eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Czy jedna kasa fiskalna może obsłużyć kilka punktów handlowych?

Czy jedna kasa fiskalna może obsłużyć kilka punktów handlowych?

2021-03-29 13:36

Czy jedna kasa fiskalna może obsłużyć kilka punktów handlowych?

Kasa fiskalna może obsługiwać kilka punktów sprzedaży © Gina Sanders - Fotolia.com

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych co do zasady musi być ewidencjonowana przy użyciu kasy fiskalnej (o ile sprzedawca nie korzysta ze zwolnień w tym zakresie). Ustawodawca nie wskazuje jednak ile takich urządzeń sprzedawca powinien posiadać. Czy jedno urządzenie może zatem obsługiwać kilka punktów handlowych czy też każdy z nich powinien mieć swoją kasę?

Przeczytaj także: Dwa punkty sprzedaży z jedną kasą fiskalną?

Załóżmy że Pan Piotr posiada sklep, w którym handluje odzieżą od poniedziałku do soboty. Dodatkowo 2 niedziele w miesiącu sprzedaje swoje towary na pobliskim targowisku. Czy w takiej sytuacji musi posiadać odrębną kasę fiskalną dla sprzedaży odzieży w sklepie i odrębną (mobilną) dla sprzedaży na targowisku?

Obowiązek ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Na tym rola tego przepisu prawa jednak się nie kończy. Wskazuje on bowiem również na szereg innych praw i obowiązków podatników związanych z ewidencjonowaniem sprzedaży na urządzeniu fiskalnym.

I tak w art. 111 ust. 3 pkt 1 ustawodawca wskazał, że podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej są obowiązani m.in. wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:
a) w postaci papierowej lub
b) za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

Par. 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących dodaje zaś, że podatnicy tacy są obowiązani również do wystawiania raportów fiskalnych po zakończeniu sprzedaży za dany dzień (czyli raportu dobowego), nie później niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

Z przytoczonych regulacji wynika zatem, że bez względu na miejsce, w którym jest dokonywana sprzedaż na rzecz przysłowiowego Kowalskiego (czyli tutaj sklep bądź stoisko targowe), ta winna każdorazowo być zaewidencjonowana na kasie fiskalnej w momencie jej dokonania.
Ważne
Obowiązek zaewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej jest ściśle skorelowany z momentem powstania obowiązku podatkowego. Przypomnijmy, że ten co do zasady powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru czy wykonania usługi (por. art. 19a ust. 1 ustawy o VAT).

Idąc dalej, par. 25 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących wskazuje, że paragon fiskalny powinien zawierać m.in. imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a w przypadku sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika. Tożsamy obowiązek wynika z par. 23 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

fot. Gina Sanders - Fotolia.com

Kasa fiskalna może obsługiwać kilka punktów sprzedaży

Co do zasady kasa fiskalna winna być przypisana do jednego miejsca sprzedaży. Nie ma jednak ustawowych przeszkód w tym, aby obsługiwała ona kilka punktów. W takim przypadku na paragonie powinien znaleźć się adres siedziby bądź miejsca zamieszkania sprzedawcy.


Ustawodawca nie wymaga zatem przyporządkowania kasy fiskalnej tylko do jednego punktu sprzedaży. Ważne jest jedynie to, aby kasa ta wskazywała informacje w zakresie adresu punktu sprzedaży bądź w przypadku sprzedaży prowadzonej w punktach niestałych – adresu podatnika (czyli miejsca jego zamieszkania lub siedziby) oraz to, aby na kasie została ujęta każda sprzedaż na rzecz Kowalskiego.

Reasumując jeżeli Pan Piotr z naszego przykładu jest w stanie zapewnić zaewidencjonowanie każdej takiej sprzedaży na urządzeniu fiskalnym, czyli mówiąc innymi słowy, nie będzie prowadził sprzedaży w tym samym czasie w dwóch punktach, nie ma przeszkód, aby obroty z obydwu miejsc sprzedaży były ewidencjonowane na jednej kasie fiskalnej. Jeżeli spełnienie tych warunków nie będzie możliwe, konieczny będzie zakup drugiej kasy rejestrującej.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: