eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Miejsce zamieszkania a obowiązek podatkowy w PIT

Miejsce zamieszkania a obowiązek podatkowy w PIT

2007-08-10 12:31

Podatnik, który nie posiada miejsca zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski, podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. opodatkowaniu podlegają jedynie dochody uzyskane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Stanowisko takie zajął Minister Finansów w postanowieniu z dnia 18.07.2007 r. nr DD4-033-0217/ZKK/07/MB7-2407.

Przeczytaj także: Opodatkowanie pracy za granicą

Jakie wątpliwości wyjaśnił Minister Finansów?

Podatnik w zapytaniu wyjaśnił, iż po ukończeniu studiów wyjechał do Austrii w 2004 r. na praktykę. Po odbyciu praktyki została mu zaproponowana ścieżka kariery zawodowej w tej firmie, w tym studia doktoranckie w Instytucie Fizyki, gdzie pracuje także jako pracownik naukowy. Podatki oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca w Austrii, twierdzi także iż posiada austriacki certyfikat rezydencji podatkowej. Podatnik wyjaśnia, iż w Polsce nie jest zatrudniony, nie prowadzi własnej firmy i nie ma dochodów z lokat, akcji, wynajmu nieruchomości czy też innych źródeł, nie posiada majątku ani konta bankowego, nie dokonuje żadnych transferów pieniężnych do Polski, nie uczy się ani nie studiuje, jest kawalerem. Podatnik dodał także, iż zamierza pozostać w Austrii na stałe, gdyż tam znajduje się centrum jego interesów życiowych. W związku z powyższym wystosował zapytanie, czy wolne od podatku dochodowego w Polsce są dochody uzyskane w Austrii za rok podatkowy 2006 i następne? W przedmiotowej sprawie Minister Finansów zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm. – w brzmieniu obowiązującym w 2006 r.), osoby fizyczne podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Natomiast art. 3 ust. 2a cytowanej ustawy stanowi, że osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, oraz innych dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Powołane przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a powołanej wyżej ustawy).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 polsko-austriackiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze, i obejmuje również to Państwo, jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Określenie to jednak nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie w zakresie dochodu osiąganego tylko ze źródeł w tym Państwie lub z tytułu majątku położonego w tym Państwie.

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: