eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Biała lista podatników VAT: zgłoś rachunek bankowy fiskusowi

Biała lista podatników VAT: zgłoś rachunek bankowy fiskusowi

2019-09-16 13:35

Biała lista podatników VAT: zgłoś rachunek bankowy fiskusowi

Jak zgłosić fiskusowi firmowy rachunek bankowy? © bankrx - Fotolia.com

We wrześniu 2019 r. fiskus udostępnił tzw. białą listę podatników VAT, czyli wykaz wszystkich zarejestrowanych i niezarejestrowanych podatników, na którym znajduje się szereg informacji dodatkowych. Sprawdzić w nim można m.in. numery rachunków bankowych - zarówno swoje jak i swoich kontrahentów.

Przeczytaj także: Biała lista podatników VAT a rachunki bankowe w umowach

Biała lista podatników VAT to baza danych, do której dostęp jest ogólnodostępny pod tym adresem: . Szukany podmiot można znaleźć po szeregu danych: jego nazwie (w tym także częściowej), NIP, REGON czy nawet numerze konta bankowego – ale uwaga – zgłoszonego fiskusowi.

Co otrzymamy po kliknięciu przycisku szukaj? Będą to dane adresowe danego podmiotu, w tym imię i nazwisko (w przypadku osób fizycznych) bądź nazwa firmy (w przypadku spółek), adres siedziby/miejsca prowadzenia działalności/miejsca zamieszkania, NIP, REGON, numer KRS, status VAT, dane przedstawicieli (prokurentów, osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu), datę rejestracji do VAT, wykreślenia, czy przywrócenia do rejestru, a także numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK.

W przyszłym roku tak wskazane rachunki bankowe nabiorą dodatkowego znaczenia. Jeżeli bowiem podatnik dokona zapłaty za faktury/transakcje przekraczające 15.000 zł na konto swojego kontrahenta inne aniżeli ujawnione w urzędowym rejestrze, nie będzie mógł z tego tytułu rozpoznać kosztów uzyskania przychodów. Będzie też solidarnie odpowiadał za niezapłacony przez sprzedawcę VAT wynikający z takiej faktury.

Dlatego już teraz warto sprawdzić, czy nasze rachunki bankowe zostały fiskusowi zgłoszone i dokonać ewentualnej aktualizacji. Już bowiem obecnie kontrahenci wzywają swoich dostawców/usługodawców do zgłaszania zmian podnosząc, że płatności będą dokonywać tylko na konta bankowe znajdujące się na białej liście podatników VAT.

Zgłoszenie rachunku bankowego fiskusowi


A jak takiej aktualizacji dokonać? Wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju podmiot musi jej dopełnić.
UWAGA
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą na własne nazwisko tudzież rolnicy rozliczający podatek VAT muszą pamiętać, że na białej liście podatników VAT nie znajduje się wykaz wszystkich posiadanych przez nich kont bankowych, które zostały zgłoszone fiskusowi, a jedynie te związane z prowadzoną działalnością gospodarczą tudzież konta rolnicze.
Co przy tym niezwykle ważne, urzędnicy sprawdzają rodzaj posiadanego konta bankowego (w tym za pomocą systemu STIR). Nie można zatem zgłosić konta prywatnego jako związanego z działalnością gospodarczą/rolniczą. Takie rachunki bankowe na białej liście podatników VAT nie są i nie zostaną ujawnione.

fot. bankrx - Fotolia.com

Jak zgłosić fiskusowi firmowy rachunek bankowy?

Po wprowadzeniu białej listy podatników VAT rozpoczęło się masowe sprawdzanie chociażby zgłoszonych fiskusowi rachunków bankowych. Kontrahenci proszą sprzedawców o ewentualne aktualizacje w tym zakresie zastrzegając, że nie będą dokonywali płatności na konta spoza wykazu. Aktualizacja w skarbówce rachunku bankowego różnie jednak przebiega w zależności od tego, z jakim podmiotem mamy do czynienia.


Zgodnie z wymogami formalnymi, zmiana/dodanie numeru firmowego konta bankowego winno zostać zgłoszone właściwemu urzędowi w ciągu 7 dni. W przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG należy dokonać aktualizacji tego właśnie wniosku (jeżeli przy aktualizowaniu zgłaszany jest więcej niż jeden rachunek, dodatkowo konieczne jest wypełnienie załącznika RB) – w gminie. Zaktualizowane w CEIDG informacje zostaną automatycznie przekazane do organów skarbowych czy ZUS. Nie trzeba tutaj zatem składać odrębnych formularzy.

W przypadku spółek cywilnych natomiast zmianę/dodanie rachunku bankowego wspólnicy muszą zgłosić już w urzędzie skarbowym. Służy temu druk oznaczony symbolem NIP-2 (z ewentualnymi załącznikami).

Przedsiębiorcy wpisani w rejestrze przedsiębiorców KRS, a więc m.in. spółki jawne, partnerskie, komandytowe, z ograniczoną odpowiedzialności, akcyjne (czy ich hybrydy) zmiany/aktualizacje rachunków bankowych dokonują z kolei na formularzu NIP-8 (z ewentualnymi załącznikami), który także trzeba złożyć w skarbówce. Na marginesie warto dodać, że ten sam formularz wypełniają podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń KRS.

A co z rolnikami – osobami fizycznymi, którzy postanowili rozliczać podatek VAT? Ci stosowną zmianę/aktualizację przeprowadzają na formularzu NIP-7.

Warto dodać, że urzędnicy mogą tutaj dodatkowo wymagać do wglądu umowy/zaświadczenia z banku o podmiocie, dla którego rachunek bankowy jest prowadzony oraz jego rodzaju. Po przekazaniu odpowiednich druków do urzędu skarbowego czy CEIDG nie ma zaś potrzeby składania dodatkowych formularzy aktualizacji danych płatnika w ZUS.
Warto wiedzieć
  • Każdy z wyżej wymienionych formularzy, czyli NIP-2, NIP-7 i NIP-8 może zostać złożony w formie elektronicznej. Wymaga on jednak opatrzenia elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
  • Aktualizacji w CEIDG można dokonać także za pośrednictwem profilu zaufanego.
  • Wskazane formularze mogą zostać dostarczone do odpowiednich organów w formie papierowej.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: