eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Rozliczenie roczne: czynności sprawdzające

Rozliczenie roczne: czynności sprawdzające

2011-05-12 13:04

Kilka dni temu upłynął termin rozliczenia się z fiskusem za 2010 r. Złożenie zeznania nie zamyka jednak sprawy, zwłaszcza gdy zawiera ono pomyłki. Osoby, które popełniły błędy w swoich zeznaniach, będą musiały wyjaśnić wątpliwości, wytłumaczyć nieścisłości i poprawić ewentualne pomyłki. Kto jeszcze zostanie wezwany w sprawie PIT zależy od tego, na czym skupi swoje zainteresowanie organ podatkowy.

Przeczytaj także: Termin zwrotu nadpłaty podatku PIT-u za 2015 do końca lipca

Krąg zainteresowań fiskusa
Odpowiedzialność za sporządzenie i złożenie zeznania spoczywa na podatniku. Podatnicy bowiem sami rozliczają się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego. Urzędnicy skarbowi mają natomiast prawo sprawdzić, czy zrobili to prawidłowo. Odbywa się to w ramach czynności sprawdzających, w toku których dokonuje się wstępnej weryfikacji złożonych zeznań pod kątem poprawności formalnej i rachunkowej. Wprawdzie mogą się one odbyć bez udziału podatnika, zdarza się jednak, że jego wizyta w urzędzie skarbowym jest niezbędna.

Za słusznością przeprowadzenia czynności wyjaśniających dotyczących PIT przemawia także stanowisko Ministra Finansów zaprezentowane w odpowiedzi na interpelację poselską nr 14796. Według resortu w sytuacji istnienia wątpliwości co do rzetelności złożonego przez podatnika zeznania podatkowego organ podatkowy jest obowiązany przeprowadzić stosowne postępowanie wyjaśniające.

W zasadzie jako pierwsi zostaną wezwani ci, którzy nie złożyli zeznania, mimo że mieli obowiązek to zrobić. W tej sytuacji osoby te będą musiały wyjaśnić przyczyny takiego stanu. Wezwanie może dostać również ten, kto wywiązał się z tego obowiązku, ale jego PIT "zawieruszył się". Zabezpieczeniem w tym przypadku może być kopia zeznania, na którym widnieje data jego złożenia lub dowód nadania listu poleconego.

Kolejnym powodem, dla którego urząd wezwie, będą błędy w zeznaniu. Lista błędów, jakie mogą pojawić się w PIT, jest długa (patrz ramka). Niektóre z nich urzędnicy mogą wprawdzie skorygować z własnej inicjatywy, jednak w wielu przypadkach muszą się zwrócić o to do podatnika.

Na wezwanie narażeni są również podatnicy, którzy skorzystali z ulg podatkowych, np. rehabilitacyjnej czy na Internet. W myśl art. 275 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli ze złożonej deklaracji wynika, że podatnik skorzystał z przysługujących mu ulg podatkowych, organ podatkowy może zwrócić się do niego o okazanie dokumentów lub o złożenie fotokopii dokumentów, których posiadania w określonym czasie wymaga przepis prawa.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że dokumenty związane z rozliczeniem PIT za ubiegły rok trzeba przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia podatku.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: