eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ewidencje VAT i JPK od stycznia 2017 r.

Ewidencje VAT i JPK od stycznia 2017 r.

2016-12-08 13:41

Ewidencje VAT i JPK od stycznia 2017 r.

Nowe rejestry VAT i JPK w 2017 r. © stokkete - Fotolia.com

W przyszłym roku kolejna część podatników będzie musiała przekazywać co miesiąc fiskusowi swoje rejestry VAT elektronicznie. W „parasolu ochronnym” pozostaną tutaj jedynie mikroprzedsiębiorcy. Niemniej także i ci muszą dostosować prowadzone rejestry VAT do nowych wymogów.

Przeczytaj także: Sprzedaż VAT marża w nowym JPK_VAT z deklaracją

Przypomnijmy, obowiązek przekazywanie ewidencji VAT do Ministerstwa Finansów elektronicznie w postaci jednolitego pliku kontrolnego występuje poczynając od rozliczeń za lipiec 2016 r. Rejestry za dany miesiąc należy przekazywać w terminie do 25 dnia miesiąca następnego.

Obecnie jednak obowiązek ten ciąży wyłącznie na tzw. dużych przedsiębiorcach. Dla pozostałych ustawodawca przewidział okresy przejściowe. I tak małe i średnie firmy zostały zwolnione z tego obowiązku do końca 2016 r. Mikroprzedsiębiorcy ewidencje VAT w postaci JPK natomiast będą musieli przekazywać fiskusowi dopiero poczynając od rozliczeń za styczeń 2018 r.
Oczywiście podmioty takie wcześniej mogą przesyłać JPK dobrowolnie.
Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule: Jednolity plik kontrolny 2017: mikro i małe przedsiębiorstwa

Obowiązek przekazywania ewidencji VAT w postaci JPK wynika z art. 82 §1b Ordynacji podatkowej. Zasady prowadzenia tych ewidencji zostały natomiast określone w ustawie o VAT. W przyszłym roku przepisy te zostaną znowelizowane. Ich choć zmiany nie wydają się być duże, to istotnie wpłyną na prowadzenie tychże ewidencji oraz zakres przekazywania danych w postaci JPK.

fot. stokkete - Fotolia.com

Nowe rejestry VAT i JPK w 2017 r.

W przyszłym roku w ewidencjach VAT trzeba będzie umieszczać więcej informacji.


Otóż w myśl nowego brzmienia art. 109 ust. 3 ustawy o VAT (mówiącego właśnie o rejestrach VAT-owskich), podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej.
Ewidencja taka powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Co się zmienia? Przede wszystkim dodane zostały tutaj inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer (NIP lub numer unijny) nabywcy. Dodano też, że prowadzone ewidencje powinny umożliwiać nie tylko sporządzenie deklaracji VAT (tak było dotychczas), ale także informacji podsumowującej (przypomnijmy, że takie obecnie mamy dwie: w obrocie krajowym VAT-27 oraz w obrocie wewnątrzwspólnotowym VAT-UE).

Dodanie do regulacji nakazującej ujmować w ewidencjach informacje o danej transakcji ma zasadniczy skutek na prowadzenie takich rejestrów.
Otóż od 2017 r. w ewidencji będzie musiała być ujęta każda pojedyncza transakcja. To zaś oznacza brak możliwości zbiorczego ujmowania w rejestrze VAT transakcji - każda z nich będzie musiała być ujęta osobno.

Wskutek powyższego nieaktualne stanie się dotychczasowe wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w zakresie przekazywania ewidencji VAT w postaci JPK, które do tej pory takie uproszczenie dopuszczało.
Resort finansów wyjaśnia
Zgodnie z odpowiedzią resortu na pytanie 22 w trzeciej części dotyczącej odpowiedzi na JPK obecnie w przypadku wystawienia dowodu zbiorczego, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, w JPK Spółka poda numer dowodu zbiorczego i nie wypełni pól „NazwaNabywcy” i „AdresNabywcy”. Tym samym resort dopuścił tutaj zbiorcze ujmowanie transakcji, a nie każdej z osobna.

W przyszłym roku jednakże, z uwagi na zmiany w zasadach prowadzenia rejestrów VAT powyższe nie będzie już możliwe. Co przy tym ważne, wszyscy podatnicy VAT powinni prowadzić rejestry wg nowych zasad od 1 stycznia 2017 r., a nie tylko ci, którzy będą obowiązani do przekazywania JPK. Każda transakcja w takich rejestrach będzie musiała być ujęta osobno.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • darioo54 / 2016-12-15 11:21:44

    Zawsze prowadziłam księgowość sama, a przy tym zamieszaniu z jpk zastanawiałam się, czy nie podpisać umowy z biurem księgowym... Ale dostałam info od firmy Sage, że wystarczy ściągnąć aktualizację do Symfonii i tak zrobiłam. Kilka dni poczytałam o jpk i już umiem robić raporty sama. Zawsze to jakaś oszczędność…
    odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: