eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Dokumentowanie najmu - kiedy kasa fiskalna nie jest konieczna?

Dokumentowanie najmu - kiedy kasa fiskalna nie jest konieczna?

2022-07-25 09:54

Dokumentowanie najmu - kiedy kasa fiskalna nie jest konieczna?

Usługa najmu nieruchomości: kiedy zwolnienie od używania kasy rejestrującej? © Photographee.eu - Fotolia.com

Generalny obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej w działalności podatnika wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Powstaje z chwilą rozpoczęcia sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Jednakże na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT Minister Finansów zwolnił na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania.

Przeczytaj także: Ewidencjonowanie usług najmu/dzierżawy na kasie fiskalnej

Zwolnienia od używania kas rejestrujących


Sprzedaż podlegająca ewidencji w kasie rejestrującej w pewnym zakresie korzysta ze zwolnień od tego obowiązku. Aktualnie problematykę zwolnień od obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 22.12.2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – dalej zwane rozporządzeniem. W obecnym brzmieniu będą obowiązywać do 31 grudnia 2023 r.

W przypadku usług najmu możliwe jest skorzystanie z kilku zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

fot. Photographee.eu - Fotolia.com

Usługa najmu nieruchomości: kiedy zwolnienie od używania kasy rejestrującej?

Jedna z opcji, gdy podatnik może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej, to gdy cała sprzedaż dokonywana przez podatnika na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekracza 20 000 zł. Jednak nawet przekroczenie tego limit nie wyklucza dalszego korzystania ze zwolnienia z kasy rejestrującej. Jeśli usługi najmu są dokumentowane fakturami lub całość zapłaty przyjmowana jest na rachunek bankowy, to zazwyczaj usługi najmu są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania.Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym podatników, u których wartość sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł (w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych kwotę obrotu ustala się w proporcji do okresu wykonywania tych czynności).

Zatem zgodnie z pierwszą opcją, podatnik może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej do wysokości 20 000 zł (do tej kwoty wlicza się cała sprzedaż dokonywana przez podatnika na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej).

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. W poz. 25 tego załącznika jako zwolnione z obowiązku ujęcia na kasie wskazano wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKWiU ex 68.20.1), jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą lub świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Należy podkreślić, że dokumentowanie usług najmu fakturami lub wpłatą bezgotówkową jest niezbędne dla skorzystania z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tych usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej, na podstawie ww. przepisów.
W konsekwencji dokonywanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych ponad kwotę 20 000 zł (limit opisany powyżej) nie wyklucza dalszego korzystania ze zwolnienia z kasy rejestrującej. W praktyce ta możliwość dokumentowania usług najmu fakturami lub przyjmowanie całości zapłaty na rachunek bankowy powoduje, że najczęściej usługi najmu są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania.

Przykład
Podatnik wynajmuje lokal mieszkalny na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Z tytułu najmu otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie w wysokości 1000 zł, płatne z góry do 10. dnia miesiąca. Najemca opłaty przekazuje w całości na rachunek bankowy podatnika. Opisy przelewów wskazują jednoznacznie jakiej czynności dotyczy zapłata. Wskazana transakcja objęta będzie zwolnieniem na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia, w konsekwencji nie ma konieczności dokumentowania jej za pomocą kasy fiskalnej.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: