eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ulga termomodernizacyjna a faktura wystawiona na obojga małżonków

Ulga termomodernizacyjna a faktura wystawiona na obojga małżonków

2021-07-13 13:39

Ulga termomodernizacyjna a faktura wystawiona na obojga małżonków

Małżokowie instalację fotowoltaiczną rozliczają po połowie? © pixabay.com

53.000 zł - tyle w ramach ulgi w PIT może odliczyć każdy podatnik poniesionych wydatków na termomodernizację posiadanego budynku (budynków) mieszkalnego. Limit taki ma też każdy z małżonków, nawet jeżeli łączy ich wspólność majątkowa. A jak rozliczać tutaj wspólne inwestycje?

Przeczytaj także: Ulga termomodernizacyjna w rocznym zeznaniu podatkowym

Załóżmy, że w 2021 r. małżonkowie ponieśli wydatki na montaż instalacji fotowoltaicznej. Jej wartość to 40.000 zł, co zostało udokumentowane fakturą wystawioną przez czynnego podatnika VAT na obojga małżonków. Instalacja zasila budynek mieszkalny stanowiący ich wspólność majątkową. Na fakturze nie wskazano, który z małżonków jaką część inwestycji finansuje. Jak w takim przypadku instalację tę rozliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna została uregulowana w art. 26h ustawy o PIT. Z przepisów tych wynika, że może z niej skorzystać będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ponoszący wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku. Odliczenia w ramach ulgi należy dokonać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Maksymalny limit odliczenia wynosi 53.000 zł i dotyczy on wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Z ulgi mogą korzystać również podatnicy pozostający w związku małżeńskim – w takim przypadku każdemu z nich przysługuje odrębny limit 53.000 zł. Z drugiej jednak strony każdy z nich indywidualnie musi spełnić wszystkie warunki skorzystania z odliczenia. Przepisy podatkowe nie określają przy tym zasad rozliczania wydatków termomodernizacyjnych poniesionych przez oboje małżonków, które zostały sfinansowane z ich majątku wspólnego, na nieruchomość stanowiącą ich współwłasność bezudziałową, które to zostały udokumentowane fakturą wystawioną obojga.

W związku z tym, z uwagi na to, że ustawodawca kwestii tej nie uregulował, należałoby przyjąć, że pozostawił ją w gestii podatników (małżonków), a co za tym idzie, mogą oni we własnym zakresie ustalić, które w jakiej części dany wydatek odliczy.

fot. pixabay.com

Małżokowie instalację fotowoltaiczną rozliczają po połowie?

Każdy podatnik będący osobą fizyczną ma odrębny limit przysługującej mu ulgi termomodernizacyjnej. Każdy rozlicza ją też indywidualnie - w tym małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej, którzy z majątku wspólnego ponoszą wydatki na wspólną nieruchomość mieszkalną. Ustawodawca nie wskazał przy tym, w jakiej części każdy z nich ulgę może rozliczyć.


Niestety inny pogląd w tym zakresie wyraża fiskus, czego przykładem jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 kwietnia 2020 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.191.2020.2.JK. Tutaj organ stwierdził, że każdy z małżonków powinien wydatki rozliczyć dokładnie w połowie.
W interpretacji tej czytamy: „(…) Tak więc z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który poniósł wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne oraz posiada dokument (fakturę) potwierdzający ich poniesienie. Zatem w sytuacji, gdy oboje małżonkowie pomiędzy którymi istnieje ustrój wspólności majątkowej ponoszą wydatki na termomodernizację budynku mieszkalnego należącego do ich majątku wspólnego, to oboje mają prawo do skorzystania z odliczenia jeżeli dysponują fakturą potwierdzającą poniesienie przez nich wydatku. W przypadku faktur wystawionych na oboje małżonków każdy z małżonków ma prawo do odliczenia 50% poniesionych wydatków. Jeżeli faktura jest wystawiona na jednego z małżonków to odliczenia dokonuje ten małżonek na którego jest wystawiona.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia oraz wskazane uregulowania prawne stwierdzić należy, że – co do zasady – każdemu z małżonków przysługuje prawo do odliczenia ulgi, o której mowa w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości limitu, tj. 53 000 zł. Przy czym należy mieć na względzie, że podatnik winien posiadać fakturę – wystawioną na jego nazwisko – dokumentującą poniesienie wydatków. (…) W sytuacji natomiast, gdy wydatki udokumentowane są fakturą wystawioną na obojga małżonków każdy z nich ma prawo odliczenia w ramach wyżej wskazanego limitu 50% poniesionych wydatków udokumentowanych tymi fakturami. Zatem stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym podatnicy pozostający w związku małżeńskim, między którymi istnieje małżeńska wspólność ustawowa, którzy wspólnie dokonują przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, mają prawo udokumentować poniesione wydatki fakturami VAT wystawionymi łącznie na ich rzecz, z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca nie wskazał proporcji w jakiej chce odliczyć wydatki z faktur wystawionych na oboje małżonków, należało uznać za również za prawidłowe. Przy czym wyraźnie należy zaznaczyć, że owe odliczenie po stronie Wnioskodawcy nie może przekroczyć limitu 53 000 zł (uwzględniając również wydatki udokumentowane fakturami wystawionymi na jego nazwisko) oraz 50% wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi na obojga małżonków. (…)”

Niestety poza stwierdzeniem, że każdy z małżonków ma prawo do odliczenia tylko połowy wydatków, fiskus w przytoczonej interpretacji nie przytoczył podstaw prawnych ani innego wyjaśnienia właśnie takiego sposobu podziału ulgi między nimi. Mamy tutaj jedynie suche stwierdzenie, że odliczenie nie może przekroczyć u każdego z nich 50% wartości poniesionych wydatków.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: