eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ulga termomodernizacyjna i mieszkaniowa: jeden wydatek dwa odliczenia?

Ulga termomodernizacyjna i mieszkaniowa: jeden wydatek dwa odliczenia?

2019-03-12 13:52

Ulga termomodernizacyjna i mieszkaniowa: jeden wydatek dwa odliczenia?

Ulgi w PIT na remont domu © Studio KIVI - Fotolia.com

Od 2019 roku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych pojawiła się nowa ulga: na termomodernizację nieruchomości mieszkalnych. W dalszym ciągu występuje też ulga mieszkaniowa. Ulgi te swym zakresem mogą się pokrywać. Jak w takim przypadku z nich korzystać?

Ulga termomodernizacyjna


Dodany z dniem 1 stycznia 2019 r. art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku (skalą podatkową bądź podatkiem liniowym – jest to nowość, do tej pory podatek liniowy w zasadzie nie dawał prawa do odliczania ulg) wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Dalsze przepisy regulują kwestie korzystania z ulgi. Warto dodać, że ta jest limitowana. Nie może przekroczyć w sumie 53.000 zł w stosunku do wszystkich (przedsięwzięć) remontowanych nieruchomości mieszkalnych, których podatnik jest właścicielem. Na odliczenie wydatku (gdy zabrakło dochodu) podatnik będzie miał aż 6 lat, ale licząc od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ustawodawca zakreśli tutaj oczywiście krąg wydatków, jakie będą mogły być odliczone (w odrębnym rozporządzeniu). Gdy przy tym inwestycja nie zostanie w terminie zrealizowana, wcześniej odliczone wydatki należy doliczyć do dochodu roku, w którym upłynął termin na jej przeprowadzenie. Odliczać nie można też kwot (albo doliczyć do dochodu), które zostały podatnikowi zwrócone albo sfinansowane z zewnątrz.

Nadto ustawodawca wskazuje, że odliczeniu nie podlegają też wydatki, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

fot. Studio KIVI - Fotolia.com

Ulgi w PIT na remont domu

Ustawa o PIT ma nową ulgę: termomodernizacyjną. W jej ramach od dochodu można odliczyć określone wydatki na termomodernizację budynków mieszkalnych. Podatnicy korzystający z niej muszą jednak pamiętać, że dany wydatek można odliczyć tylko raz w ramach jednej ulgi. Nie rozpoznają go zatem ponownie przy drugiej uldze czy w kosztach podatkowych.


Ulga mieszkaniowa


Oprócz powyższej ulgi, w ustawie o PIT występuje też tzw. ulga mieszkaniowa, która zwalnia z podatku przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości czy prawa majątkowego, pod warunkiem przeznaczenia go na własne cele mieszkaniowe. Przypomnijmy, że pod pojęciem własnych celów mieszkaniowych ustawodawca rozumie m.in. zakup nieruchomości mieszkalnej, budowę domu, jego rozbudowę, przebudowę, remont a nawet termomodernizację – gdy ta ma zaspokajać potrzeby mieszkaniowe podatnika.

Jeden wydatek – dwie ulgi


I tutaj pojawia się właśnie wspomniany na wstępie problem. Ulga mieszkaniowa jest bowiem tak szeroka, że swym zakresem może zawierać także te wydatki, które mogłyby być rozliczone w ramach ulgi na termomodernizację. Stąd pytanie, czy w odniesieniu do jednego wydatku możliwe jest skorzystanie z obydwu ulg?
Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej pod pojęciem ulg podatkowych rozumie się przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku, z wyjątkiem obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, oraz innych odliczeń stanowiących element konstrukcji tego podatku.

Ulga mieszkaniowa pozwala na zwolnienie od podatku całości lub części dochodu uzyskanego na sprzedaży nieruchomości. Wydaje się zatem, że mieści się ona w pojęciu ulgi podatkowej, o której mowa w Ordynacji podatkowej. Podobnie jest z ulgą termomodernizacyjną.

W związku z tym rozliczenie danego wydatku np. w ramach ulgi mieszkaniowej, wyklucza go (w tej części) z odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej.
Taka sama zasada będzie miała zastosowanie w przypadku zaliczenia takiego wydatku do kosztów podatkowych (np. w przypadku podatników remontujących wynajmowane nieruchomości, z tytułu których rozliczają podatek od dochodu, a wydatki remontowe zaliczają do kosztów uzyskania przychodów). Ustawodawca zadbał tutaj zatem o to, aby jednego wydatku podatnik dwukrotnie nie mógł uwzględnić w swoim rachunku podatkowym.

oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: