eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Pracujesz w Anglii czy Austrii? Fiskus zabierze Ci zagraniczny podatek

Pracujesz w Anglii czy Austrii? Fiskus zabierze Ci zagraniczny podatek

2019-04-01 13:35

Pracujesz w Anglii czy Austrii? Fiskus zabierze Ci zagraniczny podatek

Zwrot podatku z Anglii oddasz polskiemu fiskusowi © Piotr Adamowicz - Fotolia.com

Zarabiający za granicą na ogół uzyskują tam także zwrot podatku z tego tytułu. Już niedługo część emigrantów zarobkowych będzie go jednak musiała oddać polskiemu fiskusowi. Wszystko za sprawą wielostronnej konwencji podatkowej MLI (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties), która zakłada w przypadku niektórych umów, które Polska zawarła z innymi państwami, zmianę metody unikania podwójnego opodatkowania.

Przeczytaj także: Ograniczenie ulgi abolicyjnej od 2021 roku

Polscy rezydencji podatkowi muszą się w Polsce rozliczać z całości swoich dochodów, w tym także zagranicznych. Podwójnego opodatkowania unika się tutaj wg odpowiedniej metody (te są dwie). I tak do dochodów ze wspomnianych wyżej krajów (czyli Wielkiej Brytanii czy Austrii) obecnie ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją|.
Metoda ta zwalnia zagraniczne dochody z podatku w Polsce. Podatku zatem od nich nie płacimy. Wpływają one jednak na wysokość stopy procentowej podatku stosowanej do dochodów tutaj opodatkowanych (jeżeli takie występują).

Druga metoda, czyli odliczenia proporcjonalnego, nakazuje natomiast wykazać oraz opodatkować w polskim PIT także dochody zagraniczne. Podwójnego opodatkowania unika się tutaj poprzez odliczenie podatku zapłaconego za granicą nie więcej jednak, niż polski podatek przypadający na dochody zagraniczne (ten może bowiem być wyższy niż obliczony w Polsce)

Gdy podatnik jest obowiązany do stosowania metody odliczenia proporcjonalnego (bo taka wynika z umowy o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu zawartej pomiędzy Polską a danym państwem), w rocznym PIT może dodatkowo skorzystać z ulgi abolicyjnej (ale tylko w stosunku do wybranych dochodów, patrz ramka niżej), która ma za zadanie zniwelować różnice pomiędzy stosowanymi metodami (w efekcie podatek zostaje obniżony do wartości policzonej wg metody wyłączenia z progresją).
Ulga abolicyjna przysługuje jedynie tym podatnikom, którzy
  • podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu
  • osiągają dochody, do których jest stosowana metoda odliczenia proporcjonalnego
  • uzyskują za granicą dochody ze ściśle określonych źródeł przychodów, tj: umowy o pracę, działalności wykonywanej osobiście, działalności gospodarczej, praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.

fot. Piotr Adamowicz - Fotolia.com

Zwrot podatku z Anglii oddasz polskiemu fiskusowi

Wielostronna konwencja MLI wprowadza zmiany do kilku umów zawartych przez Polskę w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu. W efekcie już niedługo pracujący na Wyspach Brytyjskich czy Austrii będą musieli oddać polskiemu fiskusowi zwrot podatku otrzymany za granicą.


Problem jednak w tym, że ulgę abolicyjną stosuje się już po odliczeniu podatku zapłaconego za granicą. Ten natomiast może zostać zwrócony podatnikowi później. Dzieje się to na ogół nie w roku, w którym został on zapłacony, a w latach następnych. Zgodnie zaś z art. 45 ust. 3a ustawy o PIT, jeśli podatnik otrzyma w kolejnych latach zwrot zagranicznego podatku, odliczonego wcześniej w Polsce, to musi taki zwrot doliczyć w zeznaniu podatkowym za rok, w którym go otrzymał.
Przy metodzie odliczenia proporcjonalnego zwrócony zagraniczny podatek trzeba oddać polskiemu fiskusowi.
Jeśli bowiem zwrot zagranicznego podatku lub jego części nastąpi już po zastosowaniu ulgi abolicyjnej (a więc po złożeniu PITa w Polsce za dany rok), podatnik będzie musiał go doliczyć w zeznaniu za rok zwrotu. W takim przypadku podatnik ponosi efektywnie wyższe koszty opodatkowania, niż gdyby stosował korzystniejszą metodę wyłączenia z progresją.

Zagranicznego podatku nie będzie musiał zwracać jedynie ten, kto otrzyma jego zwrot w tym samym roku, w którym uzyskał zagraniczny dochód opodatkowany w Polsce (a więc nie odliczy go w rocznym PIT) bądź ten, kto zmieni rezydencję podatkową na zagraniczną.
Wskutek zmian wprowadzonych Konwencją MLI, po nowemu od 2020 r. rozliczą się Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii, Izraelu, Austrii, Nowej Zelandii, Japonii, Słowenii, Słowacji i na Litwie. Do tego czasu obowiązuje tam metoda wyłączenia z progresją.

Warto wiedzieć
Fiskus podkreśla, że sposób obliczania podatku od zagranicznych dochodów, w tym stosowania tzw. ulgi abolicyjnej, określają wprost przepisy podatkowe. To samo tyczy się doliczania w rocznym PIT zwróconego z zagranicy podatku. Podatnik ustalając należny podatek musi się do nich ściśle stosować. Nie ma natomiast prawa modyfikować sposobu rozliczenia tak, aby zapłacić jak najmniejszą daninę. W efekcie w zeznaniu podatkowym musi odliczyć zagraniczny podatek (nie może go pominąć), zaś w roku zwrotu podatku musi go doliczyć do daniny należnej polskiemu fiskusowi.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: