eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Deklaracje VAT warto korygować dobrowolnie

Deklaracje VAT warto korygować dobrowolnie

2016-09-06 13:26

Deklaracje VAT warto korygować dobrowolnie

Deklaracje VAT warto korygować dobrowolnie © johan10 - Fotolia.com

Podatnicy są obowiązani do samoobliczania, deklarowania właściwych kwot oraz wpłacania podatku VAT na konto właściwego urzędu skarbowego. Występujące w tym zakresie błędy i pomyłki należy korygować. Jeżeli podatnik sam je dostrzeże, również korekty takiej powinien dokonać samodzielnie i niezwłocznie - nie czekając aż dowie się o niej organ podatkowy.

Przeczytaj także: Spóźniona zapłata podatku = odsetki podatkowe za zwłokę

Podatnik powinien korygować niezwłocznie wszystkie błędy w składanych rozliczeniach podatkowych, zwłaszcza te, które wiążą się z zaniżeniem kwoty zobowiązania podatkowego tudzież zawyżeniem kwoty zwrotu podatku. Te bowiem skutkują powstaniem zaległości podatkowej, którą należy uregulować wraz z odsetkami za zwłokę.

Warto wiedzieć
Obecnie do składanej korekty deklaracji nie trzeba załączać już pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

Odsetki te - mimo że liczone od tej samej kwoty i za taki sam okres czasu, mogą się jednak bardzo mocno różnić swoją wysokością. Poczynając od 2016 r. ustawodawca w sposób istotny znowelizował bowiem przepisy podatkowe w zakresie ich naliczania. Jak duża jest rozpiętość? - na chwilę obecną od 4% do aż 12% w skali roku.

I tak co do zasady stawka odsetek podatkowych za zwłokę wynosi obecnie 8% w skali roku. Niektórzy podatnicy mogą jednak je zmniejszyć o połowę (czyli obecnie do 4% w skali roku).
Zapłata obniżonych odsetek podatkowych możliwa jest w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:
  • złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji,
  • zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Uwaga!
Prawo do skorzystania z możliwości zapłaty obniżonych odsetek za zwłokę jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie wystąpią okoliczności/przesłanki negatywne. Nie stosuje się ich, gdy:
  • podatnik złoży korektę deklaracji po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego lub podatkowego, a gdy zawiadomienia takiego się nie stosuje - gdy korekta zostanie złożona po przeprowadzonej kontroli,
  • skorygowanie deklaracji ma miejsce w wyniku przeprowadzonych u podatnika czynności sprawdzających.

fot. johan10 - Fotolia.com

Deklaracje VAT warto korygować dobrowolnie

Podatnik powinien korygować niezwłocznie wszystkie błędy w składanych rozliczeniach podatkowych, zwłaszcza te, które wiążą się z zaniżeniem kwoty zobowiązania podatkowego tudzież zawyżeniem kwoty zwrotu podatku.


Jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie przesłanki pozytywne do skorzystania z obniżonych odsetek podatkowych, bądź wystąpi chociażby jedna przesłanka negatywna, podatnik musi uregulować zaległość podatkową co do zasady razem z odsetkami w standardowej wysokości.

Pewien wyjątek od tej reguły obejmuje jednakże podatek VAT i akcyzowy. Tutaj bowiem w określonych przypadkach stawka ta może wzrosnąć do 150% stawki podstawowej (czyli obecnie z 8% do 12% w skali roku).
Stawkę karną w tych podatkach trzeba zapłacić w przypadku:
  1. zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego,
  2. korekty deklaracji:
    a) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej,
    b) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających
- jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia (przypomnijmy, że to w 2016 r. będzie wynosić 1 850 zł), obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu.

Uwaga!
Kwota minimalnego wynagrodzenia jest tutaj liczona nie z roku, w którym zostanie stwierdzone zaniżenie podatku, a tego, w którym podatek powinien zostać zapłacony (bądź zwrócony). Mówiąc innymi słowy kwota ta będzie historyczna.

Tym samym dobrowolna korekta deklaracji VAT dokonana przez podatnika w przypadku stwierdzenia błędów w dokonanych rozliczeniach, a skutkująca powstaniem zaległości podatkowych, jest prawem takiego podatnika, z którego warto korzystać. Dzięki niej można bowiem zminimalizować wysokość sankcji finansowych z tym związanych (w postaci odsetek za zwłokę). Jeżeli podatnik z powyższego nie skorzysta, sankcje te mogą istotnie (nawet 3-krotnie) wzrosnąć.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: