eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Amortyzacja środków trwałych w spółkach jawnych i komandytowych z CIT

Amortyzacja środków trwałych w spółkach jawnych i komandytowych z CIT

2021-02-10 13:39

Amortyzacja środków trwałych w spółkach jawnych i komandytowych z CIT

Status podatnika CIT spółki osobowej bez wpływu na amortyzację © apops - Fotolia.com

Od 2021 r. spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne zostały objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych. Czy zmiana statusu podatkowego takich spółek pozwala na nową wycenę środków trwałych czy zmianę metody amortyzacji?

Przeczytaj także: Spółka komandytowa 2021: rozliczenie komandytariusza

Spółki jawne i komandytowe, które uzyskały status podatników CIT, muszą kontynuować amortyzację na dotychczasowych zasadach. Powyższe dotyczy zarówno wartości początkowej, metody amortyzacji, okresu, stawek czy wielkości dokonanych już odpisów amortyzacyjnych.

Przypomnijmy, z dniem 1 stycznia 2021 r. spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz do 31 stycznia 2021 r. nie została złożona do urzędu skarbowego informacja o podatnikach posiadających prawa do udziału w zysku tej spółki, stały się podatnikami CIT.

Nieco inaczej jest w przypadku spółek komandytowych. Te bowiem wszystkie zyskały status podatników CIT z tym zastrzeżeniem, że tutaj dano im wybór: status taki zyskują od 1 stycznia 2021 r. albo od 1 maja 2021 r.
Od 2021 r. spółki takie przestają być transparentne podatkowo, zaś obowiązek rozliczenia podatku od uzyskanych dochodów przeszedł ze wspólników na te spółki.

Co się natomiast tyczy problemu postawionego we wstępie, odpowiedzi na niego należy szukać w art. 12 ust. 6 ustawy nowelizującej, tj. ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2123).
Spółka jawna bądź komandytowa, która uzyskała status podatnika CIT, kontynuuje dokonaną przed dniem, w którym stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, wycenę wartości podatkowej składników majątkowych, w szczególności w zakresie dotyczącym wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przyjętej metody amortyzacji, stawek oraz okresu amortyzacji, a także wysokości odpisów amortyzacyjnych uprzednio dokonanych od tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Nadto wskazane spółki są zobowiązane do uwzględniania zdarzeń, zaistniałych przed dniem, w którym stały się podatnikami podatku CIT, mających wpływ na wysokość ich zobowiązań podatkowych (w podatku dochodowym od osób prawnych).

fot. apops - Fotolia.com

Status podatnika CIT spółki osobowej bez wpływu na amortyzację

Spółki komandytowe i niektóre jawne od 2021 r. będą płacić CIT - stają się podatnikami tego podatku. Mimo uzyskania statusu podatnika CIT nie mogą jednak na nowo określić zasad amortyzacji posiadanych środków trwałych. Nie uzyskują tez statusu nowego przedsiębiorcy, który uprawniałby do preferencji podatkowych.


Podatniku pamiętaj


Art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT wskazuje, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodu odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Chodzi tutaj m.in. o odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych sfinansowanych w całości lub części dotacją. W takim bowiem przypadku całość lub część odpisu nie będzie mogła stanowić kosztu uzyskania przychodów (w tej części w której wartość początkowa składnika majątku została sfinansowany w powyższy sposób). Tak więc zasada stosowana w spółce (jawnej bądź komandytowej) przed zmianą statusu podatnika będzie musiała być kontynuowana.
Warto wiedzieć
Spółka komandytowa bądź jawna, która uzyskała w 2021 r. statusu podatnika CIT, nie jest traktowana jako podmiot rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej. Nie jest zatem uprawniona do korzystania z preferencji podatkowych przewidzianych dla „nowych firm”, np. w postaci amortyzacji jednorazowej do kwoty 50.000 euro. Jeżeli jednak spółka taka będzie posiadała w 2021 r. status małego podatnika, będzie do tej preferencji uprawniona.

Warto dodać, że posiadanie takiego statusu (tzn. małego podatnika) uprawnia spółkę komandytową bądź spółkę jawną, będącą podatnikiem CIT, do stosowania obniżonej stawki CIT w wysokości 9% (po spełnieniu warunków uprawniających do stosowania tej preferencji). Spółka taka będzie miała również możliwość wpłacania kwartalnych zaliczek na podatek CIT.


Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: