eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Rozliczenie kosztów na usługi doradcze przy pozyskaniu inwestora

Rozliczenie kosztów na usługi doradcze przy pozyskaniu inwestora

2017-12-18 13:32

Rozliczenie kosztów na usługi doradcze przy pozyskaniu inwestora

Rozliczenie kosztów od podwyższenia kapitału © pixfly - Fotolia.com

Pozyskiwanie przez spółki kapitału od inwestorów zewnętrznych wiąże się często z koniecznością poniesienia szeregu kosztów. Do kosztów tych należą między innymi wydatki na nabycie usług wyspecjalizowanych firm doradczych, wspierających proces pozyskiwania inwestora. Uznaje się, że koszty poniesione z powyższego tytułu mogą w całości zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jako koszty o charakterze pośrednim.

Przeczytaj także: Wydatki na podwyższenie kapitału poza kosztami podatkowymi

Jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: ustawa o PDOP), podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródeł, z wyjątkiem kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP).
Analizując możliwość kwalifikacji wydatków na usługi doradcze związane z pozyskiwaniem inwestora zewnętrznego jako kosztów podatkowych należy stwierdzić, że wydatki te nie zostały wyłączone wprost z kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP). Co więcej, pozyskanie inwestora pozwala korzystać spółce z dodatkowych środków. Umożliwia to sfinansowanie nowych przedsięwzięć oraz ułatwia bieżące funkcjonowanie. Należy zatem uznać, że poniesione wydatki pozostają racjonalne z punktu widzenia możliwości kwalifikacji ich do kosztów podatkowych (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 07.11.2017 r., znak: 0111-KDIB2-1.4010.218.2017.1.BKD).

fot. pixfly - Fotolia.com

Rozliczenie kosztów od podwyższenia kapitału

Firmy często szukają zewnętrznych źródeł finansowania, w tym poprzez pozyskanie dodatkowego inwestora także na skutek podwyższenia kapitału zakładowego. Działania takie wymagają na ogół specjalistycznej wiedzy i szeroko rozumianych usług doradczych. Wydatki związane z takimi usługami mogą trafiać do kosztów uzyskania przychodu.


W tym miejscu należy zaznaczyć, że usługi o charakterze doradczym nie warunkują pozyskania inwestora zewnętrznego i uzyskania dodatkowych środków. W związku z powyższym, na gruncie przepisów prawa podatkowego, co do zasady, koszty doradcze (świadczenia usług z zakresu doradztwa prawnego bądź finansowego) poniesione przez spółkę w okresie poprzedzającym pozyskanie inwestora, należy traktować jako koszty pośrednio związane z przychodami. Moment rozliczenia poniesionych kosztów należy zatem ustalić w oparciu o art. 15 ust. 4d ustawy ustawy o PDOP.
W świetle przywołanego przepisu, koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, co do zasady potrącalne są w dacie ich poniesienia, rozumianej jako dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) lub innego dowodu (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 6.11.2015 r. znak: ITPB3/4510-436/15/MKo).

Wydatki poniesione na usługi doradcze mogą stanowić koszty uzyskania przychodów również w sytuacji, gdy pozyskany od inwestora kapitał zostanie przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Taką tezę podzielił NSA w wyroku z 13.02.2015 r., (sygn. akt II FSK 3210/12).

W przedmiotowym wyroku sąd wywiódł, iż w takiej sytuacji wydatków poniesionych na usługi doradcze nie można kwalifikować do kosztów związanych bezpośrednio z podwyższeniem kapitału zakładowego, które to nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Sąd uznał, że wydatki na usługi doradcze również i w tym przypadku stanowią koszty ogólne funkcjonowania osoby prawnej i jako koszty pośrednie podlegają zaliczeniu do http://www.podatki.egospodarka.pl/145418,50-koszty-uzyskania-przychodu-w-2018-r,1,68,1.html kosztów uzyskania przychodów>.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: