eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zwolnienie z kasy: tak dla płatności PayU nie dla karty kredytowej

Zwolnienie z kasy: tak dla płatności PayU nie dla karty kredytowej

2016-05-11 13:39

Zwolnienie z kasy: tak dla płatności PayU nie dla karty kredytowej

Kasa fiskalna © Patrick Daxenbichler - Fotolia.com

Płatności bezgotówkowe są coraz powszechniej stosowane. Sprawdzają się nie tylko przy zakupach towarów na odległość czy lokalnych sklepach, ale także przy świadczeniu usług. Usługodawcy, którym klienci płacą za usługi przelewami, mogą przy tym co do zasady nie posiadać kasy fiskalnej. Dla fiskusa jednakże czym innym jest płatność przez PayU lub PayPal a czym innym płatność kartą.

Przeczytaj także: Zapłata za nocleg Polskim Bonem Turystycznym a zwolnienie z kas fiskalnych

Zwolnienie z uwagi na formę zapłaty znalazło się w poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.
Zwolnienie to obejmuje swym zakresem jedynie świadczenie usług. Nie mieści się w nim dostawa towarów

Skorzystanie z omawianego zwolnienia ma jednak pewne obwarowania. Otóż:
 • podatnik za świadczone usługi musi w całości otrzymać zapłatę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej odpowiednio na jego rachunek bankowy lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem,
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie musi wynikać, jakiej konkretnie czynności ona dotyczyła,
 • przedmiotem świadczenia nie mogą być usługi wymienione w § 4 pkt 2 wskazanego rozporządzenia.

Warunki te muszą zostać spełnione łącznie.
Ze zwolnień ze stosowania kas fiskalnych nie można skorzystać w stosunku do usług:
 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji (z pewnymi nielicznymi wyjątkami),
 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawniczych, z wyłączeniem czynności notarialnych,
 • doradztwa podatkowego,
 • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
  - świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  - usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych
- z pewnymi niewielkimi wyjątkami.

I tak prawa do omawianego zwolnienia nie można stosować do tych usług, za które częściowo zapłacono gotówką, a częściowo za pośrednictwem banku czy poczty. Organy podatkowe podkreślają bowiem, że wskazany na początku sposób zapłaty musi nastąpić w całości.

fot. Patrick Daxenbichler - Fotolia.com

Kasa fiskalna

Usługodawcy, którym klienci płacą za usługi przelewami, mogą przy tym co do zasady nie posiadać kasy fiskalnej. Dla fiskusa jednakże czym innym jest płatność przez PayU lub PayPal a czym innym płatność kartą.


Płatności PayU i PayPal zwalniają z kasy fiskalnej


Organy podatkowe zgadzają się na korzystanie ze zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych w stosunku do tych usług, za które zapłata nastąpiła za pośrednictwem systemów elektronicznych typu PayU czy PayPal. Taka forma zapłaty jest bowiem dokonywana z konta bankowego nabywcy na konto sprzedawcy, czyli za pośrednictwem banku.
Powyższe potwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 26.02.2015 r., nr IPPP2/443-1242/14-2/RR.

„(...) W odniesieniu do płatności poprzez systemy płatnicze on-line (tutaj PayU) Organ zauważa, że taka forma płatności, ponieważ dokonywana jest z konta nabywcy przedmiotowych towarów na konto bankowe Wnioskodawcy, spełnia przesłankę do uznaniu, że została dokonana za pośrednictwem banku. Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, ponieważ obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana. Natomiast w opisanym przypadku każda sprzedaż „pozostawia po sobie ślad” w postaci wpływu na konto Wnioskodawcy w związku z wcześniejszą sprzedażą. Także wpłaty dokonywane bezpośrednio przez klientów przelewem bankowym oraz wpłaty pobraniowe dokonywane przez operatora logistycznego (apaczka.pl bądź Poczta Polska) za dostarczone przesyłki, wpływają bezpośrednio na firmowe konto bankowe Wnioskodawcy, a zatem również te formy płatności spełniają przesłankę do uznania, że zostały dokonane za pośrednictwem banku.(...)” - czytamy w interpretacji.

Rozpatrywana sprawa tyczyła się wprawdzie korzystania ze zwolnienia ze stosowania kasy fiskalnej przy sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym, niemniej z uwagi na to, że obydwa zwolnienia w zakresie sposobu uregulowania zapłaty są tożsame, zaprezentowaną wykładnię można zastosować także do świadczenia usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem banku.

Nie dla płatności kartą kredytową


Fiskus nie pozwala natomiast stosować omawianego zwolnienia, gdy zapłata następuje kartą kredytową lub płatniczą twierdząc, że jest to zapłata gotówką.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 10.07.2015 r. nr IPPP2/4512-321/15-5/RR zgodził się z wnioskodawcą, że otrzymanie płatności za świadczone usługi poprzez system PayPal pozwala na skorzystanie ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Sytuacja się jednak diametralnie zmienia, gdy zapłata nastąpi kartą płatniczą.

„(...) w przypadku płatności dokonywanej przez nabywców za usługę poprzez wykorzystywanie kart płatniczych Spółka nie może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, na podstawie zapisu § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. gdyż płatność kartą płatniczą jest traktowana jak zapłata gotówką, niespełniony jest więc warunek formy zapłaty, o którym mowa w poz. 38 załącznika do rozporządzenia.(...)” - czytamy w interpretacji.

W podobnym tonie wypowiedział się także Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacjach z dnia 08.05.2015 r. nr ILPP2/4512-1-103/15-2/JK, czy z dnia 13.06.2014 r. nr ILPP2/443-294/14-2/SJ.
W tej ostatniej czytamy, że „(...) w przypadku płatności dokonywanej przy wykorzystywaniu konsumenckich kart kredytowych i debetowych, Zainteresowany nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, gdyż płatność kartą płatniczą jest traktowana jak zapłata gotówką. (...)

Zainteresowany świadcząc daną czynność (sprzedaż e-booka) na rzecz osób fizycznych, za którą płatność jest uiszczana za pomocą karty kredytowej lub debetowej, nie ma prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, bowiem zapłata w taki sposób nie spełnia warunku zapłaty z poz. 37 załącznika do rozporządzenia. A zatem, Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaż e-booków na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w sytuacji, gdy zapłata dokonywana jest/będzie za pomocą karty kredytowej lub debetowej.(...)”

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: