego w związku z tym kosztem będą świadczone na rzecz spółki usługi (praca) przez pierwszego wspólnika? Tutaj bowiem stronami umowy o świadczenie usług są dwa odrębne podmioty gospodarcze. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują natomiast ograniczenia w zakresie możliwości zawierania umów pomiędzy odrębnymi podmiotami gospodarczymi, gdzie ta sama osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą świadczy usługi na rzecz spółki cywilnej (czy innej osobowej) w której jednocześnie jest wspólnikiem.
Powyższe oznacza, że wydatki na nabycie takich usług przez spółkę cywilną będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów jedynie przez pryzmat przepisów art. 22 ust. 1 ustawy (chyba że zachodzą inne wyłączenia wynikające z art. 23).

Nie będą one podlegały natomiast wyłączeniu z kosztów podatkowych na podstawie przytoczonego wyżej art. 23 ust. 1 pkt 10 wskazanej ustawy. Świadczenie takich usług nie może tutaj być utożsamiane z pracą wspólnika na rzecz spółki. Nie odbywa się ono w ramach stosunku pracy (lub stosunków pokrewnych), jak też nie stanowi wykonania przez wspólnika względem spółki obowiązków związanych z prowadzeniem jej spraw.

Podział kosztów proporcjonalnie do prawa udziału w zysku spółki


W związku z powyższym faktury wystawiane przez wspólnika za usługi świadczone przez niego w ramach indywidualnie prowadzonej firmy na rzecz spółki cywilnej, trafią do kosztów uzyskania przychodów poszczególnych wspólników tej spółki. Należy je podzielić pomiędzy nich proporcjonalnie do przysługującego im prawa do udziału w zysku spółki. Będą one kosztem także tego wspólnika, który wskazane usługi świadczy w ramach swojej indywidualnej działalności gospodarczej. Ich nabywcą jest bowiem spółka cywilna. Oczywiście z tytułu świadczonych usług w indywidualnie prowadzonej działalności gospodarczej wspólnik taki powinien rozpoznać przychód podlegający opodatkowaniu.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: