eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Warsztat samochodowy na ryczałcie ewidencjonowanym

Warsztat samochodowy na ryczałcie ewidencjonowanym

2018-01-22 12:02

Warsztat samochodowy na ryczałcie ewidencjonowanym

Nie każdy mechanik samochodowy może być na ryczałcie ewidencjonowanym © Wellnhofer Designs - Fotolia.com

Nie ma przeszkód, aby mechanik samochodowy korzystał z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym i to nawet wówczas, gdy do naprawy pojazdów wykorzystuje własne części zamienne (które są wliczone w wartość usługi), a nie dostarczone przez klienta. Inaczej jest w sytuacji, gdy części te będą odrębnie wykazywane na rachunku bądź odrębnie sprzedawane- uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16.01.2018 r. nr 0115-KDIT3.4011.367.2017.1.JŁ.

Przeczytaj także: Wymiana opon to nie ich sprzedaż - może być zwolniona z VAT

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca prowadzi warsztat samochodowy od 2015 r., dla którego korzysta z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. Usługi naprawy opodatkowane są 8,5% stawką ryczałtu. Przy usłudze naprawy wnioskodawca na ogół wykorzystywał własne części, które pojawiały się na fakturze obok samej usługi naprawy w wartości powiększonej o marżę. Sporadycznie miała też miejsce sprzedaż samych części samochodowych, które nie były montowane w jego zakładzie.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy prowadzenie działalności w zakresie naprawy pojazdów mechanicznych w trakcie których zużywane są części zamienne nie wyłączy go z opodatkowania ryczałtem, natomiast wykonanie usługi naprawy i jednoczesna sprzedaż części zamiennych których nie montowano w trakcie wykonania usługi wyłącza z takiego opodatkowania? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych uregulowane są w przepisach ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2157 ze zm.).

fot. Wellnhofer Designs - Fotolia.com

Nie każdy mechanik samochodowy może być na ryczałcie ewidencjonowanym

Prowadzisz warsztat samochodowy opodatkowany ryczałtem i w ramach świadczonych usług zużywasz własne części zamienne? Nie wyodrębniaj ich na fakturze za usługę osobną pozycją. Handel częściami do pojazdów mechanicznych wyklucza bowiem z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym.


Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

U osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest m.in. od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy.

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, działalnością usługową, jest pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293 i 1435 oraz z 2009 r. poz. 256 i 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Przez działalność usługową w zakresie handlu, zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 pkt 3 należy rozumieć sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Natomiast art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a) ww. ustawy definiuje towary handlowe jako towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odprzedaży, w stanie nieprzetworzonym.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w razie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić właściwe księgi – chyba, że jest zwolniony z tego obowiązku – i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Analizując powyższe przepisy wskazać należy, iż nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychody podatników uzyskujących przychody z handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują użytych w art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) pojęć - „pojazd mechaniczny” oraz „części i akcesoria do pojazdów mechanicznych”. Jednakże brak podatkowej definicji tych pojęć nie oznacza dowolności co do ich zakresu znaczeniowego.

W takiej sytuacji pojęcie „pojazdu mechanicznego” należy interpretować zgodnie z wykładnią językową, która jest podstawową metodą wykładni.

Na podstawie znaczeń przypisywanych w „Słowniku Języka Polskiego PWN” pod redakcją prof. Mieczysława Szymczaka, wydanie I, Warszawa 1996 r., poniżej podane słowa oznaczają:
• „pojazd” – urządzenie do transportu lądowego, przystosowane do poruszania się na kołach, gąsienicach, płozach, po szynach, po drodze, bezpośrednio po gruncie,
• „mechaniczny” – będący mechanizmem, związany z mechanizmem, powstały na zasadzie prawa mechaniki,
• „mechanizm” – zespół współpracujących ze sobą części składowych maszyny lub przyrządu spełniających określone zadania, np. przenoszenie ruchu.

Zatem, zgodnie z przytoczoną powyżej definicją, pojazd mechaniczny to pojazd wyposażony w silnik, zdolny do samodzielnego poruszania się po trasach lądowych. Wyłączenie z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawarte w art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) dotyczy handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. (...)

Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że w sytuacji gdyby Wnioskodawca wykonywał wyłącznie działalność usługową, tj. jeżeli części zamienne nabywane byłyby wyłącznie do świadczenia usług naprawy pojazdów, a wartość tych części była wliczona w cenę tej naprawy oraz udokumentowana/zafakturowana łącznie jako usługa naprawy, to Wnioskodawca nie utraciłby prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast skoro Wnioskodawca sprzedaje odrębnie części zamienne do pojazdów mechanicznych i akcesoria, dokumentując ten fakt z wyszczególnieniem pozycji „sprzedaż części”, to zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięcie przychodu z tego tytułu wyklucza Go z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ponadto, od dnia, w którym nastąpiła utrata warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, Wnioskodawca winien zaprowadzić właściwe księgi – chyba że jest zwolniony z tego obowiązku – i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.(...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: