eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ulga na zakup kasy fiskalnej online od maja 2019 r.

Ulga na zakup kasy fiskalnej online od maja 2019 r.

2019-05-09 13:53

Ulga na zakup kasy fiskalnej online od maja 2019 r.

Kasy fiskalne online: ulga na zakup w VAT © Анастасия Гайкова - Fotolia.com

Zmiany przepisów w ustawie o VAT wprowadzających kasy online skutkowały wprowadzeniem nowego rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kasy fiskalnej. Jak obecnie można ubiegać się od zwrot części wydatków związanych z zakupem takiego urządzenia bądź urządzeń?

Przeczytaj także: Ulga na wymianę kasy fiskalnej?

Nowe rozporządzenie opublikowano 30.04.2019 r. w Dz. U. z 2019 r. poz. 820 i jest to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika. Część rozwiązań dotyczących ulgi na zakup kasy fiskalnej nadal znajduje się w ustawie o VAT.

Podobnie jak do tej pory, w ramach ulgi będzie można odzyskać 90% ceny netto (bez podatku) zapłaconej za kasę fiskalną, nie więcej niż 700 zł. Zmianie uległy jednak zasady korzystania z preferencji.

I tak ulga przysługuje podatnikom rozpoczynającym prowadzenie ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Uprawnieni do niej są też ci, którzy rozpoczną rejestrowanie sprzedaży na kasie dobrowolnie, gdy wcześniej nie stosowali kas fiskalnych.

Na tym nie koniec. Z ulgi skorzystają bowiem także ci przedsiębiorcy, którzy kasy fiskalne już posiadają, niemniej zostali zobowiązani do wymiany starych urządzeń na kasy online. Obowiązek taki obejmuje m.in. mechaników, wulkanizatorów, właścicieli stacji paliw itd.
O harmonogramie wymiany starych kas fiskalnych na nowe oraz okresach przejściowych pisaliśmy m.in. w artykule Nowe kasy fiskalne (online) 2019.

UWAGA!
Nowa ulga na zakup kasy fiskalnej przysługuje tylko na kasy online. Dotyczy to wszystkich podatników, nawet tych spoza branż obowiązanych do ich wcześniejszej instalacji/wymiany. Urządzenia starego typu (z papierową lub elektroniczną kopią paragonu) wprawdzie nadal będzie można nabywać, jednak bez prawa do ulgi na zakup tych urządzeń.

Nowy sposób odliczania ulgi na kasę online


W istotny sposób zostały zmienione zasady ubiegania się o ulgę na zakup kasy fiskalnej – rozliczaną poprzez deklarację VAT.
I tak odliczenie należy wykazać w deklaracji za okres, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym (tak samo było w starym stanie prawnym).

fot. Анастасия Гайкова - Fotolia.com

Kasy fiskalne online: ulga na zakup w VAT

Od początku maja 2019 r. w polskim systemie prawnym mamy przepisy regulujące kwestię kas fiskalnych online. Ustawodawca pozostawił ulgę na zakup kas fiskalnych ale jedynie tych online. Na nowo określił też zasady korzystania z tej ulgi oraz przypadki, kiedy trzeba ją zwrócić.


Jeżeli kwota wydana na zakup wykazana w deklaracji za dany okres rozliczeniowy jest niższa bądź równa kwocie podatku należnego, podatnik pomniejsza kwotę tego podatku o wysokość kwoty wydanej na zakup.

Jeżeli zaś kwota wydana na zakup wykazana w deklaracji za dany okres rozliczeniowy jest wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik pomniejsza kwotę podatku należnego o wysokość kwoty wydanej na zakup, a pozostałą część kwoty wydanej na zakup może, w tym okresie rozliczeniowym, wykazać do zwrotu na rachunek bankowy lub powiększyć kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Gdy w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy nie wystąpił podatek należny, podatnik kwotę wydaną na zakup wykazuje do zwrotu na rachunek lub powiększa kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Ulga na zakup kasy fiskalnej będzie zatem rozliczana jednorazowo w całości. Przypomnijmy, że zgodnie ze starym stanem prawnym, jeżeli wykazany w deklaracji podatek należny nie był co najmniej równy kwocie odliczenia z tytułu ulgi na zakup kasy fiskalnej, skorzystanie z tego odliczenia było rozłożone w czasie (nawet na pół roku).

Ulga u podatników zwolnionych z VAT


Fiskus dokona zwrotu części poniesionego wydatku na zakup kasy fiskalnej online przez podatnika zwolnionego z VAT na jego wniosek, złożony w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wniosek taki musi zawierać:
  1. imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami - dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą;
  2. numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu.

Do wniosku należy dołączyć:
  1. kopię faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z kopią dowodu zapłaty całej należności za jej zakup;
  2. kopię raportu fiskalnego miesięcznego wystawionego przy użyciu kasy rejestrującej potwierdzającego prowadzenie ewidencji sprzedaży;
  3. w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami - kopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą.

Zwrot ulgi na kasę online


Nowe rozporządzenie reguluje też sytuacje, w których podatnik traci prawo do ulgi na zakup kasy fiskalnej i tę musi zwrócić. I tak podobnie jak to miało miejsce do tej pory, ulgę trzeba oddać w przypadku likwidacji lub sprzedaży przedsiębiorstwa w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania bądź niepoddania kasy obowiązkowemu przeglądowi technicznemu.

Do przepisów trafiło też nowe ograniczenie. Ulgę trzeba będzie zwrócić także wówczas, gdy podatnik naruszy obowiązek zapewnienia połączenia umożliwiającego przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni. Tyczy się to także przypadków, gdy połączenie to nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od podatnika, niemniej ten nie zapewni go niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.

Stare kasy, stare przepisy


Nowe rozporządzenie reguluje jedynie zasady ubiegania się o ulgę na zakup kasy online bądź jej zwrotu. Do:
  1. odliczenia lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii zakupionych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz
  2. zwrotu przez podatnika odliczonych lub zwróconych kwot wydanych na zakup kas, o których mowa w pkt 1
- stosuje się z kolei dotychczasowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 163).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: