eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Tarcza antykryzysowa: Wydatkowanie środków z mikropożyczki na potrzeby firmy

Tarcza antykryzysowa: Wydatkowanie środków z mikropożyczki na potrzeby firmy

2020-06-02 13:24

Tarcza antykryzysowa: Wydatkowanie środków z mikropożyczki na potrzeby firmy

Śroki z mikropożyczki trzeba wydać i udokumentować © hesa2 - Fotolia.com

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom spowodowanym pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o przyznanie im jednorazowego wsparcia finansowego w postaci mikropożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Maksymalna wartość pożyczki to 5.000 zł, która - na wniosek przedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem prowadzenia firmy przez 3 miesiące od dnia otrzymania tego wsparcia.
Niestety przepisy regulujące udzielenie mikropożyczki są nader oszczędne – ograniczają się jedynie do określenia zasad ich udzielania oraz tego, kiedy wnioskować o ewentualne umorzenie.
Tryb ubiegania się o mikropożyczkę ze środków Fundusz Pracy opisaliśmy m. in. w artykule: Tarcza antykryzysowa: mikropożyczka dla małych firm zwolniona z PIT.

W ustawowych regulacjach (przypomnijmy, że jest to art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) jedynie, że pożyczka jest udzielana na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Pożyczka ta wraz z odsetkami na wniosek takiego przedsiębiorcy podlega następnie umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

fot. hesa2 - Fotolia.com

Śroki z mikropożyczki trzeba wydać i udokumentować

Mikropożyczka dla mikrofirm po trzech miesiącach może zostać umorzona. Warunkiem jest utrzymanie działalności przez 3 miesiące od otrzymania środków i wystąpienie z wnioskiem o umorzenie. Pieniądze pozyskane z pożyczki trzeba wydać na bieżące potrzeby firmy. Mimo, że taki obowiązek z przepisów nie wynika, dobrze jest posiadać dowody dokonanych zakupów.


Z danych opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że mikroprzedsiębiorcom udzielono już pożyczek na wartość 5,5 mld zł.

Na co wydać pieniądze i co przedstawić do kontroli?


Regulacje ustawowe, poza wskazaniem, co winno znaleźć się we wniosku, oprocentowania oraz okresu spłaty pożyczki, w zasadzie na tym się kończą. Nie ma zatem ani słowa o tym, na co konkretnie pieniądze wydać oraz w jaki sposób powyższe dokumentować.
Ważne
Pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy starający się o dofinansowanie mają szereg wątpliwości w tej materii. Pojawiły się wręcz obawy, że wnioskowanie o umorzenie może nie być tak proste jak początkowo zapowiadano i przedsiębiorca będzie musiał przedstawić szczegółowe dokumenty potwierdzające wydatki.

Co na to resort pracy? Zgodnie z ministerialnymi wyjaśnieniami, środki mają pokryć bieżące koszty działalności gospodarczej. Zatem żadne wydatki nie będą kwestionowane, o ile przedsiębiorca wykaże, że są to wydatki związane z prowadzoną przez niego bieżącą działalnością gospodarczą.

Nadto przy składaniu wniosku o umorzenie pożyczki nie będzie konieczności przedstawiania rachunków z wydatków. Takie dokumenty należy jednak zachować. Dlaczego?

Przedsiębiorca może bowiem zostać poddany kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania umorzonych środków, zaś starosta dokonujący kontroli musi mieć zagwarantowaną możliwość sprawdzenia prawidłowej realizacji zawartej umowy. Przedsiębiorca otrzymuje tutaj środki publiczne na określony ustawowo cel i tak też powinien je spożytkować. Dlatego zalecane jest, aby każdy przedsiębiorca otrzymujący dofinansowanie gromadził rachunki i faktury (nawet gdy ustawodawca nie nałożył na niego takich obowiązków) celem przedstawienia ich w ramach ewentualnej kontroli.

Odpowiedzialność mikroprzedsiębiorcy za ewentualne nieprawidłowości w wydatkowaniu środków jest cywilno-prawna, co wynika z zawartej umowy. Spory wynikające z zawartej umowy będą rozstrzygane na drodze polubownej, a w ostateczności przed sądem cywilnym.

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: