eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Do jakich transakcji sprzedaży i zakupu należy stosować oznaczenie WEW w nowym JPK_VAT?

Do jakich transakcji sprzedaży i zakupu należy stosować oznaczenie WEW w nowym JPK_VAT?

2020-11-12 13:51

Do jakich transakcji sprzedaży i zakupu należy stosować oznaczenie WEW w nowym JPK_VAT?

Oznaczanie dokumentów wewętrznych w nowym JPK_VAT z deklaracją © Jérôme Rommé - Fotolia.com

Nowy JPK_VAT z deklaracją wymaga od podatników podawania szeregu dodatkowych informacji - w tym rodzajów niektórych dokumentów. Są to m.in. faktury VAT RR, dokumenty zbiorcze czy faktury do paragonów. Fiskus chce wiedzieć też o wystawianych dokumentach wewnętrznych.

Przeczytaj także: Sprzedaż VAT marża w nowym JPK_VAT z deklaracją

Dokumenty wewnętrzne należy oznaczać symbolem „WEW”. Te stosuje się, gdy nie ma dokumentu zewnętrznego w postaci faktury czy raportu fiskalnego. Oznaczenie to jednak nie zawsze jest wskazane.

Z dniem 1 października 2020 r. zostały znowelizowane zasady prowadzenia ewidencji VAT oraz obowiązek przesyłania tzw. nowego pliku JPK_VAT będącego dokumentem elektronicznym wspólnym dla przesyłania deklaracji VAT oraz ewidencji VAT.

Nowe regulacje przewidują m.in. wprowadzenie obowiązku wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń niektórych dowodów sprzedaży i zakupu, które jednocześnie muszą być wykazywane w nowym pliku JPK_VAT.

Wśród tych dokumentów znalazły się m.in. dokumenty wewnętrzne, które trzeba będzie oznaczać jako „WEW”. Które konkretnie? Odpowiedzi na to pytanie udzielił resort finansów. Wskazał on, że oznaczenie „WEW" dotyczy m.in. czynności, które nie są udokumentowane oryginalnymi dokumentami zakupu/sprzedaży, tj. fakturą. Obejmuje ono m.in. czynności:
  • nieodpłatnego przekazania towarów na cele osobiste,
  • korekty rocznej podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego,
  • sprzedaży zwolnionej, dla której nie wystawiono faktury,
  • sprzedaży bezrachunkowej (sprzedaży na rzecz osób fizycznych, która jest zwolniona z ewidencji na kasie fiskalnej).

Nie dla importu usług i WNT


Podatnicy często mają dylemat, czy jako „WEW” oznaczać także wystawiane faktury wewnętrzne na WNT bądź import usług. Co na to resort finansów?

Otóż w przypadku transakcji skutkujących pojawieniem się VAT należnego od dokonanego zakupu (czyli m.in. przy wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów, imporcie usług czy dostawach towarów, dla których podatnikiem jest nabywca), oznaczenia „WEW” nie należy stosować. Transakcje takie bowiem ujmuje się w ewidencji na podstawie zewnętrznego dokumentu zakupu (wystawionego przez zagranicznego kontrahenta) - gdy dokument taki oczywiście został wystawiony. Dodajmy w tym miejscu, iż obecnie nie ma potrzeby wystawiania do tych faktur zagranicznych faktur wewnętrznych.

Ulga na złe długi


Również w przypadku korekt wynikających ze stosowania ulgi na złe długi oznaczenie „WEW” nie powinno być stosowane. Jak wyjaśnił resort, w takich przypadkach należy wprowadzać poszczególne faktury, na podstawie których podatnik dokonuje stosownej korekty (z podaniem danych kontrahenta oraz odpowiednich wartości liczbowych). Dlatego do korekty z tytułu ulgi na złe długi po stronie wierzyciela i dłużnika nie stosuje się oznaczenia „WEW”.

Korekta VAT z tytułu zakupu samochodu osobowego


Sprzedaż samochodu osobowego wykorzystywanego w sposób mieszany, w okresie korekty VAT (która co do zasady wynosi 60 miesięcy od jego zakupu) uprawnia przedsiębiorcę do odzyskania części podatku naliczonego nieodliczonego przy jego zakupie (zgodnie z art. 90b ustawy o VAT). Pisaliśmy o tym m.in. w artykule Korekta/odliczenie VAT przy sprzedaży samochodu osobowego.

Fakt skorzystania z takiej korekty musi obecnie zostać odzwierciedlony również w prowadzonej ewidencji na potrzeby VAT oraz JPK_VAT z deklaracją. Tutaj resort finansów przyznał, że W nowym JPK_VAT z deklaracją korekty wynikające z art. 90a-90c oraz art. 91 ustawy o VAT wykazuje się zbiorczo z oznaczeniem „WEW”.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: