eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Tarcza antykryzysowa 9.0: zwolnienie z ZUS za marzec i kwiecień 2021 r.

Tarcza antykryzysowa 9.0: zwolnienie z ZUS za marzec i kwiecień 2021 r.

2021-04-21 11:49

Tarcza antykryzysowa 9.0: zwolnienie z ZUS za marzec i kwiecień 2021 r.

Będą nowe zwolnienia z zapłaty ZUS © apops - Fotolia.com

Poczynając od 4 maja przedsiębiorcy z wybranych branż gospodarczych zyskają prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS za miesiące marzec i kwiecień 2021 r. Zyskają oni też prawo do otrzymania świadczenia postojowego.

Przeczytaj także: Tarcza antykryzysowa 7.0: nowe zwolnienie z ZUS

Powyższe zmiany wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U z 2021 r., poz. 713), które wejdzie w życie 4 maja 2021 r. i zmieni rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U z 2021 r. poz. 371).

Zgodnie z tą nowelizacją, przedsiębiorcy z wybranych branż będą mogli wnioskować o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek:
  • za styczeń 2021 r.
  • albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.
  • albo za luty 2021 r.
  • albo za marzec i kwiecień 2021 r.
  • albo za kwiecień 2021 r.

Warunki zwolnienia


Kody PKD
Podobnie jak wcześniej, z nowego zwolnienia z zapłaty składek ZUS będą mogli skorzystać przedsiębiorcy jedynie z wybranych branż, a mówiąc dokładniej tylko ci, których wiodący kod PKD znajduje się na poniższej liście:
  1. 49.32.Z, 49.39.Z, 510.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,
  2. 47.41.Z, 47.4Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z.

Warunek przeważającego kodu prowadzonej działalności musi być spełniony na dzień 31 marca 2021 r. ZUS będzie go sprawdzał zgodnie z danymi zawartymi w bazie REGON na dzień 31 marca 2021 r.

fot. apops - Fotolia.com

Będą nowe zwolnienia z zapłaty ZUS

Zwolnienie z ZUS za miesiące marzec i kwiecień dla przedsiębiorców z wybranych branż przewiduje najnowsza tarcza antykryzysowa. Podobnie jak wcześniej, przy badaniu prawa do zwolnienia będzie badany wiodący kod PKD przedsiębiorstwa, znajdujący się w bazie REGON na dzień 31 marca 2021 r. Zmiany nastąpiły również w świadczeniu postojowym.


Spadek przychodów


Drugą z przesłanek niezbędnych do spełnienia w celu skorzystania ze zwolnienia, jest spadek przychodów. Zwolnienie z ZUS obejmie jedynie tych przedsiębiorców (zgłoszonych jako płatnicy składek przed 1 listopada 2020 r.), których przychód z powyższych działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.

Wniosek i deklaracje ZUS


Zwolnienie z zapłaty ZUS będzie udzielane na wniosek zainteresowanego. Ustawodawca przewidział, iż wnioski będzie można składać od 4 maja 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Zostały one oznaczone symbolem RDZ-B7.

Wnioski będą rozpatrywane na podstawie dokumentów rozliczeniowych przekazanych do ZUS za wskazany okres do dnia 30 czerwca 2021 r., chyba że płatnik jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów.

Świadczenie postojowe


Przytoczone rozporządzenie wprowadza również zmiany w świadczeniu postojowym. Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie pięć razy. Wniosek o to świadczenie można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.
Prawo do pięciokrotnego świadczenia postojowego nabędą przedsiębiorcy, których przeważający kod PKD na dzień 31 marca 2021 r. to: 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Konieczny jest tutaj również spadek przychodów tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: