eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Stawka VAT dla produkcji i montażu domu z drewna

Stawka VAT dla produkcji i montażu domu z drewna

2022-08-23 11:58

Stawka VAT dla produkcji i montażu domu z drewna

Stawka VAT dla produkcji i montażu domu z drewna © Anna Armbrust z Pixabay

Domy drewniane cieszą się coraz większą popularnością. Estetyczny wygląd, zdrowotne właściwości oraz łatwość montażu skłaniają wiele rodzin do postawienia takiego właśnie domu. Większość tego rodzaju inwestycji polega na zleceniu wykwalifikowanemu przedsiębiorstwu produkcji i montażu domu na własnej działce. Jedna z takich firm wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wskazanie, jaką stawką podatku od towarów i usług (VAT) należy opodatkować produkcję i montaż domu drewnianego.

Przeczytaj także: Usługi około budowlane ze zwykłym VAT a nie odwrotnym obciążeniem

Wnioskodawca wskazał, że produkuje poszczególne elementy domów drewnianych szkieletowych, po czym montuje na odpowiednio przygotowanej działce klienta. Domy budowane są od podstaw, według projektu wybranego przez klienta, budynki są połączone z gruntem w sposób trwały oraz są przystosowane do całorocznego zamieszkania, m.in. posiadają zainstalowany system grzewczy.

Wnioskodawca wskazał, że w istocie wykonuje świadczenie kompleksowe składające się z produkcji domu (ok. 75% ceny świadczenia) i usługi montażu (ok. 25% ceny). Z punktu widzenia klienta, jest on zainteresowany nabyciem od wnioskodawcy jednego (złożonego) świadczenia, zarówno z ekonomiczno-finansowego punktu widzenia jak również biorąc pod uwagę aspekt kompleksowości i komfortu inwestora podczas realizacji kontraktu jest to opcja pożądana.

Na gruncie podatku VAT zasadniczo każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne. Jednakże w sytuacji, gdy jedno świadczenie obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka czynności, świadczenie to nie powinno być sztucznie dzielone dla celów podatkowych.

Pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za czynność zasadniczą, podczas gdy inny lub inne elementy traktuje się jako czynności pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do czynności zasadniczej.

Świadczenie kompleksowe ma miejsce wówczas, gdy relacja poszczególnych czynności (świadczeń) wykonywanych na rzecz jednego nabywcy, dzieli je na świadczenie podstawowe i świadczenia pomocnicze - tzn. takie, które umożliwiają skorzystanie ze świadczenia podstawowego (lub są niezbędne dla możliwości skorzystania ze świadczenia podstawowego). Jeżeli jednak świadczenia te można rozdzielić tak, że nie zmieni to ich charakteru ani wartości z punktu widzenia nabywcy - wówczas świadczenia takie powinny być traktowane jako dwa (lub więcej), niezależnie opodatkowane świadczenia.

Mając powyższe na względzie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że produkcja i montaż domu z drewna, dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług stanowi świadczenie kompleksowe, gdyż wszystkie elementy wchodzące w jego skład są ze sobą tak ściśle powiązane, że obiektywnie tworzą w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter. W tym przypadku świadczeniem głównym jest dostawa towaru - domu z drewna, natomiast jego montaż na działce klienta ma charakter pomocniczy w stosunku do świadczenia głównego (dostawy domu z drewna), gdyż nie stanowi dla klienta celu samego w sobie, lecz służy realizacji w jak najlepszy sposób świadczenia głównego.

Organ interpretacyjny uznał, że analizowanej dostawy domu nie sposób zaklasyfikować jako dostawy obiektu budowlanego zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, jaka może być objętą stawką 8% na podstawie przepisu art. 41 ust. 12 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Organ wywiódł, że dla ww. dostawy konieczna jest dostawa gruntu z posadowionym na nim budynkiem. Z kolei w analizowanej sprawie ma miejsce jedynie dostawa i montaż budynku.

fot. Anna Armbrust z Pixabay

Stawka VAT dla produkcji i montażu domu z drewna

Dyrektor KIS uznał, że produkcja i montaż domu z drewna, dla celów opodatkowania VAT stanowi świadczenie kompleksowe a analizowanej dostawy domu nie sposób zaklasyfikować jako dostawy obiektu budowlanego zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, jaka może być objętą stawką 8%. Dyrektor uznał, że dla transakcji produkcji i montażu domu drewnianego właściwa będzie stawka podatku w wysokości 23%.Wskutek rozważań Dyrektor zaklasyfikował analizowaną transakcję do działu 94 Nomenklatury scalonej. Dział ten obejmuje: meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne artykuły wypychane; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne; budynki prefabrykowane. Pozycja 9406 tego działu obejmuje właśnie budynki prefabrykowane. Z Uwag do Nomenklatury scalonej do poz. 9406 wynika, że pozycja ta obejmuje budynki prefabrykowane:

„9406 10 - Z drewna
9406 20 - Modułowe jednostki budowlane, ze stali
9406 90 - Pozostałe
Pozycja niniejsza obejmuje budynki prefabrykowane, znane również jako "budynki wytwarzane metodą przemysłową", z dowolnych materiałów.

Budynki te, które mogą być przeznaczone do różnorodnego użytku, takiego jak mieszkania, miejsca pracy, biura, sklepy, hangary, garaże i cieplarnie, występują zazwyczaj jako:
  • kompletne budynki, całkowicie zmontowane, gotowe do użytku;
  • kompletne budynki, niezmontowane;
  • niekompletne budynki, nawet zmontowane, mające zasadnicze cechy budynków prefabrykowanych.

W przypadku budynków niezmontowanych, potrzebne elementy mogą być częściowo zmontowane (na przykład ściany, dźwigary) lub przycięte na wymiar (w szczególności belki, legary) lub w niektórych przypadkach, o długościach nieokreślonych, do przycięcia na miejscu (progi, izolacje itp.).”


Z uwagi, że przepisy regulujące podatek od towarów i usług nie przewidują szczególnej stawki dla powyższej pozycji Nomenklatury scalonej, Dyrektor uznał, że dla transakcji produkcji i montażu domu drewnianego właściwa będzie stawka podatku w wysokości 23%. Rozstrzygnięcie zostało wydane w ramach Wiążącej Informacji Stawkowej z 4.08.2022 r., znak: 0111-KDSB1-2.440.129.2022.4.LSP.

Warto zauważyć, że omówiona WIS stoi w sprzeczności do dotychczasowych indywidualnych interpretacji podatkowych wydawanych przez organy podatkowe. Przykładowo w interpretacji z 15.01.2019 r., znak 0112-KDIL1-1.4012.858.2018.1.SJ, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z wnioskodawcą, że dostawa i montaż domków letniskowych z zaprojektowanymi instalacjami powinna być opodatkowana według stawki 8%, z tego względu, że w sytuacji tej mamy do czynienia z robotami budowlanymi dotyczącymi wzniesienia budowy obiektu stanowiącego budynek, który zaliczany jest do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Takie stanowisko potwierdzają również następujące interpretacje indywidualne wydawane w podobnych stanach faktycznych, tj.:
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5 stycznia 2017 r. nr 0481-ITPP1.4512.729.2016.2.JP,
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 16 marca 2016 r. nr ILPP3/4512-1-267/15-4/NF.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: