eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Panele fotowoltaiczne (instalacja PV) z ulgą termomodernizacyjną?

Panele fotowoltaiczne (instalacja PV) z ulgą termomodernizacyjną?

2019-10-24 13:33

Panele fotowoltaiczne (instalacja PV) z ulgą termomodernizacyjną?

Instalacja fotowoltaiczna tańsza nawet o 30% © ikonoklast_hh - Fotolia.com

Energia elektryczna w Polsce jest coraz droższa. Dlatego też coraz większą popularnością cieszą się instalacje fotowoltaiczne, czyli przydomowe elektrownie prądu. Do budowy takiej instalacji zachęca też państwo. Można bowiem uzyskać dotację w wysokości 5.000 zł a nawet skorzystać z ulgi w podatku dochodowym.

Przeczytaj także: Ulga termomodernizacyjna nie obejmuje nowych budynków mieszkalnych

Poniżej zajmiemy się ostatnią z wymienionych form wsparcia. Rozliczenie instalacji fotowoltaicznej możliwe jest w ramach obowiązującej od tego roku ulgi termomodernizacyjnej. Prawo do niej mają opodatkowani skalą podatkową, stawką liniową czy ryczałtem ewidencjonowanym. Jest tutaj oczywiście dodatkowy warunek w postaci bycia właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Tylko bowiem w stosunku do nich z ulgi można skorzystać.
Jeżeli podatnik nie ma tytułu prawnego, z którego wynikałoby jego prawo własności do nieruchomości, a jedynie jest jej posiadaczem, wówczas nie może skorzystać z omawianego odliczenia.

Ulga obejmuje wyłącznie budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Oczywiście budynek musi mieć status budynku mieszkalnego.

Drugi haczyk to limit odliczenia – kwota odliczenia w ramach ulgi nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Okres przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego również jest limitowany: zakończone musi nastąpić w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

fot. ikonoklast_hh - Fotolia.com

Instalacja fotowoltaiczna tańsza nawet o 30%

Prąd ze słońca coraz bardziej się opłaca m.in. dzięki dotacjom i ulgom podatkowym. Obecnie Państwo dopłaca do domowej instalacji 5.000 zł. Nadto jej wykonanie można rozliczyć także w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Skorzystanie z odliczenia wymaga jednak spełnienia określonych warunków.


Odliczenie ulgi


Odliczeniu podlegają jedynie wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a więc takiego, którego celem jest:
  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych,
  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
  • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych,
  • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Ważne!
Podatnik nie jest obowiązany do przeprowadzenia audytu energetycznego, w tym przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego..

Katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej został określony w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju.
WYKAZ RODZAJÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, URZĄDZEŃ I USŁUG ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH

1. Materiały budowlane i urządzenia:
1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
5) zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
6) kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
7) przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
8) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
9) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
11) pompa ciepła wraz z osprzętem;
12) kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
14) stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
15) materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

2. Usługi:
1) wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
2) wykonanie analizy termograficznej budynku;
3) wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
4) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
5) docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
6) wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
7) wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
8) montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
9) montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
10) montaż pompy ciepła;
11) montaż kolektora słonecznego;
12) montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
13) montaż instalacji fotowoltaicznej;
14) uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
15) regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
16) demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

W ramach ulgi można zatem odliczyć m.in. koszt instalacji fotowoltaicznej. Warto też pamiętać, że prawa do skorzystania z ulgi nie wyklucza udział w programie "Czyste powietrze" (w ramach którego na taką inwestycję można otrzymać dotację w wysokości 5.000 zł. W takim przypadku odliczyć można jedynie tę część wydatków, które nie zostały zdotowane.

Oczywiście wydając na dane przedsięwzięcie przykładowo 30 tys. zł nie możemy liczyć na zwrot całej tej kwoty w postaci niższego podatku. Ulga termomodernizacyjna jest bowiem odliczeniem od dochodu (przychodu u ryczałtowców). W rezultacie na podatku zaoszczędza się iloczyn stosowanej stawki podatku oraz wartości poniesionych wydatków.

Nie tylko na budynku mieszkalnym


Ulga dotyczy określonych czynności związanych z termomodernizacją posiadanego budynku mieszkalnego. Fiskus potwierdza przy tym, że dane prace niekoniecznie muszą być wykonane na samym budynku. Muszą jednak tego budynku dotyczyć.

I tak przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11.09.2019 r. nr 0115-KDIT2-1.4011.274.2019.2.KK wyjaśnił, że istotne jest „(…) aby wydatki podlegające odliczeniu były poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dotyczącego budynku mieszkalnego, którego podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Omawiane regulacje określające warunki korzystania z ulgi termomodernizacyjnej nie wykluczają jej stosowania w przypadku wydatków poniesionych na montaż instalacji na innym budynku niż mieszkalny, ale służącej do zasilania budynku mieszkalnego, tj. związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.”(…)”
Organ w interpretacji przyznał, że ulgą objęta jest też instalacja fotowoltaiczna wykonana nie na budynku mieszkalnym, a na dachu garażu wolnostojącego usytuowanego w pobliżu domu.

Odliczeniu podlegają także instalacje wykonane na gruncie – o ile mają służyć budynkowi mieszkalnemu. Ulgę rozlicza się w rocznym PIT.
Uwaga!
Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie. Odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • Re: Panele fotowoltaiczne (instalacja PV) z ulgą termomodernizacyjną?

    Joanna.Zapadewska / 2019-10-26 19:33:32

    Firma OZE-Biomar wiem że robi w Polsce super robotę jeśli chodzi o ogniwa i generalnie instalacje fotowoltaiki. Bardzo sprawnie działają na rynku no i sądzę, że warto zaznaczyć, że mają dość duże doświadczenie, bo robią to od lat. odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: