eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Spółka jawna osób fizycznych w podatku CIT

Spółka jawna osób fizycznych w podatku CIT

2021-03-10 13:20

Spółka jawna osób fizycznych w podatku CIT

Kiedy spółki jawne poza podatkiem CIT? © fox17 - Fotolia.com

Od 2021 roku spółki jawne, a więc spółki osobowe, mogą być traktowane jako podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (czyli podatnicy CIT). Czy powyższe obowiązuje również w przypadku spółek, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne? Czy również na takich spółkach ciąży obowiązek informacyjny, aby statusu podatnika CIT nie uzyskać?

Przeczytaj także: Prognozy 2021. Zmiany w podatkach pogorszą konkurencyjność polskich firm

Spółki jawne wyłącznie osób fizycznych nie są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych i nie muszą dopełniać obowiązków informacyjnych.

Poczynając od 1 stycznia 2021 r. podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są już nie tylko osoby prawne (czyli m.in. spółki kapitałowe, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie itp.), czy spółki komandytowo-akcyjne, ale również wszystkie spółki komandytowe (które jednak moment objęcia CIT-em mogły odwlec do maja 2021 r.) oraz wybrane spółki jawne.
Jak stanowi art. 1 ust 3 pkt 1a) ustawy o CIT, przepisy tej ustawy stosuje się do spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży:
a) przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji, według ustalonego wzoru, o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki, o którym mowa odpowiednio w art. 5 ust. 1 albo o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), lub
b) aktualizacji informacji, o której mowa w lit. a, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników
- do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki.

Informacja taka musi zawierać:
1) imię i nazwisko albo firmę (nazwę), adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej oraz wielkość prawa do udziału w zysku spółki jawnej:
a) wspólnika będącego podatnikiem osiągającym dochody ze spółki jawnej,
b) podatnika niebędącego wspólnikiem spółki jawnej osiągającego dochody z tej spółki;
2) nazwę, adres oraz numer identyfikacji podatkowej podmiotu niebędącego podatnikiem podatku dochodowego, za pośrednictwem którego podatnik osiąga dochody ze spółki jawnej, oraz wielkość posiadanego przez podatnika prawa do udziału w zysku tego podmiotu.

fot. fox17 - Fotolia.com

Kiedy spółki jawne poza podatkiem CIT?

Spółki komandytowe w 2021 r. stały się podatnikami CIT, przy czym moment ten mogą one odwlec do maja 2021 r. Podatnikami takimi stały się też spółki jawne (od 1 stycznia), ale wyłącznie te, których przynajmniej jednym wspólnikiem nie jest osoba fizyczna i które do końca stycznia nie złożyły fiskusowi informacji o tym, kto posiada w nich prawo do udziału w zyskach tej spółki.


Pierwszą informację, o której mowa powyżej, należało złożyć fiskusowi w terminie do 31 stycznia 2021 r. na druku CIT-15J, wraz z załącznikiem o danych podatnika podatku dochodowego, który osiąga dochody ze spółki jawnej oznaczonego symbolem CIT/JW.

Co w sytuacji niezłożenia takiej informacji bądź niedochowania terminu jej złożenia? Wówczas spółka jawna uzyskała status podatnika CIT z dniem 1 stycznia 2021 r., z dniem rozpoczęcia działalności albo z dniem, w którym nastąpiła zmiana w składzie podatników (w zależności od sytuacji).

Status podatnika CIT może uzyskać jednakże wyłącznie ta spółka jawna, w której co najmniej jeden wspólnik nie był osobą fizyczną i spółka ta nie wypełniła nałożonych na nią obowiązków informacyjnych. Nie dotyczy to natomiast spółek jawnych, w których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Co to oznacza?

Otóż spółki jawne wyłącznie osób fizycznych zgodnie z ustawą nigdy nie uzyskują statusu podatnika CIT. W związku z tym spółki takie nie są obowiązane do wypełniania żadnych obowiązków informacyjnych w tym zakresie jak też od wypełnienia tych obowiązków nie jest uzależnione to, czy status podatnika CIT taka spółka uzyska.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: