eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Umowa zamiany nieruchomości a podatek PCC

Umowa zamiany nieruchomości a podatek PCC

2008-09-01 08:05

Jeżeli umowa zamiany podlega przepisom ustawy o gospodarce nieruchomościami, to czynność ta będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 12.08.2008 r. nr IPPB2/436-175/08-2/MZ.

Przeczytaj także: Przy sprzedaży nieruchomości PCC płaci kupujący

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W zapytaniu wskazano, że spółka z o.o. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza zawrzeć z gminą miasta G umowę zamiany nieruchomości. W tym celu zawarto umowę przedwstępną, z której wynika, że przedmiotem zamiany mają być grunt należący do gminy i lokale mieszkalne należące do spółki. Transakcja ta jest zgodna z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami (oferta spółki została wybrania w drodze bezprzetargowej przez komisję powołaną przez Prezydenta Miasta G w celu wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej nabycia prawa własności gruntu położonego na terenie gminy). Zamiana będzie zwolniona z podatku VAT. Dostawa towarów na rzecz gminy także będzie korzystała ze zwolnienia przewidzianego dla towarów używanych. Także dostawa gruntu będzie z tego podatku zwolniona z uwagi na fakt, że znajduje się na nim budynek kwalifikujący się do zwolnienia dla obiektów budownictwa mieszkaniowego. W związku z tym zadano pytanie, czy umowa zamiany będzie zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Wnioskodawca w złożonym wniosku powołał art. 2 pkt 1 lit. g) powyższej ustawy, który zawiera wykaz czynności niepodlegających opodatkowaniu, a nie zwolnionych z podatku.

Zwolnienie podatkowe i niepodleganie podatkowi spełniają podobne funkcje na gruncie danego podatku. W obydwu sytuacjach skutkiem jest niepowstanie obowiązku zapłaty podatku. Jednakże są to tylko podobne, a nie identyczne funkcje.

W przypadku zwolnienia podatkowego mamy do czynienia z objęciem danej kategorii sytuacji zakresem danego podatku, która jest jednak wyeliminowana z opodatkowania na podstawie wyraźnego przepisu wprowadzającego takie zwolnienie.

Natomiast w razie niepodlegania podatkowi, te sytuacje nie są w ogóle objęte danym podatkiem.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. g) powyższej ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne w sprawach podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami lub przepisom o autostradach płatnych.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2693 ze zm.) nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

A zatem, jeżeli umowa zamiany następuje na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, to czynność ta będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: