eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Od 2022 r. szybszy zwrot podatku VAT ale tylko dla wybranych

Od 2022 r. szybszy zwrot podatku VAT ale tylko dla wybranych

2021-11-05 13:30

Od 2022 r. szybszy zwrot podatku VAT ale tylko dla wybranych

Fiskus zachęca do centralnego rejestru faktur © apops - Fotolia.com

W piątek 29 października 2021 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustawa (czeka ona obecnie na podpis Prezydenta). Nowelizacja zakłada wprowadzenie do przepisów VAT możliwości wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur oraz zachęt do stosowania tego rodzaju dokumentów.

Przeczytaj także: Czy Krajowy System e-Faktur będzie bezpieczny?

Fakturą ustrukturyzowaną będzie faktura wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie (KSeF). Faktura ustrukturyzowana będzie udostępniana i otrzymywana za pomocą oprogramowania interfejsowego, w wersji elektronicznej. Oprogramowanie to będzie dostępne na stronie, której adres będzie podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Z KSeF będą mogli korzystać: podatnik, podmioty wskazane przez podatnika, podmioty, o których mowa w art. 106c (komornicy i organy egzekucyjne), osoby fizyczne wskazane przez podmioty, o których mowa w art. 106c, osoby fizyczne wskazane w zawiadomieniu o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z KSeF, którym podatnik lub podmioty, o których mowa w art. 106c, nadali uprawnienia do korzystania z tego systemu, a także inne podmioty wskazane przez osoby fizyczne korzystające z KSeF, jeżeli prawo do wskazywania innego podmiotu wynika z uprawnień nadanych tym osobom fizycznym.

Krajowy System e-Faktur będzie systemem teleinformatycznym służącym do:
 1. nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z KSeF;
 2. powiadamiania podmiotów, o których mowa wwyżej, o nadanych uprawnieniach do korzystania z KSeF lub ich odebraniu;
 3. uwierzytelnienia oraz weryfikacji uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, posiadanych przez podmioty wymienione wyżej;
 4. wystawiania faktur ustrukturyzowanych;
 5. dostępu do faktur ustrukturyzowanych;
 6. otrzymywania faktur ustrukturyzowanych;
 7. przechowywania faktur ustrukturyzowanych;
 8. oznaczania faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikującym przydzielonym w KSeF;
 9. analizy i kontroli prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych;
 10. powiadamiania podmiotów, o których mowa wyżej, o:
  a) dacie i czasie wystawienia faktury ustrukturyzowanej oraz numerze identyfikującym fakturę ustrukturyzowaną przydzielonym w KSeF oraz dacie i czasie jego przydzielenia,
  b) dacie i czasie odrzucenia faktury w przypadku jej niezgodności z wzorem,
  c) braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej – w przypadku niedostępności KSeF;
 11. powiadamiania podmiotów innych niż określone wyżej o braku uprawnień do korzystania z KSeF.

fot. apops - Fotolia.com

Fiskus zachęca do centralnego rejestru faktur

W przyszłym roku wejdą w życie przepisy regulujące zasady działania centralnego rejestru faktur. Fiskus zyska tym samym dodatkowe informacje o transakcjach zawieranych pomiędzy firmami. Rozwiązanie to na początku ma być dobrowolne, a zachętą do jego stosowania będzie szybszy, bo 40-dniowy termin zwrotu podatku VAT.


Mówiąc w pewnym uproszczeniu KSeF będzie programem do wystawiania faktur za pośrednictwem resortu finansów (organ ten będzie miał zatem wgląd do takich dokumentów). Fiskus postanowił więc zachęcić firmy do korzystania z tego rodzaju dokumentów. W jakiś sposób? – poprzez skrócenie terminu zwrotu podatku. Rozwiązanie to bowiem na początku ma być dobrowolne, a nie obowiązkowe.
Podatnicy, którzy zdecydują się na wystawianie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF, będą uprawnieni do otrzymania zwrotu podatku VAT w nowym, 40-dniowym terminie liczonym od dnia złożenia rozliczenia.

Zgodnie z nowym art. 87 ust. 5b ustawy o VAT, urząd skarbowy będzie zobowiązany do dokonania zwrotu wykazanego w rozliczeniu VAT w terminie 40 dni, gdy spełnione zostaną następujące warunki:
 • w całym okresie rozliczeniowym podatnik będzie wystawiał jedynie faktury ustrukturyzowane z wykorzystaniem KSeF
 • kwota podatku „do przeniesienia” z poprzedniego rozliczenia nie będzie przekraczać 3.000 zł
 • podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot:
  a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT,
  c) posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, zawarty na białej liście VAT

Nadto prawo do zwrotu VAT w terminie 40 dni będzie możliwe również w przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym podatnik oprócz faktur ustrukturyzowanych wystawiał faktury:
 1. których nie wystawia się w postaci faktury ustrukturyzowanej z powodu braku zgodności z wzorem faktury ustrukturyzowane lub
 2. uproszczone za pomocą kas fiskalnych (czyli tzw. paragony z NIP).

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: