eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Czy faktury VAT mogą być wystawiane ręcznie?

Czy faktury VAT mogą być wystawiane ręcznie?

2018-02-26 13:27

Czy faktury VAT mogą być wystawiane ręcznie?

"Ręczne" faktury VAT w 2018 r.? © Andrey Popov - Fotolia.com

Z początkiem 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT muszą prowadzić rejestry na potrzeby tego podatku w wersji elektronicznej oraz przekazywać je fiskusowi. A jak jest z wystawianiem faktur? Czy elektroniczne rejestry VAT wymagają automatycznie także wystawiania faktur przy użyciu programów komputerowych i jakie implikacje wywoła korzystanie z takich programów?

Przeczytaj także: Paragony z NIP nabywcy w nowym JPK_VAT z deklaracją

Stan cyfryzacji w polskim aparacie skarbowym jest coraz większy. Obecnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przekazywać fiskusowi coraz większy krąg informacji. I tak elektroniczną formę muszą przyjąć podstawowe deklaracje składane dla tego podatku (VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-27). Nadto od 2018 r. art. 109 ust. 8a ustawy o VAT mówi, że także ewidencje VAT muszą być prowadzone w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. Nie ma tutaj znaczenie wielkość podmiotu czy ilość wystawianych i ujmowanych w takiej ewidencji zdarzeń/dokumentów.

Ponadto z początkiem 2018 r. każdy czynny podatnik VAT został zobowiązany do przekazywania fiskusowi elektronicznie prowadzonych rejestrów VAT za okresy miesięczne (nawet jeżeli podatek ten rozlicza kwartalnie) - co z kolei wynika z przepisów Ordynacji podatkowej.

Więcej dokumentów elektronicznych


Na tym jednak nie koniec. Ordynacja podatkowa nakłada bowiem na podatników kolejne obowiązki związane z e-komunikacją ze skarbówką. Art. 193a §1 Ordynacji podatkowej wskazuje tutaj, że w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.
Obowiązek takiego przekazywania dokumentacji podatkowej został rozłożony w czasie. Wszystkie firmy obejmie on z początkiem sierpnia 2018 r.

Księgami podatkowymi są księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

"Ręczne" faktury VAT w 2018 r.?

Rejestry na potrzeby podatku VAT muszą być prowadzone w formie elektronicznej oraz przekazywane co miesiąc fiskusowi. Inne księgi podatkowe i dowody księgowe są udostępniane fiskusowi elektronicznie, ale tylko na jego żądanie. To może zostać do podatnika skierowane jedynie wówczas, gdy korzysta on z programów komputerowych.


Powyższe są przekazywane nie regularnie jak JPK_VAT, a dopiero na żądanie fiskusa. Żądanie takie fiskus jednakże może wystosować dopiero wówczas, gdy wskazane księgi są prowadzone przy użyciu programów komputerowych.
Forma przekazania elektronicznych ksiąg nie jest dowolna a z góry określona. Struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych, jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Obowiązku prowadzenia ksiąg w formie elektronicznej (poza rejestrami VAT) natomiast nie ma. W związku z tym mali przedsiębiorcy nadal mogą prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów czy ewidencję przychodów w formie papierowej, a w efekcie fiskus nie będzie mógł od nich wymagać przekazywania tych ksiąg w wersji elektronicznej. W przypadku pełnej księgowości sytuacja jest jednak w zasadzie przesądzona - obecnie bowiem mało kto prowadzi księgi rachunkowe papierowo z uwagi na dużą uciążliwość, pracochłonność i większe prawdopodobieństwo błędu.
Warto wiedzieć
Poczynając od sprawozdań finansowych za 2018 r. te także trzeba będzie przekazywać do urzędu skarbowego w formie elektronicznej. Obowiązek taki wynika ze znowelizowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Co z tymi fakturami?


Faktura nie jest księgą podatkową w myśl przepisów Ordynacji podatkowej. Jest jednak dowodem księgowym, a art. 193 §1 Ordynacji podatkowej mówi o elektronicznym przekazywaniu nie tylko ksiąg podatkowych ale i dowodów księgowych. Czy to oznacza, że dokumenty takie także należy wystawiać elektronicznie?

Ustawa o VAT definiuje pojęcie faktury oraz faktury elektronicznej jak też określa zasady stosowania tych dokumentów. Żaden jej przepis (ani innej ustawy) nie zobowiązuje jednakże do wystawiania faktury przy pomocy programów komputerowych. W dalszym ciągu zatem faktury mogą być wystawiane ręcznie.

Podatnik, który jednakże zdecyduje się dobrowolnie na ich wystawianie przy pomocy programów komputerowych, musi pamiętać o konsekwencjach takiego postępowania. Otóż wydaje się, że w takich przypadkach fiskus będzie mógł żądać udostępnienia mu faktur w formie elektronicznej (JPK_FA).

A jak zachować się w sytuacji, gdy same faktury będą wystawiane ręcznie, ale już księgi podatkowe będą prowadzone komputerowo (np. przez biuro rachunkowe)? Wydaje się, że w takim przypadku fiskus będzie mógł domagać się od podatnika elektronicznego przekazania ksiąg podatkowych, ale samych faktur już nie.
Ważne
Przekazywanie pozostałych (poza JPK_VAT) struktur JPK (w tym struktury JPK_FA - przewidzianej dla wystawianych faktur) nie jest uzależnione od tego, czy podatnik jest czynnym podatnikiem VAT czynnym podatnikiem VAT czy korzysta ze zwolnienia z tego podatku (podmiotowego bądź przedmiotowego). Ci ostatni jedynie nie muszą przekazywać JPK_VAT (obowiązek ten dotyczy jedynie czynnych podatników VAT). Jeżeli jednak będą oni korzystać z programów komputerowych czy to do fakturowania czy prowadzenia ksiąg podatkowych - urzędnicy mogą zażądać od nich udostępnienia takich ksiąg i dowodów w formie elektronicznej.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • Moniqa / 2018-09-27 15:24:04

    Od ręcznego wystawiania staram się trzymać z daleka, bo to mega kłopotliwe i trzeba pilnować numeracji i samych dokumentów. Tylko zastanawiam się czemu ktos miałby chcieć jeszcze wystawiac ręcznie? Osobiście korzystam z chmury faktur. Wystarczy się zarejestrować. Wszystko związane z księgowością mam w jednym miejscu, a do tego za darmo. odpowiedz ] [ cytuj ]

  • Komentarz usunięty

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: