eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Rejestry VAT jako Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Rejestry VAT jako Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

2016-12-13 13:48

Rejestry VAT jako Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Jednolity Plik Kontrolny z ewidencji VAT © lukafunduck - Fotolia.com

W przyszłym roku spora część podatników VAT będzie musiała przekazywać organom podatkowym w formie elektronicznej informację o prowadzonej ewidencji dla potrzeb podatku VAT. Ważny jest tutaj sposób oraz zakres przekazywanych informacji jak i organ, do którego te powinny trafić.

Przeczytaj także: Błędne numery faktur w przesyłanych plikach JPK_VAT

Art. 82 §1b Ordynacji podatkowej wskazuje, że osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, muszą i to bez wezwania organów podatkowych, przekazywać im w formie elektronicznej (tj. Jednolitego Pliku Kontrolnego), informację o prowadzonej dla celów VAT ewidencji.

Sposób przekazywania JPK oraz organ uprawniony


Art. 82 §1b Ordynacji podatkowej wprost wskazuje, że organem właściwym do przesyłania ewidencji VAT w postaci jednolitego pliku kontrolnego jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Plików takich nie należy zatem przesyłać do urzędów czy izb skarbowych jak też innych organów administracji skarbowej. Wszystkie JPK z rejestrami VAT powinny trafiać wyłącznie do Ministra Finansów.
Ważne
Z początkiem 2017 r. obowiązkiem przekazywania rejestrów VAT w postaci JPK zostaną objęte małe i średnie firmy. Mikroprzedsiębiorcy natomiast obowiązkiem tym zostaną objęci dopiero od początku 2018 r.

Ustawa istotnie ogranicza metody przekazywania JPK do resortu finansów. Otóż JPK_VAT (tak się nazywa struktura logiczna JPK w zakresie ewidencji VAT) musi być przekazywany fiskusowi wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logiczne. W efekcie takiego jednolitego pliku kontrolnego nie można przesłać za pomocą nośników magnetycznych (typu płyty CD bądź DVD, dyskietki, pamięci flash itp.).
JPK_VAT należy przesyłać tylko i wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za pomocą aplikacji klienckiej lub zgodnie ze specyfikacją interfejsów usług JPK. Na chwilę obecną przekazywane JPK muszą być podpisywane podpisem kwalifikowanym.

Termin przekazania JPK_VAT


Co się natomiast tyczy terminu przekazania JPK - ten jest jeden, niezależnie od wybranej metody rozliczania podatku VAT (miesięcznie bądź kwartalnie).

Otóż zgodnie z przytoczonym już wyżej art. 82 §1b Ordynacji podatkowej, informację o prowadzonej dla celów VAT ewidencji podatnicy są zobowiązani przekazywać za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Stosowane są tutaj jednocześnie ogólne zasady przesuwania takich terminów, gdy przypadają one w dni wolne od pracy.
Art. 12 §5 Ordynacji podatkowej wskazuje, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

25 luty 2017 r. - a więc termin złożenie rejestrów VAT w postaci JPK za styczeń 2017 r., przypada w sobotę. W związku z tym termin do złożenia JPK_VAT przesuwa się tutaj na poniedziałek, 27 lutego 2017 r.

Deklaracja VAT-8 i VAT-9M a JPK_VAT


Co do zasady podatek VAT rozliczają, a w związku z tym składają deklaracje, czynni podatnicy VAT. W określonych przypadkach jednakże również podatnicy zwolnieni muszą wykazać z tego tytułu VAT należny na specjalnej deklaracji i wpłacić go do urzędu skarbowego. Czy w takim przypadku powinni oni także przekazać JPK_VAT?

Art. 109 ust. 3 ustawy o VAT mówi, że podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, nie mają obowiązku prowadzenia rejestrów VAT.

W efekcie nie są również zobowiązani do przekazywania informacji o ewidencji VAT, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej JPK_VAT.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • darioo54 / 2016-12-15 13:31:01

    Ja generuję sobie jednolite pliki kontrolne w symfonii 2.0. Program mi automatycznie sprawdza błędy i zawsze mam pewność, że wszystko będzie ok.
    odpowiedz ] [ cytuj ]

  • Komentarz usunięty

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: