eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Spółka komandytowa 2021: rozliczenie komandytariusza

Spółka komandytowa 2021: rozliczenie komandytariusza

2021-02-09 13:50

Spółka komandytowa 2021: rozliczenie komandytariusza

Podatek od zysku spółki komandytowej w 2021 r. © apops - Fotolia.com

Ustawodawca postanowił, że od 2021 r. spółki komandytowe, będące w gruncie rzeczy spółkami osobowymi, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na ich poziomie, a nie poziomie wspólników. Przestają w związku z tym być transparentne podatkowo. To zmienia sytuację prawną ich wspólników w zakresie rozliczania podatku dochodowego.

Przeczytaj także: Spółka komandytowa rozliczy faktury od wspólnika

Od 2021 r. to spółka komandytowa zapłaci podatek dochodowy od uzyskanych dochodów, a nie jej wspólnicy. Komandytariusze od uzyskanych w takich spółkach zyskach zapłacą podatek ponownie. Ustawodawca wprowadził dla nich iluzoryczne zwolnienie, z którego będą mogli skorzystać nieliczni.

Komandytariusz – osoba fizyczna


Przypomnijmy, spółki osobowe do niedawna nie były opodatkowane (bezpośrednio) podatkiem dochodowym (z wyjątkiem spółek komandytowo-akcyjnych). Podatek ten był obliczany na poziomie wspólników. Gdy tymi były osoby fizyczne, przychody i koszty z udziałów w zyskach takich spółek zaliczały one do przychodów z działalności gospodarczej.

W bieżącym roku wszystko się zmienia. W przypadku wspólników - osób fizycznych, będących komandytariuszami spółek komandytowych, przychód ze spółki komandytowej zostanie potraktowany jak przychód z udziału w zyskach osób prawnych – czyli będzie zaliczany do przychodów z kapitałów pieniężnych.

Zgodnie zaś z art. 30austawy o PIT od dochodów takich pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Stosować należy tutaj też art. 41 ust. 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym to płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 30a.

fot. apops - Fotolia.com

Podatek od zysku spółki komandytowej w 2021 r.

Nie wspólnicy a spółka komandytowa od 2021 r. będzie płaciła od uzyskanego dochodu podatek. Wspólnicy ten zapłacą ponownie od udziału w zyskach takiej spółki. Nadto jeżeli udziałowcem - komandytariuszem będzie osoba fizyczna, spółka od przekazywanych środków jako płatnik winna pobrać podatek.


Komandytariusze spółek komandytowych, będący osobami fizycznymi, będą osiągać z zysków w takiej spółce przychód z kapitałów pieniężnych. Spółka ta przy wypłacie zysków winna jako płatnik pobierać i odprowadzać należny fiskusowi podatek.

Ustawodawca wprowadził jednocześnie pewne zwolnienie, ale zostało ono obłożone pewnymi warunkami, wskutek czego uprawnieni do niego będą naprawdę nieliczni. Mianowice w art. 21 ust. 1 pkt 51a ustawy o PIT zwolnione od podatku kwoty stanowiące 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem.

Zwolnienia nie stosuje się do komandytariusza spółki komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
 1. posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub
 2. jest członkiem zarządu:
  a) spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
  b) spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
 3. jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

Jak więc wynika z powyższego i na podstawie szeregu istniejących podmiotów ze zwolnienia tego dla komandytariuszy skorzysta niewiele podmiotów.

Komandytariusz – osoba prawna


Gdy komandytariuszem będzie osoba prawna, uzyskiwane z udziału w zyskach spółki komandytowej przychody podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym analogicznie, jak przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Również tutaj znalazło się zwolnienie w wysokości 50% uzyskanych przez komandytariusza przychodów z tego tytułu, nie więcej jednak niż wartość 60 000 zł takiego przychodu rocznie – w stosunku do każdej takiej spółki odrębnie.

Zwolnienia tego nie stosuje się do komandytariusza spółki komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
 1. posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub
 2. jest członkiem zarządu:
  a) spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
  b) spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
 3. jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: