eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zeznania roczne PIT do kontroli?

Zeznania roczne PIT do kontroli?

2011-05-15 07:45

Dokumenty uprawniające nas do skorzystania z ulg i kopię PIT za ubiegły rok należy przechować aż do końca 2016 roku. W tym czasie fiskus ma prawo nas skontrolować. Pod jego lupą znajdą się przede wszystkim ci, którzy czekają na zwrot podatku.

Przeczytaj także: Rozliczenie roczne: czynności sprawdzające

Zanim PIT trafi do archiwum fiskusa, przejdzie długą drogę. Urzędy skarbowe najpierw sprawdzają roczne zeznania podatkowe pod względem formalnym – czy prawidłowo podaliśmy swoje dane, czy złożyliśmy zeznanie w terminie i do właściwego urzędu skarbowego oraz czy się pod nim podpisaliśmy. Następnie PIT-y sprawdzane są pod względem merytorycznym i rachunkowym. Jeśli urząd skarbowy stwierdzi, że deklaracja zawiera błędy, może sam skorygować zeznanie, pod warunkiem jednak, że w wyniku tej korekty kwota nadpłaty lub zwrotu podatku nie zmieni się więcej niż o tysiąc złotych. W przeciwnym razie zwróci się o poprawienie zeznania bezpośrednio do nas. Może także zażądać złożenia odpowiednich wyjaśnień w kwestiach, które budzą jego wątpliwości. Jeśli urząd skarbowy sam poprawi zeznanie, musi nam przesłać kopię korekty. Jeśli się z nim nie zgadzamy, mamy 14 dni na zgłoszenie sprzeciwu. Gdy nie mamy zastrzeżeń do poprawek fiskusa, a czekamy na przykład na zwrot podatku, otrzymamy nadpłatę dopiero w ciągu trzech miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu.

Pod lupą urzędników znajdą się przede wszystkim te zeznania podatkowe, w których wykazana została nadpłata, czyli zwrot podatku. Urzędy skarbowe sprawdzą, czy rzeczywiście mieliśmy do niej prawo i czy wyliczyliśmy ją prawidłowo. Jeśli korzystaliśmy z ulg podatkowych, fiskus może zażądać od nas dowodów potwierdzających prawo do tychże ulg. W przypadku ulgi odsetkowej będą to akt notarialny i umowa kredytu, przy uldze na dzieci – m.in. odpis aktu urodzenia czy zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły, a przy uldze internetowej – faktury dokumentujące wysokość wydatków i potwierdzenie wpłat oraz dokumenty potwierdzające nasze miejsce zamieszkania.

Rachunki i dokumenty uprawniające nas do skorzystania z ulg oraz kopię PIT należy przechowywać aż do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli przez 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym złożyliśmy zeznanie. Tym samym dokumentacja związana ze składanym w 2011 r. zeznaniem PIT powinna przeleżeć w domowym archiwum aż do końca 2016 roku. I przez cały ten czas musimy się liczyć z kontrolą fiskusa.


Agata Szymborska-Sutton, Tax Care

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: