eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › W maju/czerwcu kumulacja zobowiązań podatkowych

W maju/czerwcu kumulacja zobowiązań podatkowych

2020-05-25 08:28

W maju/czerwcu kumulacja zobowiązań podatkowych

Podatki © whitelook - Fotolia.com

Koniec maja/początek czerwca to istna kumulacja podatków do zapłaty. Wszystko za sprawą zmian w terminach regulacji zobowiązań wprowadzonych z uwagi na koronawirusa. Uregulować trzeba zarówno bieżące daniny jak i te, które powstały wcześniej.

Przeczytaj także: Danina solidarnościowa w 2019 r.

Do 1 czerwca 2020 r. należy zapłacić zaległe zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowniczych, podatek wynikający z rocznego PIT/CIT oraz daninę solidarnościową

Dzisiaj – 25 maja 2020 r. przedsiębiorcy muszą pamiętać, aby zapłacić podatek VAT czy akcyzowy za miesiąc kwiecień. Kilka dni temu (20 maja 2020 r.) upłynął termin wpłat zaliczki na podatek dochodowy za kwiecień, czy ryczałtu ewidencjonowanego. Na tym jednak kalendarz płatności się nie kończy – zwłaszcza dla przedsiębiorców.

Pamiętaj – zaległe podatki do 1 czerwca 2020 r.


Najdalej do 1 czerwca 2020 r. bowiem pracodawcy będą musieli odprowadzić do urzędu skarbowego podwójne zaliczki na podatek dochodowy pobrane od marcowych i kwietniowych wynagrodzeń, zarówno pracowników, zleceniobiorców czy zatrudnionych na umowy o dzieło (o ile te nie były płacone regularnie).

Przypomnimy, że normalnie zaliczki na PIT od wynagrodzeń pracowniczych płaci się do 20. dnia następnego miesiąca. W tarczy antykryzysowej przewidziano jednak możliwość rozliczenia marcowych i kwietniowych zaliczek od pensji do 1 czerwca dla pracodawców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii koronawirusa (w postaci np. spadku dochodów, konieczności ograniczenia prowadzonej działalności, utraty płynności finansowej). Ci, którzy z preferencji skorzystali, w tym terminie będą musieli wpłacić podwójne zaliczki. Oczywiście do 22 czerwca (20. przypada w sobotę) należy już na bieżąco regulować takie zobowiązania.

fot. whitelook - Fotolia.com

Podatki

Koniec maja/początek czerwca to kumulacja podatków do zapłaty.


Na tym jednak nie koniec. Tego dnia (1 czerwca 2020 r.) bowiem upływa również termin złożenia zeznań podatkowych za rok 2019 oraz wpłaty wynikającego z nich podatku. Tyczy się to zarówno podatników PIT jak i CIT.

I jeszcze danina solidarnościowa


Kolejne obciążenie dotyczy najlepiej zarabiających. To oczywiście danina solidarnościowa za 2019 r., którą również należy wpłacić do 1 czerwca 2020 r.

Danina solidarnościowa jest wprowadzonym od 1 stycznia 2019 r. do ustawy o PIT świadczeniem, które po raz pierwszy w 2020 r. zapłacą najbogatsi podatnicy. Danina ta wynosi 4% podstawy opodatkowania, którą stanowi nadwyżka ponad 1.000.000 zł sumy wybranych dochodów. Podstawę opodatkowania pomniejsza się o kwoty składek określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, czy – w przypadku uzyskanych przez podatnika dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej – odliczone od tych dochodów kwoty o której mowa w art. 30f ust. 5 ustawy o PDOF (tj. dywidendy otrzymanej od zagranicznej jednostki kontrolowanej czy dochodu z odpłatnego zbycia udziału w takiej jednostce, w części uwzględnionej w jego podstawie opodatkowania).

Jakie dochody należy sumować?
  • dochody opodatkowane wg skali podatkowej (dochody z pracy, emerytury, umów zlecenie, działalności gospodarczej, kontraktów menedżerskich itd.);
  • dochody z niektórych zysków kapitałowych (m.in. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających);
  • dochody z działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych liniowo;
  • dochody zagranicznej jednostki kontrolowanej, od których należny podatek oblicza się wg stawki 19 proc.

Należy zatem tutaj zsumować dochody z następujących zeznań podatkowych: PIT-40A, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-CFC.

Daninę solidarnościową rozlicza się na odrębnej deklaracji DSF-1, którą również należy złożyć (za 2019 r.) do 1 czerwca 2020 r.
Ważne
Przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym nie będą natomiast brane pod uwagę dochody osiągnięte za granicą, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych, o których mowa w art. 27 ust. 8 ustawy PIT.

Uwaga na rachunki bankowe


Obecnie podatek VAT, czy zaliczki na podatek dochodowy (zarówno CIT, jak i PIT, w tym za pracowników), ryczałt ewidencjonowany, każdy podatnik wpłaca na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy. Na ten rachunek należy też wpłacić podatek wynikający z rocznych zeznań podatkowych. Wyjątkiem jest kart podatkowa, VAT w imporcie oraz VAT wykazany w deklaracji VAT-14.

Inaczej jest w przypadku daniny solidarnościowej. Danina ta, mimo że reguluje się ją na podstawie przepisów ustawy o PIT, nie podlega wpłacie na mikrorachunek podatnika. Należy ją uiścić na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego (jako in.d., czyli pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych).

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: