eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ulga termomodernizacyjna w rocznym zeznaniu podatkowym

Ulga termomodernizacyjna w rocznym zeznaniu podatkowym

2021-03-31 13:41

Ulga termomodernizacyjna w rocznym zeznaniu podatkowym

Ulga termomodernizacyjna przy niskim dochodzie © fot. mat. prasowe

Ponoszone wydatki na ulgę termomodernizacyjną w pierwszej kolejności ujmuje się w załączniku do zeznania podatkowego, a następnie przenosi do formularza podstawowego. Jak jednak zachować się w sytuacjach nietypowych, tzn. gdy podatnik nie chce bądź nie może rozliczyć całej wydatkowanej kwoty?

Przeczytaj także: Ulga termomodernizacyjna w PIT za 2020 r.

Załóżmy, że Pan Piotr w 2020 r. poniósł wydatki na docieplenie posiadanego budynku mieszkalnego oraz wymianę starego kotła na nowy, gazowy – w kwocie 30.000 zł. Pan Piotr prowadzi firmę, która jest opodatkowana podatkiem liniowym, a która w 2020 r. przyniosła stratę. Dodatkowo Pan Piotr pracuje na etacie, z którego uzyskuje wynagrodzenie minimalne. Jak w takim przypadku rozliczyć ulgę termomodernizacyjną w PIT za 2020 r. i czy można tego nie robić z uwagi na stosunkowo niskie dochody?
Ulga termomodernizacyjna jest jednym z nielicznych odliczeń, które można wykazać nie tylko w przypadku opodatkowania skalą podatkową czy ryczałtem ewidencjonowanym, ale i podatkiem liniowym. Należy jednak pamiętać, że kwot odliczonych w PIT-36L nie można po raz drugi wykazać w PIT-36 czy PIT-37 bądź PIT-28.

Zasady rozliczania ulgi termomodernizacyjnej


Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

fot. mat. prasowe

Ulga termomodernizacyjna przy niskim dochodzie

Ulga termomodernizacyjna jest jednym z nielicznych odliczeń, które mogą uwzględnić nie tylko płacący ryczałt czy podatek wg skali podatkowej, ale też opodatkowani liniowo. Nadto na rozliczenie ulgi, przy niskich dochodach, jest nawet 6 lat. Podatnik nie ma jednak dowolności w tym, kiedy z odliczenia może skorzystać.


Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Odliczeniu nie podlegają wydatki w tej części, w jakiej zostały podatnikowi sfinansowane z zewnętrznych dotacji/subwencji, bądź zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Stosownego odliczenia dokonuje się w roku podatkowym, w którym wydatki poniesiono.

Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Wykazanie wartości odliczeń w PIT/O oraz zeznaniu podstawowym


Ulgę termomodernizacyjną, podobnie jak i inne ulgi odliczane od dochodu (z nielicznymi wyjątkami) uwzględnia się na pierwszej stronie formularza PIT/O stanowiącego załącznik do zeznań PIT-28, PIT-36, PIT-36L i PIT-37. Wysokość poniesionych wydatków termomodernizacyjnych ujmuje się w polach 31 i 32 tego załącznika, skąd następnie, po zsumowaniu z innymi odliczeniami od dochodu, przenosi do zeznania podstawowego.

W naszym przypadku działalność gospodarcza przyniosła stratę w 2020 r. W związku z powyższym tutaj wykazanie odliczeń z tytułu ulgi termomodernizacyjnej nie będzie w ogóle możliwe. W PIT-36L z tego tytułu zatem Pan Piotr nie wykaże jakiegokolwiek odliczenia.

A co z dochodem z pracy? Te należy rozliczyć w PIT-37. I tutaj ulgę termomodernizacyjną jak najbardziej można i należy wykazać. W naszym przypadku jednak wartość odliczenia przewyższa wysokość dochodu. Czy zatem w PIT/O wykazać całą kwotę poniesionych wydatków, czy ograniczyć ją do wysokości dochodu podatnika?

Jak wynika z opisu zamieszczonego w części B formularza PIT/O, suma kwot wykazywanych w poszczególnych wierszach odliczeń od dochodu, osobno w kolumnie „podatnik” oraz „małżonek”, nie może przekroczyć kwoty dochodu, od którego jest odliczana.

Pan Piotr zatem powinien w PIT/O ograniczyć kwotę wydatków termomodernizacyjnych wykazanych do odliczenia do wysokości tego dochodu. Co z pozostałą wartością odliczenia? Ta nie przepada – w odróżnieniu od większości ulg podatkowych, nieodliczona kwota wydatków z uwagi na zbyt niski dochód może być uwzględniona nawet aż w 6 kolejnych latach. Warto w tym miejscu podkreślić, że zarówno w formularzu podstawowym zeznania rocznego, jak i w załączniku PIT/O nie przewidziano pozycji, w której podatnicy powinni wykazać kwotę wydatków termomodernizacyjnych poniesionych w roku podatkowym, lecz niemających pokrycia w dochodzie, a tym samym przechodzących do odliczenia na kolejne lata podatkowe. Nieodliczonej kwoty zatem nigdzie się nie pokazuje – dopiero w PIT za rok, w którym będzie ona odliczana.

Czy można nie wykazywać ulgi?


Opodatkowany dochód z pracy Pana Piotra nie jest zbyt wysoki. Gdyby dodatkowo chciał od obliczonego od niego podatku (bez ulgi termomodernizacyjnej) odliczyć zapłacone z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej składki na ubezpieczenie zdrowotne, to czego ma prawo, mogłoby się okazać, że podatek w ogóle by nie wystąpił. Może zatem zamiast korzystać z ulgi termomodernizacyjnej odliczyć te składki, zaś ulgę pozostawić do rozliczenia na kolejne lata?

Niestety, pomimo że rzeczywiście ustawodawca dał podatnikom stosunkowo długi okres czasu na rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej (w stosunku do innych odliczeń), tak sam podatnik korzystający z jej dobrodziejstw nie może nią w dowolny żonglować, tak aby maksymalnie zoptymalizować swoje rozliczenie podatkowe. Pisaliśmy o tym w artykule Rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej na przestrzeni lat podatkowych. W następnych latach podatkowych odliczyć można jedynie te kwoty wydatków, które nie znalazły pokrycia w dochodzie roku, w którym zostały poniesione, a nie te, których z uwagi na inne odliczenia, podatnik postanowił dobrowolnie nie wykazać.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie
bezpłatny program PIT 2020

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: