eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Faktura zakupu w ewidencji VAT i JPK_VAT

Faktura zakupu w ewidencji VAT i JPK_VAT

2017-02-07 13:35

Faktura zakupu w ewidencji VAT i JPK_VAT

Ewidencje VAT a JPK_VAT © Andrey Popov - Fotolia.com

Z początkiem 2017 r. znowelizowane zostały przepisy ustawy o VAT m.in. w zakresie danych, które winny się znaleźć w ewidencjach prowadzonych na potrzeby tego podatku. Ma to istotne znaczenie dla prawidłowego sporządzenia jednolitego pliku kontrolnego (JPK_VAT), który należy przekazywać elektronicznie do Ministerstwa Finansów.

Przeczytaj także: Jednolity plik kontrolny 2017: mikro i małe przedsiębiorstwa

Zakres informacji, które obligatoryjnie muszą znaleźć się w rejestrze prowadzonym na potrzeby VAT, określa art. 109 ust. 3 ustawy o VAT.
Ewidencja taka powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Od początku 2017 r. w ewidencji VAT konieczne jest przedstawienie (każdej z osobna) poszczególnych transakcji zawartych z podmiotami gospodarczymi i wpisanie numerów identyfikacji podatkowej, którymi się one posługują.

Konsekwencją powyższego jest wykazywanie w ewidencji odrębnie wszystkich faktur dokumentujących transakcje zawierane z podmiotami gospodarczymi w raz z podaniem ich numerów identyfikacyjnych, nadanych na potrzeby rozliczaniu podatku VAT lub podatku od wartości dodanej. O czym warto przy tym pamiętać, nie ma potrzeby podawania wszystkich pozycji danej faktury.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 8 grudnia 2016 r. nr 0461-ITPP1.4512.761.2016.1.MN wyjaśnił że „(...) za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w prowadzonej ewidencji po wejściu w życie od 1 stycznia 2017 r. nowej treści przepisu art. 109 ust. 3 ustawy nie ma potrzeby prezentowania każdej pozycji faktury (sprzedaży i zakupu). Wystarczającym bowiem będzie dla identyfikacji poszczególnych transakcji zawarcie w ewidencji sprzedaży i zakupu danych stron transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej oraz numerów faktur i ich dat sprzedaży, które umożliwiają pełną identyfikację transakcji.(...)”

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Ewidencje VAT a JPK_VAT

Sprawdź, jakie informacje z rejestrów VAT będziesz musiał przekazać fiskusowi w ramach jednolitego pliku kontrolnego.


Co w JPK_VAT?


W wydanej w październiku 2016 r. broszurze informacyjnej dot. struktury JPK_VAT(2) Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że struktura jednolitego pliku kontrolnego dla ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) składa się z następujących tabeli: Nagłówek, Podmiot, w którym zawarte są dane dotyczące danych identyfikujących podmiot (NIP, REGON, nazwę podmiotu oraz dane adresowe). Tabela JPK_VAT obejmuje także:
 • ewidencję sprzedaży VAT oraz nabyć towarów i usług dla których podmiot obowiązany jest naliczyć podatek należny, tj. wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów, import towarów podlegających rozliczeniu zgodnie z art. 33 a ustawy, import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28 b ustawy, import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28 b ustawy, dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca), dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca);
 • ewidencję zakupu VAT.

Ewidencja sprzedaży VAT w strukturze logicznej JPK obejmuje część szczegółową (tabela SprzedazWiersz) zawierającą dla każdej pozycji m.in. następujące dane: datę sprzedaży, datę wystawienia, numer dokumentu, nazwę nabywcy, adres nabywcy, kwoty netto i kwoty podatku należnego w zależności od poszczególnych stawek. Podsumowanie (tabela SprzedazCtrl) zawiera dane dotyczące liczby wierszy oraz podatek należny według ewidencji sprzedaży, w okresie którego dotyczy JPK.

Ewidencja zakupu VAT w strukturze logicznej JPK obejmuje część szczegółową (tabela ZakupWiersz) zawierającą dla każdej pozycji m.in. następujące dane: nazwę wystawcy, adres wystawcy, numer NIP lub inny numer służący identyfikacji podatkowej wystawcy, numer faktury, kwotę netto i kwotę podatku naliczonego. Dodatkowe pozycje nieobowiązkowe obejmują datę wpływu faktury oraz kwoty korekty podatku naliczonego. Podsumowanie (tabela ZakupCtrl) zawiera dane dotyczące liczby wierszy ewidencji zakupu, w okresie którego dotyczy JPK oraz kwotę podatku naliczonego do odliczenia.

Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT w strukturze logicznej JPK powinna uzgadniać się z deklaracjami w podatku od towarów i usług. Pola kwot netto oraz kwot podatku wskazane w strukturze JPK odpowiadają numeracji pól w deklaracji (np. pole nr 10 w deklaracji dotyczące podstawy opodatkowania w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku – odpowiada polu K_10).

W dalszej części broszury przedstawiono też strukturę ewidencji zakupu ZakupWiersz JPK_VAT, która powinna zawierać w poszczególnych polach następujące dane:
 • numer, za pomocą którego dostawca (kontrahent) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej,
 • imię i nazwisko lub nazwę dostawcy (kontrahenta),
 • adres dostawcy (kontrahenta),
 • numer dowodu zakupu,
 • data wystawienia dowodu zakupu,
 • data wpływu dowodu zakupu (pole opcjonalne),
 • kwota netto - Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych (pole opcjonalne),
 • kwota podatku naliczonego - Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych (pole opcjonalne),
 • kwota netto - Nabycie towarów i usług pozostałych (pole opcjonalne),
 • kwota podatku naliczonego - Nabycie towarów i usług pozostałych (pole opcjonalne),
 • korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych (pole opcjonalne),
 • korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć (pole opcjonalne),
 • korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy (pole opcjonalne),
 • korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy (pole opcjonalne).

W broszurze wyjaśniono także, że kwoty w JPK_VAT raportowane są w złotych i groszach bez zaokrągleń. Zapisy zbiorcze mogą dotyczyć jedynie wyjątkowych sytuacji, jak raportów z kas rejestrujących, sprzedaży nie dokumentowanej fakturami oraz korekt rocznych, kwartalnych, miesięcznych z zachowaniem możliwości ich identyfikacji.

W JPK_VAT nie muszą być ujmowane faktury wystawione do paragonów.

Korektę JPK_VAT należy sporządzić i przekazać w każdej sytuacji związanej ze zmianą kwot raportowanych w jednolitym pliku kontrolnym, w tym także w przypadku błędnego podania stron transakcji (np. numeru kontrahenta).

Ponadto w związku z automatyzacją weryfikacji przekazywanych danych, informacja o prowadzonej ewidencji JPK_VAT powinna być przygotowana i przesłana w jednym pliku (drogą elektroniczną).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

 • to nie takie trudne

  janusz.z / 2017-02-09 10:10:23

  Bardzo przydatne informacje. Prowadzę sam księgowość swojej firmy w symfonii 2.0 i na początku byłem pełen obaw w związku z wprowadzeniem jednolitych plików. Na szczęście program sprawdza poprawność danych przed wysłaniem i aktualizuje się na bieżąco, więc ryzyko popełnienia jakiegoś błędu jest w zasadzie niewielkie. odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

 • Wysyłka JPK

  Czy można przesłać w formacie JPK kilka rejestrów VAT sprzedaży za jeden okres? Chodzi o rozdzielenie jeden plik faktury sprzedaży, a drugi ...

 • JPK korekta

  Witam, dostałam pismo z Krajowej Administracji Skarbowej o błędach w pliku JPK VAT za luty 2017 r. Błąd dotyczy NIP-u kontrahenta. Poprawiłam ...

 • Więcej porad znajdziesz w dziale Porady WIĘCEJ

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: