eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Paragony z NIP nabywcy w nowym JPK_VAT z deklaracją

Paragony z NIP nabywcy w nowym JPK_VAT z deklaracją

2021-08-11 13:30

Paragony z NIP nabywcy w nowym JPK_VAT z deklaracją

Paragon © Nomad_Soul - Fotolia.com

Lipiec 2021 r. przyniósł zmiany w zakresie ujmowania danych w jednolitych plikach kontrolnych. Do stosownego rozporządzenia bezterminowo trafiły m.in. regulacje odnoszące się do wykazywania w rejestrze sprzedaży paragonów z NIP nabywcy traktowanych jako faktury uproszczone.

Przeczytaj także: Paragon fiskalny jako faktura uproszczona w JPK_VAT

Gdy wartość transakcji nie przekracza 450 zł (lub 100 euro), może ona być udokumentowana fakturą uproszczoną, która daje nabywcy prawo do ujęcia jej w kosztach podatkowych jak też odliczenia podatku VAT. Faktura taka nie musi posiadać wszystkich elementów faktury pełnej. Ustawodawca wskazał tutaj, że minimum informacji na takiej fakturze to:
  • data jej wystawienia;
  • kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku;
  • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
  • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, jeżeli została określona i różni się od daty wystawienia faktury;
  • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi;
  • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym także w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, jeżeli nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
  • kwota należności ogółem.

Niezbędne są tutaj też dane pozwalające określić kwotę podatku dla poszczególnych stawek.
Jak nietrudno zauważyć, wszystkie te elementy może obecnie zawierać paragon wystawiony przez kasę fiskalną. Jeżeli zatem tylko urządzenie takie wydrukuje na paragonie również NIP nabywcy, a jego wartość nie przekroczy 450 zł, będzie on traktowany jako faktura uproszczona uprawniająca do rozliczenia kosztu oraz odliczenia VAT.

Z początkiem lipca 2021 r. na stałe do rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988 z późn. zm.) zostały wpisane regulacje mówiące, że tak wystawione faktury uproszczone (a więc paragony z NIP nabywcy do kwoty 450 zł) nie muszą odrębnie być ewidencjonowane w rejestrze sprzedaży i pliku JPK.

fot. Nomad_Soul - Fotolia.com

Paragon

Paragony z NIP nabywcy, traktowane jako faktury uproszczone, są ujmowane najpierw w dobowym, a następnie okresowym raporcie z kasy fiskalnej


Co się zmieniło? Obecnie (tj. od 1 lipca 2021 r.) § 10 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia wskazuje, że ewidencja sprzedaży musi zawierać m.in. wysokość podstawy opodatkowania wynikającą z czynności podlegających opodatkowaniu, w odniesieniu do których istnieje obowiązek wystawienia przez podatnika faktury na podstawie przepisów ustawy o VAT, z wyłączeniem faktur ujętych w ewidencji zgodnie z pkt 8 i pkt 9 lit. a rozporządzenia.

Pkt 8 tej regulacji wskazuje zaś, że w ewidencji sprzedaży ujmuje się wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego, w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku, wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT (czyli wynikające z raportów generowanych przez kasy rejestrujące)..

Paragony z NIP nabywcy, traktowane jako faktury uproszczone, są ujmowane najpierw w dobowym, a następnie okresowym raporcie z kasy fiskalnej. To urządzenie bowiem generuje takie paragony, a co za tymi idzie, ujmuje też ich wartość w swoich zestawieniach, czyli w raportach dobowych (i okresowych).

W związku z tym, po zmianach, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 r. podatnicy nadal mogą rozliczać paragony z NIP nabywcy zbiorczo w oparciu o raport okresowy z kasy rejestrującej. Nie ma obowiązku ujmowania w ewidencji sprzedaży (i pliku JPK) każdej takiej „faktury uproszczonej” odrębnie. Przypomnijmy, że wcześniej również istniała taka możliwość, ale na podstawie przepisu przejściowego, tj. § 11a rozporządzenia.

Nadmieńmy przy tym, że powyższy sposób zbiorczego ujmowania faktur uproszczonych do kwoty 450 zł generowanych przez kasy fiskalne dotyczy sprzedawców. Nabywca każdą taką fakturę (paragon fiskalny) musi ująć odrębną pozycją w swoim rejestrze zakupu i pliku JPK.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: