eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Faktura "metoda kasowa" a ulga na złe długi w VAT

Faktura "metoda kasowa" a ulga na złe długi w VAT

2017-09-28 12:48

Faktura "metoda kasowa" a ulga na złe długi w VAT

Ulga na złe długi przy metodzie kasowej © Andrey Popov - Fotolia.com

Brak zapłaty w określonym terminie skutkuje uprawnieniem wierzyciela do skorygowania VAT należnego wykazanego od niezapłaconych faktur oraz obowiązkiem dłużnika do skorygowania podatku naliczonego. Czy tak samo jest w przypadku otrzymanej faktury oznaczonej zwrotem "metoda kasowa"?

Przeczytaj także: Umowa najmu: rozliczenie VAT od otrzymanej zaliczki

Faktury VAT oznaczone wyrażeniem „metoda kasowa” wystawiają ci podatnicy, którzy korzystają z kasowej metody rozliczania podatku VAT.
Metodę kasową rozliczania VAT, polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych dostaw towarów i świadczenia usług powstaje:
  1. z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,
  2. z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1
- może wybrać mały podatnik, który pisemnie zawiadomi o tym swój urząd skarbowy w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę.

Metoda kasowa polega zatem na odwleczeniu momentu rozliczenia VAT od sprzedanych towarów i usług (co do zasady) do czasu, gdy przedsiębiorca otrzyma za nie zapłatę. Otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Zasady rozliczania ulgi na złe długi przez dłużnika reguluje art. 89b ustawy o VAT. I tak w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Powyższego obowiązku nie stosuje się, jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności. Jeżeli faktura została opłacona tylko w części - korekta obejmuje część nieuregulowaną.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Ulga na złe długi przy metodzie kasowej

Dłużnik, który nie płaci terminowo, musi niekiedy liczyć się z koniecznością zwrócenia fiskusowi odliczonego podatku w ramach ulgi na złe długi. Ta zdaje się nie mieć zastosowania do zakupów dokumentowanych fakturami „metoda kasowa”. Tutaj bowiem VAT nie można odliczyć wcześniej, aniżeli nastąpiła zapłata.


Jeżeli następnie po zastosowaniu ulgi dłużnik ureguluje swoje zobowiązanie - ma on prawo do ponownego odliczenia VAT (w ustawie jest mowa o zwiększeniu kwoty podatku naliczonego) w rozliczeniu za okres, w którym uregulował swój dług. Oczywiście jeżeli zobowiązanie uregulowano tylko częściowo, podatek naliczony może zostać zwiększony w odniesieniu tylko do tej części.
Kluczowym przy stosowaniu korekty przez dłużnika jest zatem odliczenie podatku naliczonego, a mówiąc dokładniej prawidłowe odliczenie tego podatku ( zdaje się, że „odliczoną kwotą podatku”, o której mowa wyżej, może być wyłącznie kwota podatku naliczonego, w stosunku do odliczenia której podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia).

Jak jest natomiast w przypadku zakupu od podatników rozliczających się metodą kasową?

Aby prawidłowo odpowiedzieć na to pytanie, trzeba przeanalizować przede wszystkim art. 86 ust. 10 razem z art. 21 ustawy o VAT. I tak art. 86 ust. 10 mówi, że VAT-u nie możemy odliczyć wcześniej, aniżeli data powstania obowiązku podatkowego od zakupionych towarów czy usług. W przypadku metody kasowej zasady powstawania obowiązku podatkowego znalazły się właśnie w art. 21, który został już przytoczony wyżej (pierwsza ramka). Otóż przy tej metodzie obowiązek podatkowy co do zasady jest połączony z momentem zapłaty (czy innym sposobem uregulowania zobowiązania). Mówiąc innymi słowy, co do zasady podatnik rozliczający się kasowo nie zapłaci VAT od swojej sprzedaży wcześniej, niż otrzymanie zapłaty od nabywcy jego towarów czy usług.

Nabywca dokonujący zakupów od takiego podatnika zatem też VAT nie odliczy wcześniej, aniżeli dokonanie zapłaty. Dopiero wówczas powstanie bowiem tutaj obowiązek podatkowy, czyli warunek niezbędny do odliczenia podatku naliczonego. Wydaje się zatem, że przy takich zakupach ulga na złe długi nie będzie mieć zastosowania (zarówno po stronie wierzyciela jak i dłużnika).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: