eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ulga na dzieci: zwrot przy małej kwocie podatku

Ulga na dzieci: zwrot przy małej kwocie podatku

2020-03-13 10:25

Ulga na dzieci: zwrot przy małej kwocie podatku

Ulga prorodzinna czyli niskie dochody i duży zwrot podatku © zbg2 - Fotolia.com

Jednym z warunków skorzystania z ulgi prorodzinnej jest uzyskiwanie dochodów opodatkowanych skalą podatkową. Co jednak w sytuacji, gdy obliczony od nich podatek jest zbyt niski, aby w pełni z ulgi skorzystać?

Przeczytaj także: Kryterium dochodowe przy uldze prorodzinnej

Załóżmy, że Pan Piotr prowadzi własną firmę opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym i dodatkowo pracuje na etacie. Jego żona nie pracuje zawodowo, a opiekuje się domem i piątką ich małoletnich dzieci. Z tytułu etatu Pan Piotr uzyskuje wynagrodzenie minimalne. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej do ZUS opłaca wyłącznie składkę zdrowotną. PIT-28 za 2019 rok z prowadzonej firmy złożył do końca lutego 2020 r. Obecnie wypełnia PIT-37, w którym korzysta z ulgi prorodzinnej. W zeznaniu podatkowym okazało się jednak, że kwota odliczenia znacznie przewyższa wyliczony podatek. Czy może zatem skorzystać z ulgi w pełnym zakresie?
Ulga prorodzinna jest odliczeniem, które pozwala na uzyskanie wyższego zwrotu, aniżeli wyliczony podatek. Mianowicie, jeżeli kwota przysługującej ulgi jest wyższa od kwoty odliczonej z uwagi na zbyt małą wartość podatku (bądź jego brak), podatnikowi przysługuje kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym – tzw. dodatkowy zwrot podatku.

fot. zbg2 - Fotolia.com

Ulga prorodzinna czyli niskie dochody i duży zwrot podatku

Niskie zarobki również uprawniają do ulgi prorodzinnej - o ile są opodatkowane skalą podatkową. Gdy nie starcza podatku na pełne rozliczenie ulgi, można wystąpić o dodatkowy zwrot z tytułu ulgi. I ten jest jednak limitowany. Nie może on bowiem przekroczyć wartości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przekazanych ze środków podatnika (bezpośrednio przez niego bądź za pośrednictwem płatnika).


Taki dodatkowy zwrot jest jednak ograniczony. Kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci nie może przekroczyć:
  • sumy składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne (w tym zagraniczne) zapłaconych przez podatnika uprawnionego do ulgi lub pobranych przez płatnika, które podlegają odliczeniu oraz zapłaconych ze środków podatnika od przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT (tzw. zwolnienie dla młodych), albo
  • łącznej kwoty takich składek podatnika i małżonka, uprawnionych do ulgi, gdy pozostawali oni w związku małżeńskim przez cały rok.

We wskazanym limicie nie uwzględnia się jednak składek odliczonych w PIT-36L (podatek liniowy), PIT-28 (ryczałt ewidencjonowany), czy też wykazanych jako odliczenie w PIT-16A lub PIT-19A (a więc składki odliczone od karty podatkowej lub od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych).

W rezultacie podatnik z naszego przykładu otrzyma zwrot z urzędu skarbowego ponad wartość swojego podatku, niemniej zwrot ten nie będzie pełną możliwą do uzyskania kwotą z tytułu ulgi prorodzinnej. W dodatkowym zwrocie nie może uwzględnić składek zdrowotnych płaconych z tytułu prowadzonej działalności i odliczonych w PIT-28.

Przykład
Ulga prorodzinna na piątkę małoletnich dzieci wynosi: 9 624,08 zł. Wyliczony podatek z etatu wyniósł 1 984 zł (taką kwotę zaliczek pobrał też zakład pracy), a potrącone przez płatnika z tego tytułu składki wynosiły:
- na ubezpieczenie społeczne: 3 756,54 zł
- na ubezpieczenie zdrowotne: 1 832,35 zł.

Łączna kwota zwrotu, jaką otrzyma Pan Piotr to zatem: 1984 zł + 3756,54 zł + 1 832,35 zł = 7 572,89 zł, w tym dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci 5 588,89 zł

Warto pamiętać, że kwota nieodliczona w danym roku przepada – nie można jej wykorzystać w roku następnym.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: