eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Kryterium dochodowe przy uldze prorodzinnej

Kryterium dochodowe przy uldze prorodzinnej

2020-03-17 12:06

Kryterium dochodowe przy uldze prorodzinnej

Ulga prorodzinna: rodzice kilku dzieci tratkowani jak jednego? © Leszek Czerwonka - Fotolia.com

Załóżmy że małżonkowie posiadają dwoje dzieci, z których jedno jest małoletnie a drugie pełnoletnie (20 lat), kontynuujące naukę. Starsze dziecko podjęło we wrześniu 2020 r. pracę, a jego dochody z tego tytułu przekroczyły kwotę 3 089 zł. Jednocześnie z uwagi na nowe zwolnienie wprowadzone dla młodych wynagrodzenie to w pełni jest zwolnione z podatku. Małżonkowie razem zarobili ponad 112 000 zł. Czy mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Przeczytaj także: Ulga na dzieci: zwrot przy małej kwocie podatku

Niestety, z uwagi na to, że dochody dorosłego dziecka przekroczyły ustawowy limit, na potrzeby ulgi prorodzinnej rodzice będą traktowani jakby mieli tylko jedno dziecko. W efekcie, z uwagi na ich dochody przekraczające 112 000 zł ulga prorodzinna im nie przysługuje.

Zasady stosowania ulgi na dzieci znajdują się w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof). Ulga ta przysługuje na dzieci małoletnie, wobec którego w danym roku podatkowym rodzic wykonywał władzę rodzicielską, czy dziecko pełnoletnie, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 updof, będące w roku podatkowym na utrzymaniu rodziców w wykonaniu ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego. W tej ostatniej grupie mieszczą się zaś m.in. dzieci do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach, których dochody nie przekroczyły limitu, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3 updof.

fot. Leszek Czerwonka - Fotolia.com

Ulga prorodzinna: rodzice kilku dzieci tratkowani jak jednego?

Dziecko pełnoletnie nie zawsze daje prawo do ulgi prorodzinnej, a i przy małoletnim rodzice mogą nie być do niej uprawnieni. Mogą tutaj bowiem zaważać dochody zarówno pociech jak i ich rodziców. Pełnoletnie uczące się dziecko nie może bowiem zarobić w roku więcej, niż 3 tys. zł, aby rodzice mogli w stosunku do niego o ulgę się ubiegać. Jeżeli natomiast ulga przysługuje tylko na jedną pociechę, kryterium dochodowe występuje u rodziców.


Graniczna kwota dochodu dziecka to 3 089 zł. W limicie muszą zmieścić się dochody opodatkowane skalą podatkową (z wyjątkiem renty rodzinnej), z kapitałów pieniężnych, a także przychody osób młodych korzystające ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 148 updof (o zwolnieniu pisaliśmy m.in. w artykule Od 1 sierpnia wynagrodzenie z pracy do 85,5 tys. zł bez podatku).

Skoro zatem przychody pełnoletniego dziecka przekroczyły wskazany limit 3 089 zł, to mimo ich zwolnienia od podatku rodzice nie skorzystają w stosunku do niego z ulgi prorodzinnej.
Ulga zatem może im przysługiwać tylko na jedno dziecko. Niestety zdaniem organów podatkowych w takim przypadku małżonkowie na potrzeby odliczenia będą traktowani jak rodzice jedynaka. A to oznacza, że pod uwagę brane jest także kryterium dochodowe u nich.

Otóż przy jednym dziecku rodzicom (pozostającym przez cały rok w związku małżeńskim) ulga przysługuje, jeżeli ich łączne dochody nie przekroczyły w danym roku kwoty 112 000 zł. W kwocie tego limitu uwzględnia się dochody, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c updof (czyli opodatkowane skalą podatkową, podatkiem liniowym, przychody z kapitałów pieniężnych), pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne opłacane w kraju lub za granicą, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a updof.

W przypadku rodziców „bez ślubu”, limit dochodów wynosi 56 000 zł dla każdego.

W przypadku małżonków należy też pamiętać, że złożenie odrębnych PIT-ów, gdzie jeden z małżonków deklaruje niższe dochody aniżeli 56 000 zł, a drugi wyższe, zaś ich łączne dochody przekraczają 112 000 zł, prawa do ulgi prorodzinnej na jedno dziecko i tak nie nabywają.

W związku z powyższym, skoro dochody małżonków z naszego przykładu przekroczyły w 2019 r. 112 000 zł i są oni traktowani jako rodzice jedynaka, prawa do ulgi prorodzinnej nie mają.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: