eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Danina solidarnościowa w 2019 r.

Danina solidarnościowa w 2019 r.

2018-12-14 13:29

Danina solidarnościowa w 2019 r.

Danina solidarnościowa i nowa składka pracownicza © christianchan - Fotolia.com

W 2019 r. najbogatsi zapłacą dodatkowy podatek. Nazywa się on daniną solidarnościową i trafił do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obejmie on osoby, których roczne dochody będą przekraczać 1 mln zł.

Przeczytaj także: W 2019 r. nowa danina/podatek dla najbogatszych i firm

Z początkiem 2019 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych trafi nowy rozdział 6a (art. 30h-30l) poświęcony właśnie daninie solidarnościowej. Stawka podatku wyniesie 4% podstawy opodatkowania, którą będzie nadwyżka ponad 1.000.000 zł sumy wybranych dochodów. Należy tutaj dodać dochody opodatkowane skalą podatkową, podatkiem liniowym czy na zasadach określonych dla dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów, akcji itp., na zasadach określonych dla uzyskanych przez podatnika dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej. Podstawa opodatkowania będzie pomniejszona o:
  1. kwoty składek określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych,
  2. w przypadku uzyskanych przez podatnika dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej –o odliczone od tych dochodów kwoty o której mowa w art. 30f ust. 5 ustawy o PDOF.

Chodzi tutaj o odliczenie kwot:
  1. uwzględnionej w podstawie opodatkowania podatnika dywidendy otrzymanej od zagranicznej jednostki kontrolowanej;
  2. dochodu z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej jednostce kontrolowanej, w części uwzględnionej w jego podstawie opodatkowania.

Przy określaniu podstawy opodatkowania nowej daniny będą uwzględniane dochody i kwoty pomniejszające te dochody, a wykazane w:
  1. rocznym obliczeniu podatku PIT-40A, jeżeli podatek wynikający z tego rozliczenia jest podatkiem należnym,
  2. rocznych zeznaniach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-CFC
- których termin złożenia upływa w okresie od dnia następującego po dniu upływu terminu na złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej w roku poprzedzającym ten rok kalendarzowy do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego.
Nowa danina obejmie tylko osoby fizyczne. Podatnicy obowiązani do jej uiszczenia będą składać fiskusowi deklaracje o jej wysokości wg ustawowego wzoru, w terminie do 30 kwietnia roku kalendarzowego. W tym terminie trzeba będzie również uregulować daninę.

fot. christianchan - Fotolia.com

Danina solidarnościowa i nowa składka pracownicza

Ci, których roczne dochody przekraczają 1 mln zł, od przyszłego roku zapłacą dodatkowe 4% podatku od dochodu ponad ten limit. Nadto zakłady pracy będą obciążone dodatkową składką na rzecz Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.


Ustawodawca wyjaśnia
„(…) Przy ustalaniu ww. sumy uwzględniane będą dochody (przychód minus koszty minus ww. pomniejszenia) podlegające wykazaniu w rocznym obliczeniu podatku PIT-40A (o ile podatek wynikający z tego rozliczenia jest podatkiem należnym) oraz w zeznaniach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-CFC, dla których termin złożenia upływa w okresie od 1 maja roku poprzedzającego rok kalendarzowy do 30 kwietnia roku kalendarzowego. Zatem przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej, której termin zapłaty upływał będzie np. 30 kwietnia 2021 r., uwzględniane będą dochody oraz przysługujące pomniejszenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz kwot wymienionych w art. 30f ust. 5 ustawy PIT, wykazywane w PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-40A oraz PIT-CFC, których termin złożenia upływa w okresie od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym nie będą natomiast brane pod uwagę dochody osiągnięte za granicą, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych, o których mowa w art. 27 ust. 8 ustawy PIT.(…)”
- czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej będzie zawierać dane umożliwiające prawidłową identyfikację osoby fizycznej i urzędu skarbowego, do którego kierowana jest deklaracja, oraz poprawne rozliczenie daniny solidarnościowej.
Danina solidarnościowa nie będzie stanowiła kosztów uzyskania przychodu.

Obciążenie płatników


Kolejnym obciążeniem, obok daniny solidarnościowej, będzie dodatkowa składka na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, do której będą stosowane odpowiednio przepisy dotyczące obowiązkowych składek na Fundusz Pracy. Składki będą opłacane m.in. przez pracodawców oraz inne jednostki organizacyjne za osoby pozostające w stosunku pracy lub stosunku służbowym, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia itd.

Składki będą opłacane ze środków własnych podmiotu wypłacającego, czyli np. pracodawcy. Nie zostanie nimi obciążona osoba zatrudniona. Składki będą opłacane od wynagrodzeń, wynoszących – w przeliczeniu na okres miesiąca – co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Wprowadzeniu takich składek towarzyszyło zawarcie w ustawach o podatku dochodowym przepisów określających moment ujęcia składek w kosztach uzyskania przychodu. Trafią one do kosztów na takich samych zasadach jak składki na Fundusz Pracy.

Do kosztów podatkowych nie będzie jednak można zaliczyć składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od nagród i premii wypłacanych w gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym (znowelizowany art. 16 ust. 1 pkt 40 ustawy o CIT i art. 23 ust. 1 pkt 37 ustawy o PIT).

Krzysztof Skrzypek, doradca podatkowy nr wpisu 12444

oprac. : eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: