eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Strata podatkowa a danina solidarnościowa

Strata podatkowa a danina solidarnościowa

2020-11-17 13:33

Strata podatkowa a danina solidarnościowa

Daninę solidarnościową zapłacisz nawet jak wcześniej poniosłeś stratę podatkową © Rostislav Sedlacek - Fotolia.com

Działalność gospodarcza opodatkowana skalą podatkową bądź liniowo, inne dochody opodatkowane skalą podatkową, dochody kapitałowe oraz dochody zagranicznej jednostki kontrolowanej - to źródła, z których dochody są sumowane na potrzeby obliczenia daniny solidarnościowej. Co w sytuacji, gdy któreś z nich wygeneruje nie dochód a stratę?

Przeczytaj także: W maju/czerwcu kumulacja zobowiązań podatkowych

Załóżmy dla przykładu że Pan Piotr prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo, z której szacuje, że dochód w 2020 r. przekroczy 1 mln zł. Dodatkowo pracuje też na etacie, gdzie dochód wyniesie ok. 50 tys. zł oraz uzyskuje przychody kapitałowe. Tutaj jednak przewiduje, że w 2020 r. poniesie stratę (wykazaną w PIT-38) na poziomie ok. 100 tys. zł. Czy wartość tej straty pomniejszy podstawę naliczenia dani solidarnościowej bądź zniesie obowiązek jej zapłaty?
Straty ze źródeł przychodów nie wpływają na zmniejszenie daniny solidarnościowej.

Zasady naliczania daniny solidarnościowej określają przepisy art. 30h-30i ustawy o PIT. Wynika z nich, że danina ta ciąży na osobach, które uzyskują dochody:
  • podlegające opodatkowaniu skalą podatkową, rozliczane na PIT-37, PIT-36, PIT-40A, z wyłączeniem dochodów, do których zgodnie z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją,
  • kapitałowe (m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających), rozliczane na PIT-38,
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej ustalane na podstawie prowadzonych ksiąg opodatkowane liniowo, rozliczane na PIT-36L,
  • z zagranicznej jednostki kontrolowanej, od których należny podatek oblicza się według stawki 19% w zeznaniu PIT-CFC.

fot. Rostislav Sedlacek - Fotolia.com

Daninę solidarnościową zapłacisz nawet jak wcześniej poniosłeś stratę podatkową

Zarabiasz ponad 1 mln zł rocznie? Fiskus upomni się o daninę solidarnościową. Przy ustalaniu podstawy jej obliczenia należy zsumować dochody z wybranych źródeł przychodów. Niestety podstawy tej nie obniżą poniesione na tych źródłach straty podatkowe, nawet te z lat wcześniejszych, które można odliczyć od dochodu przy wyliczaniu zwykłego PIT.


Danina solidarnościowa wynosi 4% podstawy jej obliczenia, którą stanowi suma dochodów z powyższych źródeł po odjęciu pomniejszeń oraz kwoty 1 mln zł.

Co podlega odliczeniu?:
  • odliczone od dochodów składki na ubezpieczenie społeczne (krajowe i zagraniczne), o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy o PIT
  • kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5 ustawy o PIT, czyli uwzględnioną w podstawie opodatkowania podatnika dywidendę otrzymaną od zagranicznej jednostki kontrolowanej i dochód z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej jednostce kontrolowanej, w części uwzględnionej w podstawie jego opodatkowania.

Innych odliczeń ustawodawca nie przewidział. Jak nietrudno zauważyć, zabrakło tutaj również poniesionej w ramach danego źródła przychodu straty.

Na powyższe wskazuje też konstrukcja samego art. 30h ust. 2 ustawy o PIT, mówiąca że podstawę obliczenia tej daniny stanowi „suma dochodów podlegających opodatkowaniu”, po odpowiednich odliczeniach.

Wracając zatem do naszego przykładu Pan Piotr zapłaci daninę solidarnościową od zsumowanych dochodów z działalności gospodarczej oraz umowy o pracę, po odliczeniu składek zapłaconych w danym roku podatkowym (potrąconych przez płatnika) składek na jego ubezpieczenie społeczne oraz kwoty 1 mln zł. Poniesiona w danym roku strata z kapitałów pieniężnych nie wpłynie na obniżenie należnej daniny.
Warto wiedzieć
Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej jak i obliczony podatek zaokrągla się do pełnych złotych na ogólnych zasadach (tzn. końcówki kwot wynoszącej mniej niż 50 groszy pomija się a końcówki kwot wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych).

Zapłacona danina solidarnościowa nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

Na marginesie dodajmy, że również poniesione w ramach danego źródła przychodu (branego pod uwagę przy ustalaniu daniny solidarnościowej) straty podatkowe powstałe w latach poprzednich, które to mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania danego źródła nie wpłyną na zmniejszenie daniny solidarnościowej.

Jeżeli zatem dla przykładu podatnik w 2019 r. poniósł stratę z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo w wysokości 500 tys. zł, zaś w 2020 r. uzyska dochód z tej działalności w wysokości 1,2 mln zł, to strata z roku 2019 nie pomniejszy podstawy naliczenia daniny solidarnościowej za rok 2020 nawet pomimo tego, że stratę tę podatnik wykaże w składanym PIT-36L i przez to zapłaci niższy podatek dochodowy.


Krzysztof Skrzypek
doradca podatkowy nr wpisu 12444

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: