eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Sprzedaż wysyłkowa dla osób fizycznych a nowy JPK z deklaracją

Sprzedaż wysyłkowa dla osób fizycznych a nowy JPK z deklaracją

2020-12-03 13:17

Sprzedaż wysyłkowa dla osób fizycznych a nowy JPK z deklaracją

Sprzedaż wysyłkowa © sp4764 - Fotolia.com

Sprzedaż wysyłkowa na rzecz osób prywatnych dokonywana na terenie Polski nie zawsze musi być ewidencjonowana na kasie fiskalnej. Jednocześnie można do niej wystawić faktury. Czy te należy odrębnie oznaczać w nowym JPK z deklaracją?

Przeczytaj także: Sprzedaż VAT marża w nowym JPK_VAT z deklaracją

Sprzedaż wysyłkowa potwierdzona fakturami wystawionymi na rzecz osób prywatnych w danym miesiącu, winna być wykazana w nowym JPK_VAT osobnym zapisem, tzn. ujęta winna być odrębnie każda faktura, z danymi nabywcy bez dodatkowych oznaczeń (z pewnymi wyjątkami).

Przypomnijmy, na mocy § 2 ust. 1 i poz. 36 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym (nie później niż do 31 grudnia 2021 r.) dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

W związku z powyższym sprzedaż taka co do zasady może nie być ujmowana na kasie fiskalnej. Nie ma przy tym przeciwwskazań, aby dokumentować ją fakturami.
Ważne
Na kasie fiskalnej obowiązkowo musi być ujmowana sprzedaż (dla osób prywatnych) towarów wymienionych w § 4 ust. 1 tego rozporządzenia, nawet pomimo spełnienia warunków zwolnienia wynikających z poz. 36 załącznika do rozporządzenia (np. części do silników, sprzęt radiowy, telewizyjny, telekomunikacyjny, fotograficzny itp.).

Co się z kolei tyczy obowiązków ewidencyjnych, nowy JPK_VAT obowiązuje od 1 października 2020 r., zaś elementy ewidencji VAT oraz pliku JPK określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988 ze zm.).

fot. sp4764 - Fotolia.com

Sprzedaż wysyłkowa

Sprzedaż wysyłkowa może być udokumentowana fakturami, które w odpowiedni sposób trzeba wykazać w nowym pliku JPK.


Rozporządzenie to wskazuje, że podatnicy są obowiązani do oznaczania niektórych dowodów sprzedaży kodami:
  • "RO" - dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących;
  • "WEW" - dokument wewnętrzny;
  • "FP" - faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (tj. faktura wystawiona do paragonu).

Z powyższego wynika, ze sprzedaż zarejestrowana na kasie fiskalnej winna być ujęta w nowym JPK_VAT na podstawie dokumentu zbiorczego, jakim jest raport fiskalnych. Dokument ten należy oznaczyć kodem RO.

Ponieważ omawiane faktury nie będą wystawione do paragonów z kasy fiskalnej, nie należy ich oznaczać symbolem FP. Właściwe nie będzie też oznaczenie RO (które jest zarezerwowane wyłącznie do raportów z kas fiskalnych), ani WEW (zarezerwowane do dokumentów wewnętrznych). Z przepisów zdaje się jednak wynikać, że każda taka faktura winna być ujęta w ewidencji sprzedaży i co za tym idzie – nowym JPK z deklaracją – w odrębnej pozycji (faktura po fakturze). W części ewidencyjnej powinny znaleźć się dane nabywcy bez podawania PESEL. Faktury takie mogą też wymagać oznaczenia odpowiednim kodem GTU, jeżeli wystąpi transakcja objęta obowiązkiem takiego oznaczenia.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: