eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Paragon fiskalny jako faktura uproszczona w JPK_VAT

Paragon fiskalny jako faktura uproszczona w JPK_VAT

2020-11-02 13:24

Paragon fiskalny jako faktura uproszczona w JPK_VAT

Jaki numer na korekcie faktury uproszczonej (paragonu fiskalnego)? © Photographee.eu - Fotolia.com

Wystawianie faktur do paragonów bądź ich traktowanie jako faktury uproszczone i ujmowanie w plikach JPK w dalszym ciągu wywołuje szereg wątpliwości. Resort finansów zamieścił na stronie www.gov.pl w związku z tym wyjaśnienia datowane na 16 października 2020 r., które odpowiadają na część pytań.

Przeczytaj także: Paragony z NIP nabywcy w nowym JPK_VAT z deklaracją

Nie można wystawić faktury zbiorczej do faktur uproszczonych. Do końca roku paragonów traktowanych jako takie faktury sprzedawcy nie muszą też odrębnie wykazywać w plikach JPK. Nabywcy za to tak – ze wskazaniem numerów tych dokumentów.

Faktura dokumentująca sprzedaż musi zawierać ściśle określone elementy, wśród których znajdują się m.in. informacje identyfikujące strony transakcji. Szczegóły w tym zakresie reguluje ustawa o VAT, która jednocześnie wskazuje też, że w określonych przypadkach część elementów „pełnej” faktury może zostać pomięta. Chodzi tutaj m.in. o faktury uproszczone, które dokumentują transakcje o wartości nieprzekraczającej 450 zł lub 100 euro.
Faktura uproszczona nie musi zawierać:
  • imion i nazwisk lub nazwy nabywcy towarów lub usług oraz jego adresu; faktura taka musi jednak zawierać numer identyfikacyjny nabywcy (którym jest w Polsce jego NIP)
  • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług,
  • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto),
  • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto);
  • stawki podatku,
  • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
  • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
- pod warunkiem, że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.

Wszystkie z wyżej wymienionych elementów może obecnie zawierać paragon wydrukowany z kasy fiskalnej (obecne urządzenia umożliwiają podawanie na takich dokumentach fiskalnych również NIP nabywcy). W rezultacie paragon fiskalny niekiedy może tutaj pełnić funkcję faktury.

fot. Photographee.eu - Fotolia.com

Jaki numer na korekcie faktury uproszczonej (paragonu fiskalnego)?

Paragon z NIP nabywcy, którego wartość nie przekracza 450 zł, stanowi fakturę uproszczoną. W tym roku dokumentu tego sprzedawca nie musi odrębnie wykazywać w ewidencji VAT i pliku JPK, ale od przyszłego roku już tak. Fakturę taką można też korygować - na takich samych zasadach jak faktury pełne. Na korekcie obowiązkowo należy podać numer paragonu będącego fakturą uproszczoną oraz unikatowy numer kasy fiskalnej.


Dodajmy też, że od 1 stycznia 2020 r. ustawodawca zmodyfikował zasady wystawiania faktur do paragonów na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Otóż do paragonu dokumentującego sprzedaż dla przedsiębiorcy można wystawić fakturę (z jego NIP) jedynie wówczas, gdy już na paragonie znalazł się NIP nabywcy (a mówiąc dokładniej numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej). Za niedostosowanie się do tego wymogu z karami finansowymi musi liczyć się nie tylko sprzedawca, który wystawi feralną fakturę, ale też nabywca, który odliczy z niej VAT. Bez zmian pozostały zaś zasady wystawiania faktur do paragonów dla konsumentów.
Obecnie już momencie sprzedaży klient musi zdecydować, czy dokonuje zakupu jako podatnik, czy jako konsument. Obowiązek zgłoszenia zamiaru otrzymania faktury przed finalizacją zakupów dotyczy wyłącznie sprzedaży na rzecz podatników.

Do faktury uproszczonej nie wystawia się faktury pełnej


Jak wyjaśnił resort finansów, sprzedaż udokumentowana paragonem fiskalnym do kwoty brutto 450 zł (lub 100 euro), zawierającym NIP nabywcy, który stanowi fakturę uproszczoną, nie wystawia się z tytułu tej sprzedaży dla nabywcy kolejnej faktury (pełnej). Sprzedawca powinien odmówić kupującemu wystawienia faktury pełnej, bowiem jedna sprzedaż nie może być dokumentowana dwoma fakturami (czyli fakturą uproszczoną oraz fakturą pełną). Resort podkreśla, że gdy nabywca chce otrzymać w takim przypadku fakturę standardową, powinien przekazać to żądanie sprzedawcy zanim ten zafiskalizuje daną sprzedaż na kasie fiskalnej. W takim przypadku nie powinien ujmować sprzedaży na kasie rejestrującej, tylko wystawić nabywcy fakturę standardową.

Faktury zbiorcze


Resort finansów podkreślił również, iż obecne przepisy nie dopuszczają możliwości wystawiania faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych stanowiących faktury uproszczone. Paragony takie są bowiem traktowane jako faktury, a nie ma możliwości wystawienia faktury zbiorczej do faktur. Faktura zbiorcza może dokumentować jedynie sprzedaż towarów lub usług z danego okresu czasu, a nie sprzedaży już zafakturowanej.

Resort finansów wskazał, że wystawienie w takim przypadku faktury zbiorczej (do faktur uproszczonych) niesie za sobą ryzyko zapłaty podwójnego VAT przez sprzedawcę, jako że wystawia on dwie faktury dokumentujące tę samą transakcję – fakturę uproszczoną i później fakturę zbiorczą obejmującą sprzedaż udokumentowaną fakturami uproszczonymi.
Możliwe jest jedynie wystawianie faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych dokumentujących sprzedaż powyżej kwoty 450 zł brutto (100 euro), posiadających NIP nabywcy – te paragony nie stanowią bowiem faktur uproszczonych.

Numer faktury uproszczonej na paragonie z NIP nabywcy


Każda faktura – w tym faktura uproszczona, musi mieć swój numer. Jak wyjaśnił resort finansów, w przypadku paragonów fiskalnych z NIP nabywcy do kwoty 450 zł, stanowiących faktury uproszczone, numerem takim jest numer paragonu.
Numer paragonu fiskalnego jest kolejnym elementem paragonu umieszczonym po łącznej wartości sprzedaży brutto, przed numerem kasy i oznaczeniem kasjera.

Korygowanie faktur uproszczonych


Faktury uproszczone, w tym uważane za nie paragony fiskalne, koryguje się tak samo jak faktury pełne. Resort finansów wyjaśnił, że w takiej sytuacji faktury korygujące wystawia się poza system ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych. Na korekcie takiej należy podać jako numer dokumentu korygowanego numer paragonu fiskalnego oraz numer unikatowy kasy rejestrującej, z której paragon ten został wystawiony.

Faktury uproszczone w JPK_VAT


Do końca 2020 r. paragony fiskalne traktowane jako faktury uproszczone nie muszą być wykazywane przez sprzedawcę odrębnie w nowym JPK_VAT z deklaracją. Warunkiem skorzystania z takiego rozwiązania jest to, aby w tym okresie wartość sprzedaży netto oraz wysokość VAT należnego wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży zostały ujęte prawidłowo w ewidencji VAT.

Od 2021 r. natomiast wszyscy podatnicy będą wykazywać odrębnie w nowym JPK_VAT z deklaracją paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone.


Krzysztof Skrzypek
doradca podatkowy nr wpisu 12444

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: