eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga na wsparcie kultury. Kto i kiedy może skorzystać z ulgi na sponsoring?

Ulga na wsparcie kultury. Kto i kiedy może skorzystać z ulgi na sponsoring?

2022-07-21 00:01

Ulga na wsparcie kultury. Kto i kiedy może skorzystać z ulgi na sponsoring?

Ulga na wsparcie kultury. Kto i kiedy może skorzystać z ulgi na sponsoring? © nikidinov - pixabay.com

Wspieranie kultury w Polsce przez przedsiębiorców uległo znacznemu ograniczeniu w czasie pandemii COVID-19, nie dziwi zatem że nawet przepisy prawa podatkowego zawierają system "zachęt" podatkowych dla finansujących działalność kulturalną. Zawarcie jednak samej umowy sponsorskiej nie gwarantuje nam korzyści w postaci zaoszczędzonego wydatku! Jak się zatem przygotować do finansowania np. polskiej sztuki filmowej?

Przeczytaj także: Ulga sponsoringowa - jakie korzyści podatkowe?

Podstawowo, nawet pod względem czysto administracyjnym dla potrzeb wewnętrznych firmy, warto zawrzeć umowę określającą prawa i obowiązki obu stron tj. sponsora i sponsorowanego (przepisy prawa nie wymagają aby umowa została zawarta w formie pisemnej, jednak z punktu widzenia praktyki warto dysponować takim dokumentem na ewentualne żądanie fiskusa).

Przypomnijmy, iż tzw. Polski Ład rozszerzył katalog odliczeń od podstawy opodatkowania w podatku CIT o tzw. ulgę dla wspierających kulturę i od 1 stycznia 2022 r. zgodnie z art. 18ee ust. 1 pkt 2 ustawy PDOP podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania (ustalonej zgodnie z art. 18 ww. ustawy), kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność kulturalną w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przy czym kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Jak widać z treści przepisu, wystarczy osiągać przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych (art. 7b ustawy PDOP) i jako sponsor sfinansować działalność kulturalną. Wtedy połowa naszego wydatku (pod warunkiem że kwota ta nie będzie większa niż dochód uzyskany z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych) może podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania. Skorzystanie z ulgi realizowane jest w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty wsparcia działalności kulturalnej (dlatego należy uważać na umowy sponsorskie długoterminowe).

Konsekwentnie, można podkreślić, iż na tym etapie analizy problemu, kluczem do skorzystania z ulgi jest spełnienie warunku dotyczącego finansowania "działalności kulturalnej". Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, definiuje w art. 1 ust. 1 iż działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Należy zatem zwrócić uwagę, iż dla skorzystania z analizowanej ulgi niezbędne jest ustalenie czy finansując sponsorowanego naprawdę wspieramy działalność kulturalną – np. w przypadku kinematografii (która jest niewątpliwie częścią kultury w społecznym rozumieniu) przejaw działalności nie musi zawsze wiązać się z twórczością na rzecz kultury (wykonywanie usług produkcyjnych i postprodukcyjnych dla placówek kultury łatwiej zaliczyć do działalności "związanej z kulturą" niż z prowadzeniem działalności kulturalnej).

Dlatego warto rozważyć czy podstawowym celem statutowym działalności gospodarczej sponsorowanego jest właśnie działalność kulturalna. Dodatkowo pamiętać musimy o wybraniu "odpowiedniego" sponsorowanego celem skorzystania z ulgi.

fot. nikidinov - pixabay.com

Ulga na wsparcie kultury. Kto i kiedy może skorzystać z ulgi na sponsoring?

Zawarcie samej umowy sponsorskiej nie gwarantuje korzyści w postaci zaoszczędzonego wydatku. Aby skorzystać z ulgi na wsparcie kultury należy osiągać przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych (art. 7b ustawy PDOP) i jako sponsor sfinansować działalność kulturalną. Kluczem do skorzystania z ulgi jest definicja finansowania "działalności kulturalnej".Kwestia ta związana jest z dyspozycją art. 18ee ust. 4 ustawy PDOP, zgodnie z którym za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność kulturalną uznaje się koszty poniesione na finansowanie instytucji kultury wpisanych do Rejestru Instytucji Kultury lub działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne. Konieczne jest zatem, aby właśnie jeszcze na etapie zawierania umowy ze sponsorowanym, upewnić się czy widnieje w stosownym rejestrze lub jest uczelnią/publiczną szkołą artystyczną.

Celem kompleksowej analizy ustawowych warunków dla skorzystania z ulgi dla wspierających kulturę należy zwrócić uwagę, również na dodatkowe ograniczenia jakie ustawodawca przewidział dla podatników (art. 18ee ust. 8 – 11 ustawy PDOP). Podstawowo, koszt sponsoringu nie może zostać zwrócony w jakiejkolwiek formie, a w zeznaniu składanym za rok podatkowy w którym korzystamy z ulgi należy wypełnić wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu od podstawy opodatkowania.

Z uwagi na fakt, iż finansowanie w umowie sponsorskiej nie musi dotyczyć należności pieniężnych a również środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (np. przekazanie auta do muzeum motoryzacji czy licencji na dostęp do bazy multimedialnej) należy zwrócić uwagę, iż odpisy z tytułu ich zużycia od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, podlegają kwalifikacji jako koszty uzyskania przychodów (przy zastosowaniu ulgi na działalność kulturalną przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy PDOP nie stosuje się).

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: