eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ukryte zyski - ryzyko w estońskim CIT związane z udzieleniem pożyczki podmiotowi powiązanemu

Ukryte zyski - ryzyko w estońskim CIT związane z udzieleniem pożyczki podmiotowi powiązanemu

2023-05-16 11:53

Ukryte zyski - ryzyko w estońskim CIT związane z udzieleniem pożyczki podmiotowi powiązanemu

Ukryte zyski: estoński CIT a udzielenie pożyczki podmiotowi powiązanemu © ESCALA - Fotolia.com

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga ciągłego utrzymywania płynności finansowej w spółce. Spółki mogą dokonywać finansowania wewnętrznego poprzez wkłady pieniężne bądź finansowania zewnętrznego poprzez pożyczki, kredyty, leasingi bądź emisję obligacji. Również w ramach grupy kapitałowej podmioty powiązane mogą udzielać sobie wzajemnie pożyczek. W przypadku gdy podmiot powiązany w rozumieniu art. 28c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "ustawa o PDOP") jest opodatkowany ryczałtem od dochodów spółek (dalej: "estoński CIT"), kwota taka może zostać uznana za tzw. ukryty zysk, co rodzi konsekwencje opodatkowania, tak jak wypłata dywidendy.

Przeczytaj także: Przychody z odsetek od lokat bankowych, a prawo do stosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

Opodatkowaniu estońskim CIT podlega dochód z tytułu podzielonego zysku i dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat. Na podstawie art. 28m ust. 1 pkt. 2 ustawy o PDOP, opodatkowaniu ryczałtem podlega również dochód odpowiadający wysokości ukrytych zysków. W wydanym przez Ministerstwo Finansów przewodniku do Ryczałtu od dochodów spółek z 23 grudnia 2021 r. stwierdzono, że
w stosowaniu właściwej wykładni przepisów o ryczałcie istotne jest, w przypadku wątpliwości natury językowej, że reinwestycje pozostają nieopodatkowane. Natomiast przekazanie do konsumpcji, wypłata, czy inna dystrybucja majątku - niezależnie od tego, w jakiej formie jest dokonana - podlega opodatkowaniu.

Zgodnie z treścią art. 28m ust. 3 ustawy o PDOP, przez ukryte zyski, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem, w szczególności (…).

Tu ustawodawca wskazał przykładowe świadczenia, które stanowią ukryte zyski. Między innymi jest to kwota pożyczki (kredytu) udzielonej przez podatnika udziałowcowi, akcjonariuszowi albo wspólnikowi, w tym za pośrednictwem tworzonych z zysku funduszy, lub podmiotowi powiązanemu z udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem oraz odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od pożyczki (kredytu) udzielonej przez te podmioty podatnikowi (art. 28m ust. 3 pkt. 1 ustawy o PDOP).

Tym samym, przedmiotem opodatkowania estońskim CIT będzie kwota udzielonej pożyczki (kredytu) wypłaconej podmiotom powiązanym, a także odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od pożyczki (kredytu) udzielonej przez podmioty powiązane podatnikowi. W estońskim CIT opodatkowaniu będzie podlegać zysk w momencie wypłaty.

fot. ESCALA - Fotolia.com

Ukryte zyski: estoński CIT a udzielenie pożyczki podmiotowi powiązanemu

W ramach grupy kapitałowej podmioty powiązane mogą udzielać sobie wzajemnie pożyczek. W przypadku gdy podmiot powiązany jest opodatkowany ryczałtem od dochodów spółek (estoński CIT), kwota taka może zostać uznana za tzw. ukryty zysk, co rodzi konsekwencje opodatkowania, tak jak wypłata dywidendy.W interpretacji indywidualnej z dnia 21 kwietnia 2023 r., znak: 0111-KDIB1-3.4010.178.2023.1.JKU Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że
zdarzeniem, z którym ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wiąże powstanie obowiązku podatkowego w ramach ryczałtu od dochodów spółek jest moment wypłaty odsetek przez Spółkę, a nie moment udzielenia pożyczki w formie linii pożyczkowej przez wspólnika. Zatem, nie można zgodzić się ze stanowiskiem, że pożyczka udzielona przed wejściem w estoński CIT, nie może być traktowana jako ukryty zysk, a co za tym idzie, wypłata odsetek nie będzie stanowiła ukrytego zysku.

W konsekwencji, przechodząc na estoński CIT podatnicy powinni pamiętać, że udzielając pożyczki podmiotowi powiązanemu, kwota pieniężna będzie stanowić ukryte zyski. Z kolei otrzymując pożyczkę od podmiotu powiązanego, wypłacane odsetki będą stanowić takie ukryte zyski. To z kolei rodzi konsekwencje w postaci konieczności opodatkowania tak realizowanych wypłat, analogicznie jak wypłata podzielonego zysku. Zatem, przed przystąpieniem do tego reżimu opodatkowania należy zamknąć transakcje związane z udzielonymi pożyczkami.


Jarosław Gołąb, Aplikant adwokacki, Konsultant podatkowy w Dziale Podatków Bezpośrednich Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp.k.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: