eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Najistotniejsze zmiany w VAT w 2011 r.

Najistotniejsze zmiany w VAT w 2011 r.

2011-01-09 07:37

W roku 2011 podatników VAT czekają liczne zmiany związane z rozliczaniem podatku od towarów i usług. W Dzienniku Ustaw Nr 226 z dnia 30 listopada 2010 r. pod pozycją 1476 opublikowana została ustawa z dnia 29 października 2010 r., która przede wszystkim dostosowuje przepisy ustawy o podatku VAT wykorzystujące odwołania do klasyfikacji statystycznej PKWiU 1997 do klasyfikacji obecnie obowiązującej w statystyce. Natomiast w dniu 13 grudnia 2010 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, która między innymi wprowadza zmiany w zakresie stawek podatku VAT.

Przeczytaj także: Podatek VAT 2011: skomplikowane rozwiązania

Jednak oprócz zmian VAT, które zostają wprowadzone w/w ustawami w roku 2011 zaczną również obowiązywać inne zmiany. Można je podzielić na:
I. Zmiany, których okres wejścia w życie był odroczony
II. Zmiany wynikające ze zmiany kursu euro
III. Zmiany wynikające z upływu okresów przejściowych

I. Zmiany, których okres wejścia w życie był odroczony


1. Zmiana kwoty limitu zwolnienia od podatku VAT oraz powrót do zwolnienia od podatku VAT

W roku 2011 nastąpi wzrost limitu podmiotowego zwolnienia od podatku VAT z kwoty 100.000 zł obowiązującej w 2010 r. do kwoty 150.000 zł.
Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2009 r., Nr 215, poz. 1666) Kwotę, o której mowa w art. 113 ust. 1, dla 2010 r. przyjmuje się w wysokości 100.000 zł.

Przykład nr 1
Podatnik, którego obrót w 2011 r. nie przekroczy kwoty 150.000 zł, będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.
Zastosowanie znajdzie tutaj przepis art. 113 ust. 1 ustawy VAT, który stanowi, że „zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.”

Przykład nr 2
Podatnik dokonał w 2011 r. następującej sprzedaży:
- sprzedaż towarów i usług opodatkowanych stawką 23% (netto): 70.000 zł
- sprzedaż towarów i usług opodatkowanych stawką 8% (netto): 50.000 zł
- sprzedaż towarów będących środkami trwałymi w firmie: 30.000 zł
- sprzedaż towarów i usług zwolnionych od podatku: 10.000 zł
w/w podatnik w roku 2011 będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy VAT „do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Uwaga! Z w/w zwolnień nie mogą niestety skorzystać wszyscy podatnicy
Zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy VAT „zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9 [art. 113], nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspónotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca oraz podatników:
1) dokonujących dostaw:
a) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
c) nowych środków transportu,
d) terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;
2) świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie;
3) niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.”

 

1 2 ... 5

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: