eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej na przestrzeni lat podatkowych

Rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej na przestrzeni lat podatkowych

2021-03-17 12:50

Rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej na przestrzeni lat podatkowych

Ulgi termomodernizacyjnej nie można samodzielnie rozbić w czasie © serq - Fotolia.com

Ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć w rocznym PIT wydatki poniesione na termomodernizację posiadanych budynków mieszkalnych. Jest ona odliczeniem od dochodu, które może być rozliczone w kilku latach podatkowych. Nie oznacza to jednak, że terminem rozliczenia podatnik może tutaj dobrowolnie żonglować.

Przeczytaj także: Ulga termomodernizacyjna na wymianę dachu?

Załóżmy że w 2020 r. podatnik zarobił z tytułu umowy o pracę 48.000 zł brutto. Pobrane składki ZUS z wynagrodzenia przez pracodawcę wyniosły 6 580,80 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 210,00 zł, zaliczka na podatek dochodowy 2 700 zł, a zastosowane koszty uzyskania przychodu to 3.600 zł. Podatnik rozlicza się wspólnie z niepracującą żoną i ma dwójkę dzieci uprawniających do ulgi prorodzinnej. Jednocześnie w 2020 r. poniósł wydatki inwestycyjne na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na jego budynku mieszkalnym w kwocie 25.000 zł.

Dochody podatnika pozwalają na jednorazowe odliczenie wydatków na instalację fotowoltaiczną już w PIT za 2020 rok, ale jednorazowe jej rozliczenie nie będzie dla niego optymalne. W roku 2020 chciałby w ramach tej ulgi odliczyć jedynie 12.800 zł – co pozwoli na zwrot całego zapłaconego podatku, a resztę w roku następnym. Czy może tak zrobić?


Ulga termomodernizacyjna w rocznym PIT (art. 26h ustawy o PIT)


W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych stoi napisane, że podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Ustawodawca w zewnętrznych aktach prawnych określa przy tym, jakie konkretnie wydatki podlegają odliczeniu i które przedsięwzięcia termomodernizacyjne są objęte ulgą. Wśród nich znalazły się instalacje fotowoltaiczne, które mają zaspokajać potrzeby energetyczne gospodarstw domowych.

fot. serq - Fotolia.com

Ulgi termomodernizacyjnej nie można samodzielnie rozbić w czasie

Ten, kto poniósł wydatki na inwestycje termomodernizacyjne swojego budynku mieszkalnego, może je uwzględnić w rocznym PIT i obniżyć należny fiskusowi podatek. Jeżeli jego dochód jest niższy od takich wydatków, część nierozliczoną (nie więcej jednak niż 53.000 zł) może uwzględnić w latach następnych. Sam podatnik nie może jednak decydować o dowolnym rozliczaniu tych wydatków gdy jego dochody pozwalają na ich pełne jednorazowe odliczenie.


Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Wysokość wydatków ustala się tutaj na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.
Stosownego odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek (art. 26h ust. 7 ustawy o PIT).

Mając na uwadze przytoczone wyżej uregulowania prawne należy stwierdzić, iż w opisanym przykładzie podział kwoty wydatkowanej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej i odliczenie w zeznaniu podatkowym za 2020 r. jedynie części tego wydatku., a w pozostałej części w zeznaniu z rok 2021, nie ma podstaw prawnych. Dochód podatnika pozwala tutaj bowiem na pełne rozliczenie wydatków poniesionych na przedsięwzięcie termomodernizacyjne już w roku 2020.
Ustawodawca dopuścił rozliczanie w czasie ulgi termomodernizacyjnej jedynie przez tych podatników, których dochód uzyskany w danym roku jest niższy od wartości poniesionych wydatków.

Wprawdzie sam podatnik może tutaj ograniczyć kwotę odliczenia poniesionych wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej w 2020 r., ale takie zachowanie nie uprawni go do odliczenia pozostałej kwoty w kolejnych latach podatkowych. Nie zachodzą tutaj bowiem przesłanki do zastosowania rozwiązania zawartego w art. 26h ust. 7 ustawy o PIT (czyli rozliczenia ulgi w czasie). Podatnicy nie są uprawnieni do modyfikowania swoim działaniem ustawowych zasad rozliczania ulg podatkowych.

Dodajmy w tym miejscu, że w pewnym ograniczonym zakresie podatnik faktycznie może decydować o wysokości odliczanych wydatków termomodernizacyjnych, gdyby posiadał również inne odliczenia od dochodu/przychodu wykazywane w zeznaniu podatkowym (np. ulgę rehabilitacyjną, straty z lat ubiegłych, ulgę internetową, darowizny), zaś poziom jego dochodu nie pozwoliłby na pełne skorzystanie ze wszystkich ulg.

W opisanym przykładzie jednakże zainteresowany korzysta dodatkowo jedynie z ulgi prorodzinnej będącej odliczeniem od podatku. W związku z powyższym nie jest on uprawniony do podzielenia wydatków poniesionych na instalację fotowoltaiczną na dwa lata podatkowe. Wydatki te powinien rozliczyć wyłącznie w PIT za 2020 r.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: