eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Logo firmy na samochodzie osobowym: odliczenie podatku VAT

Logo firmy na samochodzie osobowym: odliczenie podatku VAT

2019-05-29 12:48

Logo firmy na samochodzie osobowym: odliczenie podatku VAT

Nie wystarczy okleić w barwy firmy samochodu, aby odliczyć pełny VAT © Kzenon - Fotolia.com

Przedsiębiorcy często informacje o swojej firmie nanoszą na samochody służbowe. Jest to na ogół nie tylko firmowe logo, ale także przedmiot działalności, dane kontaktowe – w kolorystyce i na tle kojarzącym się z przedsiębiorstwem. Czy tak oklejony samochód osobowy daje pełne prawo do odliczenia VAT?

Przeczytaj także: Skutki w VAT braku dodatkowego badania technicznego samochodu ciężarowego

Ustawa o VAT wskazuje, że pojazdy samochodowe (a więc takie, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony), w zakresie rozliczania podatku naliczonego od ich nabycia, najmu, leasingu czy bieżącej eksploatacji co do zasady podlegają ograniczeniom. Prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje tutaj w wysokości 50% kwoty podatku z faktury zakupu. Takie ograniczenie wynika z przyjęcia założenia, że samochód służy zarówno działalności gospodarczej jak i celom prywatnym podatnika bądź innych osób, czyli tzw. celom mieszanym.

Ustawodawca przewidział przy tym przypadki, kiedy i takie pojazdy dają prawo do pełnego odliczenia VAT. Będzie tak wtedy, gdy samochód służy wyłącznie prowadzonej działalności gospodarczej. Art. 86a ust. 4 pkt 1 wskazuje warunki, które muszą być spełnione łącznie, aby w stosunku do danego pojazdu przysługiwało prawo do odliczenia pełnego VAT. Są to:
  • sposób wykorzystywania pojazdów wyklucza jego użycie do celów innych niż firmowe (co winno wynikać ustalonych zasad używania pojazdów)
  • dla konkretnego pojazdu zostanie zaprowadzona ewidencja jego przebiegu, która potwierdzi jedynie służbowe korzystanie z samochodu
  • samochód zostanie zgłoszony fiskusowi na druku VAT-26

Występują tutaj także inne przypadki pełnego odliczenia VAT z uwagi na konstrukcję samochodu, jednakże te nie odnoszą się do samochodów osobowych.

fot. Kzenon - Fotolia.com

Nie wystarczy okleić w barwy firmy samochodu, aby odliczyć pełny VAT

Osobowy samochód firmowy daje prawo do pełnego odliczenia VAT, gdy służy wyłącznie działalności gospodarczej. Ustawodawca wymaga tutaj zaprowadzenia ewidencji przebiegu takiego pojazdu z której będzie wynikać, że każdy kilometr jest przejechany w celach służbowych, czy sporządzenia reguł korzystania z samochodu. Ten, kto jedynie oklei w dane firmy czy zakres jej działania samochód, pełnego VAT nie odliczy.


Fiskus w swoich interpretacjach często podnosi przy tym, że fakt wykorzystywania pojazdów wyłącznie na potrzeby firmowe musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych (tzn. jeżeli – jego zdaniem – wystąpi chociażby potencjalna możliwość wykorzystania samochodu prywatnie, pełne odliczenie VAT nie przysługuje). A czy daje coś okleinowanie danymi firmowymi takiego samochodu?

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 05.12.2018 r., sygn. akt I FSK 2045/16 wyjaśnił, że „(…) Przepisy ustawy nie określają jednak w jaki sposób podatnik ma zapewnić w swojej firmie wyeliminowanie użytku prywatnego używanych w nim pojazdów samochodowych dla celów pełnego odliczenia podatku naliczonego. Wskazać jednak należy, że przykładowo może tego dokonać za pomocą wprowadzonych regulaminów, umów, zarządzeń wraz z podjęciem dodatkowych działań zabezpieczających ich wykonanie. Działania te muszą być dostosowane do specyfiki działalności przedsiębiorstwa i sposobu używania dla jego celów pojazdów. Określone przez podatnika zasady używania pojazdów muszą obiektywnie potwierdzać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej i nie ma możliwości prywatnego użytku tych pojazdów (por. wyrok NSA z 28 czerwca 2018 r., sygn. akt I FSK 1395/16). (…)

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego sposób w jaki wnioskodawca stara się wyeliminować ryzyko użycia samochodu do użytku prywatnego (oklejenie samochodu informacjami dotyczącymi spółki i prowadzonej przez nią działalności) nie może zapewnić tego, że pojazd ten będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Wpływ zaopatrzenia pojazdu w tego rodzaju informacje handlowe na rozpoznawalność firmy i potencjalne zwiększenie z tego tytułu jej przychodów nie ma w tym zakresie zasadniczego znaczenia. (…) zewnętrzna zmiana wyglądu pojazdu nie może bowiem zagwarantować tego, że pojazd ten zostanie wykorzystany do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. (…)”

Reasumując firmowe oklejenie samochodu nie przesądza o tym, że pojazd ten może być wykorzystywany wyłącznie służbowo. W efekcie, gdy podatnik nie zaprowadzi dodatkowej dokumentacji oraz nie sporządzi zasad korzystania z samochodu, które wykluczą użytek prywatny, będzie mógł odliczać jedynie połowę podatku VAT od jego eksploatacji.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: