eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Podział i sprzedaż gruntu nie wpływa na podatek dochodowy

Podział i sprzedaż gruntu nie wpływa na podatek dochodowy

2021-04-15 13:38

Podział i sprzedaż gruntu nie wpływa na podatek dochodowy

Podatnik może dowolnie dysponować swoim majątkiem © yanikap - Fotolia.com

Bezsprzeczny upływ pięciu lat pomiędzy nabyciem a sprzedażą skutkuje tym, że sprzedaż nieruchomości w 2021 r. nie będzie stanowiła źródła przychodu w podatku dochodowym, w efekcie czego na sprzedawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z dokonaną sprzedażą działek - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 09.04.2021 r. nr 0115-KDIT1.4011.1002.2020.2.JG.

Przeczytaj także: Domek letniskowy z ulgą mieszkaniową

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Postanowieniem sądu z dnia 16 lipca 2013 r. wnioskodawczyni nabyła spadek po zmarłym w dniu 13 kwietnia 2013 r., na który składały się m.in. działki gruntu. Jedną z nich, działkę o powierzchni 1,0012 ha wnioskodawczyni otrzymała na wyłączność.

Następnie na mocy postanowienia i decyzji wójta z 2020 r., wydanych na podstawie wniosku zainteresowanej, powyższa działka została podzielona na 9 mniejszych działek, z których 5 wnioskodawczyni zamierza sprzedać w 2021 r.

Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy od sprzedaży tych działek, stanowiących jej majątek prywatny, a nabytych w spadku, będzie musiała zapłacić podatek dochodowy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1426, z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
d. innych rzeczy,
- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c- przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

fot. yanikap - Fotolia.com

Podatnik może dowolnie dysponować swoim majątkiem

Pięć lat liczonych od końca roku, w którym doszło do nabycia nieruchomości do majątku prywatnego. Po upływie tego czasu jej sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jest tak nawet wówczas, gdy podatnik podzieli posiadany grunt na mniejsze działki i to je później sprzeda.


Stosownie zaś do art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Przepis ten rozstrzyga zatem, że w przypadku zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku, pięcioletni okres liczony będzie od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości przez spadkodawcę, czyli ojca Wnioskodawczyni.

W konsekwencji, z uwagi na bezsprzeczny upływ tego czasu, sprzedaż nieruchomości w 2021 r. nie będzie stanowiła dla Wnioskodawczyni źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a na Wnioskodawczyni nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z dokonaną sprzedażą działek.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: