eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zakup zagranicznych biletów lotniczych a ewidencje VAT i JPK_VAT

Zakup zagranicznych biletów lotniczych a ewidencje VAT i JPK_VAT

2017-06-13 13:44

Zakup zagranicznych biletów lotniczych a ewidencje VAT i JPK_VAT

Zagranicznych biletów lotniczych nie wykazujey w VAT © pictoores - Fotolia.com

Przepisy w sprawie VAT wskazują, że co do zasady usługi nabywane przez polskie firmy od kontrahentów zagranicznych są opodatkowane tym podatkiem w Polsce, czyli tam gdzie znajdują się ich nabywcy. Wyjątek obejmuje zagraniczne bilety lotnicze. Sposób ich rozliczenia jest specyficzny.

Przeczytaj także: Zakup zagranicznych biletów lotniczych w podatku VAT i dochodowym

Ustawa o VAT wskazuje, że miejscem świadczenia (czyli opodatkowania) usług, w przypadku gdy po obu stronach transakcji mamy podatników (nie ważne - czynnych czy zwolnionych z VAT) jest terytorium tego kraju, w którym znajduje się ich nabywca (art. 28b ustawy o VAT). Stąd usługi świadczone dla firm polskich przez kontrahentów zagranicznych co do zasady są opodatkowane w Polsce.

Nie oznacza to jednak, że zagraniczne firmy muszą tutaj automatycznie rejestrować się na potrzeby podatku VAT i rozliczać go w stosunku to takich usług. Obowiązek ten jest przesunięty na nabywcę, który rozlicza VAT w ramach importu usług. Mówiąc innymi słowy, nabywca taki wykazuje VAT należny od zakupionej usługi, który z reguły w tym samym okresie rozliczeniowym (w jednej deklaracji) przekształca się w VAT naliczony do odliczenia (o ile oczywiście podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia tego podatku).

VAT od biletów lotniczych


Transport osób korzysta w Polsce co do zasady z preferencyjnej stawki VAT w wysokości 8%. Inaczej, aniżeli opisano to wyżej, określa się tutaj jednakże miejsce opodatkowania takich usług. Otóż art. 28f ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, że miejscem świadczenia usług transportu pasażerów jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości.

Nadto w przypadku transportu międzynarodowego stawka VAT została obniżona do 0%.
Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 0% stawkę VAT stosuje się do transportu międzynarodowego. Przez usługi transportu międzynarodowego rozumie się tutaj natomiast przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego:
a) z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju,
b) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju,
c) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt).

Z uwagi na to, że w lotniczym transporcie międzynarodowym trudno określić, jaki faktycznie odcinek drogi został pokonany na terytorium którego kraju, ustawodawca wprowadził tutaj pewne uproszczenie co do sposobu rozliczania tychże usług. §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług mówi, że w przypadku świadczenia, środkami transportu morskiego lub lotniczego, usług międzynarodowego transportu:
  1. osób lub
  2. towarów na rzecz podmiotów niebędących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy
- miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju.

Wydawałoby się zatem, w transport taki powinien być w całości opodatkowany w Polsce (gdzie korzystałby z preferencyjnej stawki w wysokości 0%), zaś obowiązanym do rozliczenia podatku powinna być tutaj polska firma.
Organy podatkowe uznają jednakże (co nie wynika z przepisów), że w przypadku zakupu usług transportu międzynarodowego od przewoźników zagranicznych nie występuje tutaj import usług. Polski przedsiębiorca dokonując zakupu biletów lotniczych staje się tutaj jedynie nabywcą usługi, wykonywanej przez zagranicznego przewoźnika i to ten przewoźnik jest obowiązany do rozliczenia podatku.

Pogląd taki wyraził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 30 października 2013 r. nr IBPP4/443-353/13/PK, z którą można zapoznać się w artykule: Zakup biletu lotniczego bez importu usług w podatku VAT

Zakup zagranicznych biletów w ewidencji VAT


Ewidencje VAT służą do ujmowania w nich transakcji, które wiążą się z rozliczeniem VAT (czyli wiążą się z wystąpieniem podatku należnego bądź naliczonego - uprawniającego do odliczenia). Inne czynności w ewidencji takiej nie powinny być ujmowane. W związku z tym, ponieważ omawiane wyżej zakupy nie powodują u nabywcy żadnych obowiązków w zakresie VAT, nie trzeba ich ujmować w ewidencji VAT. Konsekwencją powyższego jest ich nieujmowanie także w przekazywanych fiskusowi JPK_VAT.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: