eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Spis z natury w rocznym zeznaniu podatkowym

Spis z natury w rocznym zeznaniu podatkowym

2016-04-21 13:02

Spis z natury w rocznym zeznaniu podatkowym

PIT © Leszek Czerwonka - Fotolia.com

Mimo iż w rocznej deklaracji podatkowej przedsiębiorca nie znajdzie oddzielnej rubryki przeznaczonej na wykazanie różnicy w stanie majątku jego firmy z przełomu roku, obliczając podatek za 2015 r. musi rozliczyć wartość remanentu. Trzeba go ująć w kosztach działalności.
Podatek roczny należy ustalić uwzględniając w zestawieniu rocznych przychodów i kosztów nie tylko ujemne lub dodatnie różnice kursowe wynikające z transakcji walutowych, ale także różnicę między stanem majątku firmy na początku i na końcu roku.

Różnica w majątku firmy, czyli remanent, to zestawienie towarów handlowych, materiałów (surowców), podstawowych i pomocniczych, wyrobów gotowych, półwyrobów, produkcji w toku, braków i odpadów. W zależności od rodzaju działalności, przedsiębiorcy liczą, zestawiają i wyceniają wymienione powyżej składniki majątku w trakcie roku (np. producenci), inni jedynie na dzień 1 stycznia i 31 grudnia (np. usługodawcy). Zasady sporządzania spisu z natury określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Remanent ujęty w zestawieniu zeszłorocznych przychodów i kosztów


Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o PIT u przedsiębiorcy prowadzącego księgi przychodów i rozchodów dochód z działalności gospodarczej stanowi różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania przychodu, ale skorygowana o wartość remanentu towarów, materiałów itp., który sporządzony został na koniec miesiąca czy tylko na przełomie roku (art. 44 ust 2 ww. ustawy).

Mówiąc innymi słowy, zestawienie przychodów i kosztów należy powiększyć o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego, jeśli ten końcowy jest większy od początkowego. Z drugiej strony trzeba je pomniejszyć o różnicę pomiędzy końcowym a początkowym, kiedy wartość spisu początkowego przewyższa końcowy. Generalnie styczniowy remanent zapisuje się „in plus” w kosztach i „in minus” w przychodach, a grudniowy remanent „in minus” w kosztach i „in plus” w przychodach.

fot. Leszek Czerwonka - Fotolia.com

PIT

Mimo iż w rocznej deklaracji podatkowej przedsiębiorca nie znajdzie oddzielnej rubryki przeznaczonej na wykazanie różnicy w stanie majątku jego firmy z przełomu roku, obliczając podatek za 2015 r. musi rozliczyć wartość remanentu. Trzeba go ująć w kosztach działalności.


Niektórzy właściciele firm sporządzają remanent w trakcie roku. Miesięczną zaliczkę na PIT obliczają zatem przy uwzględnieniu wyniku remanentu. Zaliczkę za dany miesiąc wpłaca się do 20. dnia następnego miesiąca. Zaliczkę grudniową zasadniczo wpłaca się do 20. stycznia, ale można tego uniknąć, składając w pierwszych 20-stu dniach stycznia roczne zeznanie podatkowe i opłacając podatek dochodowy.

Remanent ze stycznia i grudnia


Jeśli przedsiębiorca nie zajmował się remanentami w trakcie roku, a sporządził jedynie jeden na koniec roku, nie powinien wykazywać różnicy remanentowej między 1 stycznia a 31 grudnia w dochodzie grudniowym, który jest podstawą obliczenia zaliczki za grudzień. Powinien rozliczyć wynik tego remanentu właśnie teraz, czyli przy obliczaniu dochodu za 2015 r. w rocznym PIT-cie.
Wyższa wartość remanentu z końca roku w stosunku do wartości spisu z początku roku oznacza wyższy podatek dochodowy. Zakupione na początku roku przykładowo towary zostały zaliczone na poczet kosztów firmowych, powiększając je. Jeśli w dniu 31 grudnia nadal znajdują się „na stanie”, muszą zostać ujęte jako przychody, inaczej odjęte z kosztów.

W formularzu rocznej deklaracji nie istnieje oddzielne okienko przeznaczone do wykazywania wartości remanentu. Zgodnie z przywołanymi w tekście przepisami, należy odpowiednio dodać lub odjąć wartość remanentu od różnicy między osiągniętym w 2015 r. przychodem i poniesionymi kosztami.

Katarzyna Miazek,

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: