eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Podatek od sprzedaży gruntu: podział działki nie jest jej nabyciem

Podatek od sprzedaży gruntu: podział działki nie jest jej nabyciem

2017-10-17 13:42

Podatek od sprzedaży gruntu: podział działki nie jest jej nabyciem

Czy podział działki wpływa na datę jej nabycia? © eag1e - Fotolia.com

W chwili podziału posiadanej działki nie dochodzi do jej nowego nabycia, które skutkowałoby liczeniem na nowo 5-cio letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Dlatego też gdy nabycie dzielonej działki miało miejsce w 2005 r., a jej podział w 2014 r., sprzedaż w roku 2017 nie będzie opodatkowana - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 13.10.2017 r. nr 0111-KDIB2-2.4011.291.2017.1.APA.

Przeczytaj także: Podział i sprzedaż prywatnego (majątku) gruntu bez podatku

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawczyni nabyła działkę 27 maja 2005 r. na mocy postanowienia sądu. Następnie w lutym 2014 podzieliła ją na dwie mniejsze działki. Jedną z nich sprzedała w styczniu 2017 r. Zainteresowana zadała pytanie, czy ze sprzedaży tej musi się rozliczyć i zapłacić podatek dochodowy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

fot. eag1e - Fotolia.com

Czy podział działki wpływa na datę jej nabycia?

Gdy sprzedaż gruntu następuje w przeciągu 5 lat od jego nabycia, trzeba liczyć się z rozliczeniem z tego tytułu podatku dochodowego i - często także jego zapłatą. Nabyciem nie jest jednak podział posiadanej działki na kilka mniejszych - mimo że te dostają nowe numery ewidencyjne. W związku z tym, nawet jeżeli podział miał miejsce niedawno, niemniej od nabycia działki upłynęło już 5 lat - ze sprzedaży rozliczać się nie trzeba.


Natomiast w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy – podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zatem art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że nabyta przez Wnioskodawczynię na mocy postanowienia Sądu Rejonowego z dniem 27 maja 2005 r. nieruchomość została podzielona decyzją Prezydenta Miasta z 17 lutego 2014 r. na dwie mniejsze działki. W przedstawionej sytuacji istotne znaczenie dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma fakt nabycia nieruchomości, które nastąpiło 27 maja 2005 r. Podział nieruchomości w wyniku, którego wyodrębnione zostały dwie mniejsze działki nie wpłynął na formę prawną władania przez Wnioskodawczynię nieruchomością. Zatem podział nieruchomości nie stanowi daty nowego nabycia każdej wydzielonej działki w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Właściciel nadal będzie posiadał takiej samej wielkości nieruchomość jak przed podziałem, tyle że w mniejszych działkach.

Reasumując należy stwierdzić, że w wyniku podziału działki nie nastąpiło nowe nabycie, co nie powoduje konieczności liczenia na nowo terminu 5 letniego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze fakt, że nabycie nieruchomości miało miejsce 27 maja 2005 r. a pięcioletni termin, o którym mowa w ww. przepisie upłynął z dniem 31 grudnia 2010 r. zatem dokonana przez Wnioskodawczynię 4 stycznia 2017 r. sprzedaż jednej z działek nastąpiła po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie. W związku z powyższym sprzedaż tej nieruchomości nie stanowi źródła przychodu. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: