eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Przy sprzedaży nieruchomości PCC płaci kupujący

Przy sprzedaży nieruchomości PCC płaci kupujący

2020-11-05 13:51

Przy sprzedaży nieruchomości PCC płaci kupujący

Sprzedaż nieruchomości: to ustawa określa kto płaci PCC © davizro photography - Fotolia.com

W przypadku umowy sprzedaży obowiązek podatkowy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży na kupującym. Strona dokonująca sprzedaży posiadanego udziału w nieruchomości zatem nie jest zobowiązana do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 30.10.2020 r. nr 0111-KDIB2-3.4014.252.2020.3.BD.

Przeczytaj także: Sprzedaż mieszkania w rodzinie a PCC

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Dnia 31 stycznia 2017 r., na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia wnioskodawczyni odziedziczyła spadek po zmarłym ojcu, w skład którego wchodziły m.in. udziały w nieruchomości nabyte przez ojca (również w drodze dziedziczenia) w 1984 r. Nabycie spadku przez zainteresowaną było zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Następnie, w dniu 28 lipca 2020 r. zainteresowana sprzedała posiadane udziały w tej nieruchomości na podstawie aktu notarialnego.

Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy z tytułu sprzedaży udziałów w nieruchomości musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 815, ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy – podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

O powstaniu obowiązku podatkowego decyduje – w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – moment dokonania czynności cywilnoprawnej.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy – obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży – ciąży na kupującym.

Jak wynika z powołanych przepisów – umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni 31 stycznia 2017 r., na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia odziedziczyła spadek po ojcu. W jego skład wchodziły udziały w nieruchomości. Otrzymany spadek Wnioskodawczyni wykazała i została zwolniona z opłaty podatku od spadku. Następnie w dniu 28 lipca 2020 r. sprzedała udziały w nieruchomości.

fot. davizro photography - Fotolia.com

Sprzedaż nieruchomości: to ustawa określa kto płaci PCC

Ustawa podatku od czynności cywilnoprawnych określa wprost w art. 4, kto jest obowiązany do zapłaty tego podatku przy poszczególnych transakcjach. W przypadku umowy kupna sprzedaży obowiązek ten ciąży na kupującym. Podatku nie płaci zatem sprzedawca.


Wątpliwości Wnioskodawczyni budzi fakt czy w związku ze sprzedażą ww. udziałów w nieruchomości będzie ciążył na niej obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawczyni – powołując się na art. 6 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – w uzupełnieniu wniosku wskazała, że jako sprzedająca nie jest zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Powołany przez Wnioskodawczynię przepis określa co stanowi postawę opodatkowania przy poszczególnych czynnościach cywilnoprawnych. Nie ma więc w niniejszej sprawie znaczenia. Podstawę oceny stanowiska Wnioskodawczyni stanowi natomiast powołany wyżej art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jasno z niego wynika, że w przypadku umowy sprzedaży obowiązek podatkowy ciąży na kupującym. Zatem Wnioskodawczyni nie była w opisanej sytuacji podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, Wnioskodawczyni (jako strona sprzedająca) dokonała sprzedaży udziału w nieruchomości, a obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. Reasumując, Wnioskodawczyni z tytułu ww. sprzedaży nie była zobowiązana do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: